Om Statens Bevillingslovsystem

Statens Bevillingslovsystem (SB-systemet, SB) anvendes til at udarbejde og opstille bevillingslovpublikationerne om Finansloven mv.

Statens Bevillingslovsystem kort fortalt

Statens Bevillingslovsystem (SB) anvendes til at udarbejde og opstille statsregnskabet og bevillingslovpublikationerne:

  • Forslag til Finanslov
  • Ændringsforslag til Forslag til Finanslov
  • Finanslov
  • Forslag til lov om Tillægsbevilling

Systemet bruges også i forbindelse med:

  • Ministeriernes afrapportering vedrørende totalrammeordningen
  • Bevillingsafregning i tilknytning til statsregnskabet
  • Oprettelse, ændringer og kontrol af Ministeriernes rammer.
  • Data til Udgiftsopfølgningen
  • Data og udarbejdelse af lovgrundlag til Folketinget
  • Bevillingsafregning i tilknytning til statsregnskabet

Alle ministerier samt en del større styrelser har adgang til SB-systemet.

Sådan får du adgang til Statens Bevillingslovsystem

Alle ministerier har adgang til SB-systemet. Hver ministerium har en eller flere lokale bruger administrationer, der kan tildele bruger-id og password for at tilgå systemet I tvivlstilfælde kan Jørn Juul Hess i kontoret for Statsregnskab kontaktes.

Mail:

Publikationer og aktstykker med offentlig adgang

Der er etableret generel offentlig adgang til følgende publikationer og aktstykker:

Bevillingslovpublikationer (inkl. ændringsforslag)

Statsregnskaber (fra og med finansåret 1996)

Aktstykker (fra og med folketingsåret 1995/1996)

Databaser med offentlig adgang

Der er etableret generel offentlig adgang til en række databaser, fx:

Finansministeriets Finanslovsdatabase

Finansministeriets Regnskabsdatabase