Brugervejledninger til Forhandlingsstatistikken i Statens BI – ISOLA

Forhandlingsværktøjerne i Statens BI – ISOLA erstatter den tidligere Forhandlingsdatabase (FHDB).

I Statens BI – ISOLA kan du lave avancerede og fleksible analyser i Excel med direkte adgang til hele vores database med løn- og personaleoplysninger, og med standardrapporter i Power BI kan du få enkle og foruddefinerede oversigter og analyser.

Finansministeriets forhandlingsstatistik anvendes enten gennem pivot-tabeller i Excel eller gennem standard-rapporter i Power BI.

Statens BI - ISOLAs datagrundlag og metoder

Da Statens BI - ISOLA præsenterer statistikker frem for direkte rapportering på faktiske registreringer, så er det vigtigt at forstå datagrundlagene og beregningsmetoderne.

Tallene i Statens BI - ISOLA er tilpasset for bedst muligt at kunne bruges til den centrale og sammenlignende analyse. Selv om Statens BI - ISOLAs talgrundlag kan foldes ud til et meget detaljeret niveau, så er de ikke altid ubetinget velegnede til f.eks. personnær rapportering. Statens BI - ISOLAs fokus ligger i højere grad på de overordnede statistikker efter metoder, der bedst understøtter sammenlignelighed på tværs af institutioner i staten, på tværs af personalegrupper og på tværs af perioder.

Brugervejledninger om datagrundlag og værktøjer til overenskomstanalyse- og forhandling

Vejledninger til at komme i gang med Statens BI – ISOLA til analysearbejdet, inklusive beskrivelser af datagrundlag og felter, kan hentes her:

Hent vejledning om Datagrundlag til overenskomstforhandlinger

Hent vejledning om Feltbeskrivelser

Hent kvikstart-guide til Statens BI - ISOLA