Forhandlingsstatistik med Finansministeriets Forhandlingsdatabase

Finansministeriets Forhandlingsdatabase (FHDB) er et specialværktøj til brug ved de statslige overenskomstforhandlinger.

De statslige overenskomstforhandlinger støttes af et talgrundlag med lønsummer og årsværk for alle ansatte på statslige overenskomster og aftaler.

Finansministeriets Forhandlingsdatabase (i daglig tale FHDB) er det værktøj, hvor Finansministeriet såvel som arbejdsmarkedets parter kan trække løn- og personalefordelinger.

Gå til den offentlige adgang til Forhandlingsdatabasen

Gå til den password-beskyttede adgang til Forhandlingsdatabasen

FHDB er et specialværktøj, der er særligt fokuseret på de statslige overenskomstforhandlinger og den løbende analyse af overenskomster og aftaler i staten. Bemærk at tallene ikke kan sammenlignes direkte med andre rapporteringssystemer som LDV, ISOLA eller Lønoverblik, da disse følger lidt andre principper for datagrundlag og beregningsmetoder.