Brugerinvolvering

Det overordnede formål med brugerinvolvering i udviklingen af Statens HR er at forbedre brugerrejsen og brugertilfredsheden med Statens HR.

Nyt fra brugergrupperne

Her på siden kan man følge de forskellige brugergruppers arbejde med at forbedre Statens HR. 

Nyt fra brugergruppen Ansættelse 

Brugergruppen holder sit første møde den 16. august. 

Nyt fra brugergruppen Rapporter

Før sommerferien blev der afholdt det 3. møde i brugergruppen for Rapporter. Det var et godt og givtigt møde med stort engagement, hvilket vi sætter stor pris på. 

Der er fokus på i 2022 at sikre relevante, nemt tilgængelige og korrekte rapporter i Statens HR til brug for HR medarbejdere. Teamet fra Statens HR præsenterede et oplæg til ny struktur for rapporter, så det bliver nemmere, at tilgå rapporterne og endvidere blev et oplæg på design og layout af rapporterne fremlagt. 

Gruppen drøftede oplæggene, og team Statens HR fik gode og nyttige input til strukturering af rapporter samt design og layout af rapporter. Disse input implementeres i det nuværende arbejde og forventningen er, at det vil kunne ses i Statens HR i løbet af efteråret.