Tilretning af Finansministeriets stillingsregister

Læs nærmere om tilretning af Finansministeriets stillingsregister ifm. ressortomlægning.

Når en stilling i lønramme 37 og derover flyttes fra en institution til en anden, så skal ændringen registreres i Finansministeriets stillingsregister.

Ved ressortomlægninger skal der derfor foretages en ajourføring af Finansministeriets stillingsregister.

Det modtagende ministerium skal i den forbindelse meddele Økonomistyrelsen hvilke stillingsnumre, der tilgår fra andre områder.

Det sker ved at det modtagende ministerium udfylder blanket om flytning af chefstillinger og sender dermed oplysning om tilgåede stillingsnumre samt hovedkonto for den modtagende institution. Hvis flytningen indebærer ændret stillingsbetegnelse, skal dette ligeledes meddeles til Økonomistyrelsen.

Hent blanket om flytning af chefstillinger (docx)

Blanketten sendes til:

Herefter ændrer Økonomistyrelsen i stillingsregisteret, således at der atter bliver overensstemmelse mellem ministeriets stillingsnormering i registeret og det faktiske antal chefstillinger på området.