Systemmæssig kontrol

Det er et ledelsesmæssigt ansvar i alle offentlige institutioner, at offentlige midler forvaltes forsvarligt og korrekt - fra indkøb til udbetaling.

Den systemmæssige understøttelse

Økonomistyrelsens økonomi- og lønadministrative systemportefølje omfatter systemer, der understøtter den samlede proces fra indkøb til udbetaling. 

For at skabe størst mulige sikkerhed er det vigtigt at sikre

  • at brugerne har den rigtige arbejdsbetingede adgang – både til det enkelte system og på tværs af involverede systemer
  • at den privilegerede systemadgang, der nødvendigvis må gives til få udvalgte brugere, administreres forsvarligt
  • at man ved anskaffelse eller egen udvikling af egne løsninger vælger en løsningsarkitektur, der understøtter en så sikker og kontrollerbar løsning, som teknisk muligt.

Det er altid ledelsen, der har ansvar for at fastlægge og efterleve forsvarlige forretningsgange, der følger gældende regelsæt og sikrer tilstrækkelig kontrol og tilsyn.

Læs mere om intern kontrol, tilsyn og risikostyring

Sikkert flow fra indkøb til udbetaling

Økonomistyrelsen er i gang med at udarbejde vejledninger og minimumskrav, der understøtter et sikkert flow fra indkøb til udbetaling. Vejledningerne vil løbende blive publiceret nedenfor:
 

TitelBemærkningerVejledning i pdf
Funktionsadskillelse Hvad siger Regnskabsbekendtgørelsen om funktionsadskillelse, uanset systemanvendelse Afventer 
Tværgående kontrol Hvordan kontrollerer du for overholdt funktionsadskillelse fra indkøb til udbetaling - på tværs af IndFak, RejsUd Navision Stat, Nemkonto og Danske Bank  Afventer
Løsningsarkitektur Hvad skal du være opmærksom på, når du anskaffer eller videreudvikler en løsning, der skal understøtte den samlede proces fra indkøb til udbetaling. Afventer


Systemnær brugeradministration

Læs mere om brugeradministration for de konkrete systemer her:
 

SystemFokusMere information 
RejsUd Underskrift og godkendelse af medarbejderudlæg og rejseafregninger Læs vejledning til kontrol af brugeropsætning 
IndFak Varemodtagelse og godkendelse af leverandørfakturaer Læs vejledning for rettighedskontrol af brugeradministration 
Navision Stat Bogføring af købstransaktion og afvikling af udbetaling Læs brugervejledning til brugeradministration
Nemkonto Oversigt over rolleprofiler til Nemkonto Læs om rolleprofiler i Nemkonto på nemkonto.dk 
Danske Bank Udsøgning og standsning af betaling Læs mere på Danske Banks hjemmeside om brugeradministration