Finanslovsbevilling med Statens Bevillingslovsystem

Statens Bevillingslovsystem (SB) bruges til at samle data fra ministerier og styrelser i statens samlede budget - finansloven.

Fundamentet for al aktivitet i den offentlige sektor er vores fælles finanslov. Finansloven indeholder de bevillinger, der er grundlaget for, at staten kan afholde udgifter og modtage indtægter. I Økonomistyrelsen hjælper vi med at skabe dette samlede overblik over udgifter og indtægter i det offentlige Danmark.

Til at løse denne opgave benyttes Statens Bevillingslovsystem (SB-systemet, SB). Systemet anvendes til at udarbejde og opstille bevillingslovspublikationerne – det vil sige blandet andet finansloven.

Systemet benyttes decentralt af de enkelte ministerier og styrelser i hele finanslovsprocessen – fra indmeldelse af finanslovsforslag, til ændringsforslag, til finanslov samt til Tillægsbevillingslovforslaget og i afregningen på bevillinger. Økonomistyrelsen anvender bl. a. systemet til opstilling og trykning af Tekst og Anmærkninger til bevillingslovforslag og -love samt opstilling og trykning af statsregnskabet.

Endvidere ajourføres og kontrolleres rammetal, der indgår i tværgående oversigter og også benyttes i udgiftsopfølgningen.

Økonomistyrelsens centrale systemer

Via hovedmenuen for Økonomistyrelsens centrale systemer kan du gå til:

  • Statens Koncernsystem (SKS)
  • Statens Bevillingslovsystem (SB)
  • Finansministeriets Bevillingsdatabase
  • Finansministeriets Regnskabsdatabase
  • Statens Benchmarkdatabase

Gå til Økonomistyrelsens centrale systemer