Strategi for fælles systemer i staten

Målet med de fællesstatslige it-systemer er at levere tidssvarende, sammenhængende og driftssikre digitale services til de statslige institutioner.

Vores ambition er at understøtte alle administrative hovedprocesser i staten digitalt og sikre den optimale anvendelse og nytte af systemerne. Ledere og medarbejdere i staten skal kunne løse deres opgaver enkelt og effektivt og have den nødvendige indsigt til at træffe gode beslutninger.

For at realisere denne ambition har vi formuleret en vision og strategisk retning for de fællesstatslige administrative systemer.

Vision og strategisk retning

Vi driver og udvikler en sammenhængende portefølje af fællesstatslige administrative systemer, for dels at understøtte en enkel og værdiskabende styring i de statslige institutioner, dels at være katalysator for datadrevet udvikling i staten. 

Den strategiske retning for de fællesstatslige it-systemer består af 3 fokusområder og 7 prioriterede indsatsområder:

De 3 fokusområder og 7 prioriterede indsatsområder i systemstrategien er beskrevet i teksten på siden.

1. Sammenhængende systemportefølje og næste generations løsninger

2. Sætte rammerne for en datadrevet statslig sektor

3. Forretningsorienteret it-organisation