HR-administration med Statens HR

Statens HR sætter standarden for digital understøttelse af HR-processer i hele staten.

Statens HR sætter den statslige standard

Statens HR bidrager til en ensartet personaleadministration på tværs af staten med standardiserede processer, ansættelsesskabeloner og elektroniske blanketter.

Med standardiserede processer øges sikkerheden og kvaliteten, og det frigiver på sigt mere tid til kerneopgaverne.

""

Nyt overblik, bedre data, flere muligheder

For ledere i staten giver Statens HR adgang til opdateret og stringent ledelsesinformation og derved et bedre beslutningsgrundlag i den enkelte institution.

Og alle medarbejdere får adgang til kontaktoplysninger på kolleger i andre institutioner samt forskellige selvbetjeningsmuligheder.

En ny kerne i statens personaleadministration

Statens HR indeholder stamdata om både medarbejdere og organisationer og leverer data til statens øvrige HR-systemer, som understøtter rekruttering (Statens eRekruttering), løn (Statens Lønløsning, Statens Administration) og kompetenceudvikling (Campus). Statens HR integrerer også med Statens It (AD) og Navision Stat.

83 institutioner er i gang, 41 er på vej

Statens HR benyttes foreløbig af 83 statslige institutioner, og i løbet af 2022 vil yderligere 41 institutioner tage løsningen i brug.