Brugervejledninger til Statens HR

På denne side finder du systemvejledninger til Statens HR.

Systemvejledningen bliver løbende ændret og opdateret, så kun den nyeste version er tilgængelig. Til hver brugerrolle i Statens HR er tilknyttet en række vejledninger, som kan downloades herunder.

Opmærksomhedspunkter

Tildeling af leder udenfor juridisk enhed

Der er etableret et godkendelsesflow som igangsættes, såfremt der vælges en leder udenfor HR-medarbejderes juridiske enhed.

Gentildeling af sager til bruger i anden institution

Funktionaliteten gentildeling er slået fra. Hvis en medarbejder fortryder at have taget en sag, kan denne frigives tilbage til gruppen, som den er taget fra. Global administratoren kan altid frigive på andres vegne.

Oprettelse af stillinger skal have korrekt overordnet stilling

Hvis man vælger en overordnet stilling der hører til i en anden juridisk enhed, vil det starte et godkendelsesflow der ender hos en Global Administrator. Global adm. kontakter den pågældende HR-adm., da der vil være tale om en fejl. Dvs. oprettelsen skal foretages på ny.

Satser for timelønsansatte

Statens HR understøtter kun de timelønssatser, som er understøttet af logik i SLS, så derfor skal der kontrolleres og tilføjes satser manuelt, hvis den pågældende sats ikke er understøttet.  

Masseopdateringer

Ved masseopdateringer skal der rettes kontakt til projektteamet for Statens HR.

Indirekte opdatering

Ved indirekte opdateringer skal der rettes kontakt til projektteamet for Statens HR.