HR-administration med Statens HR

Statens HR digitaliserer HR-processer i hele staten.

Vi styrker kvaliteten af det personaleadministrative arbejde i staten

I Statens HR arbejder vi for at styrke kvaliteten af det personaleadministrative arbejde i staten ved at digitalisere og forenkle de personaleadministrative processer. 

Statens HR er et fællesstatsligt digitalt HR-system, som i overensstemmelse med gældende lovgivning og overenskomster understøtter enkel og juridisk korrekt personaleadministration samt skaber et kvalitetsløft i det daglige arbejde. Med Statens HR implementeres en digital understøttelse af arbejdsgange, registrering og vedligehold af organisations- og medarbejderdata i ét system.

Statens HR står centralt i det statslige systemlandskab og sender og modtager personaleadministrative data til en række andre it-systemer, både Økonomistyrelsens egne og eksterne fagsystemer, herunder Statens Lønløsning, Statens It, Navision Stat og Campus. Derudover integrerer Statens HR til CPR-registret.

Statens HR bidrager til Finansministeriets mission vedrørende fornyelse og effektivisering i den offentlige sektor ved at indføre større grad af digitalisering, afskaffe manuelle arbejdsgange og skabe større sammenhæng i arbejdsgangene. Alt sammen hæver kvaliteten i det administrative HR-arbejde og frigør mere tid til kerneopgaverne.