Om Statens Bevillingslovsystem

Statens Bevillingslovsystem (SB) anvendes til at udarbejde og opstille bevillingslovpublikationerne om Finansloven mv.

Statens Bevillingslovsystem kort fortalt

Statens Bevillingslovsystem (SB) anvendes til at udarbejde og opstille statsregnskabet og bevillingslovpublikationerne:

  • Forslag til Finanslov
  • Ændringsforslag til Forslag til Finanslov
  • Finanslov
  • Forslag til lov om Tillægsbevilling

Systemet bruges også i forbindelse med:

  • Ministeriernes afrapportering vedrørende totalrammeordningen
  • Bevillingsafregning i tilknytning til statsregnskabet

Alle ministerier samt en del større styrelser har adgang til SB-systemet.

Sådan får du adgang til Statens Bevillingslovsystem

Alle ministerier samt en del større styrelser kan få adgang til Statens Bevillingslovsystem. Du skal have et særskilt bruger-id og password for at tilgå systemet, som du kan få ved at kontakte Jørn Juul Hess i kontoret for Statsregnskab.

Mail:

Publikationer og aktstykker med offentlig adgang

Der er etableret generel offentlig adgang til følgende publikationer og aktstykker:

Bevillingslovpublikationer (inkl. ændringsforslag)

Statsregnskaber (fra og med finansåret 1996)

Aktstykker (fra og med folketingsåret 1995/1996)

Databaser med offentlig adgang

Der er etableret generel offentlig adgang til en række databaser, fx:

Finansministeriets Finanslovsdatabase

Finansministeriets Regnskabsdatabase