Servicebeskrivelser for Økonomistyrelsens systemer og løsninger

Servicebeskrivelserne giver et overblik over Økonomistyrelsens rolle og ansvar som leverandør af de fællesstatslige systemer og løsninger.

For at gøre Økonomistyrelsens servicebeskrivelse mere brugervenlig og tilgængelig, har vi opdelt den i en generel servicebeskrivelse og en række system- og løsningsspecifikke servicebeskrivelser.

Sammen supplerer den generelle servicebeskrivelse og de specifikke servicebeskrivelser hinanden og giver dig det fulde overblik over ansvarsfordeling, rettigheder og overordnede anvendelseskrav for Økonomistyrelsens systemløsninger.

Generel servicebeskrivelse

Den overordnede fordeling af opgaver og ansvar mellem Økonomistyrelsen og institutionerne fremgår af den generelle servicebeskrivelse. Her kan du blandt andet læse om anvendelseskrav og brugerinstitutionens rettigheder i forbindelse med opsigelse eller ophør.

Generel Servicebeskrivelse marts 2020 (pdf)

Specifikke servicebeskrivelser

De specifikke servicebeskrivelser giver dig indsigt i de enkelte løsninger og systemer. Her kan du for eksempel læse om specifikke servicemål, ansvarsdeling, ydelsesbeskrivelser, nøglekontroller og dokumentationskrav.

Servicebeskrivelse for Navision Stat juni 2020 (pdf)

Servicebeskrivelse for IndFak marts 2020 (pdf)

Servicebeskrivelse for RejsUd marts 2020 (pdf)

Servicebeskrivelse for Statens Koncernsystem marts 2020 (SKS) (pdf)

Servicebeskrivelse for Statens Bevillingslovsystem (SB) marts 2020 (pdf)

Servicebeskrivelse for Statens Budgetsystem (SBS) august 2020 (pdf)

Servicebeskrivelse for Statens Lønløsning marts 2020 (pdf)

Servicebeskrivelse for Statens eRekruttering marts 2020 (pdf)

Servicebeskrivelse for Campus marts 2020 (pdf)

Servicebeskrivelse for Statens HR marts 2020 (pdf)

Servicebeskrivelse for Statens BI –  LDV marts 2020 (pdf)

Servicebeskrivelse for Statens BI – ISOLA marts 2020 (pdf)

Servicebeskrivelse for SKB/OBS marts 2020 (pdf)

Servicebeskrivelse for Kreditkort marts 2020 (pdf)

Servicebeskrivelse for Single Sign-on marts 2020 (pdf)