Finanslovsbevilling med Statens Bevillingslovsystem

Statens Bevillingslovsystem (SB) bruges til at samle data fra ministerier og styrelser i statens samlede budget - finansloven.

Fundamentet for al aktivitet i den offentlige sektor er vores fælles finanslov. Finansloven indeholder de bevillinger, der er grundlaget for, at staten kan afholde udgifter og modtage indtægter. I Økonomistyrelsen hjælper vi med at skabe dette samlede overblik over udgifter og indtægter i det offentlige Danmark.

Til at løse denne opgave bruger vi Statens Bevillingslovsystem (SB). Systemet anvendes til at udarbejde og opstille de såkaldte bevillingslovpublikationer – dvs. blandet andet finansloven.

Systemet benyttes af de enkelte ministerier og styrelser i hele finanslovsprocessen – fra indmeldelse af finanslovsforslag, til ændringsforslag og i afregningen på bevillinger. Økonomistyrelsen bruger derefter systemet til at samle data fra ministerierne og styrelserne i bevillingslovpublikationerne.