Servicebeskrivelser for Økonomistyrelsens systemer og løsninger

Servicebeskrivelserne giver et overblik over Økonomistyrelsens rolle og ansvar som leverandør af de fællesstatslige systemer og løsninger.

For at gøre Økonomistyrelsens servicebeskrivelse mere brugervenlig og tilgængelig, har vi opdelt den i en generel servicebeskrivelse og en række system- og løsningsspecifikke servicebeskrivelser.

Sammen supplerer den generelle servicebeskrivelse og de specifikke servicebeskrivelser hinanden og giver dig det fulde overblik over ansvarsfordeling, rettigheder og overordnede anvendelseskrav for Økonomistyrelsens systemløsninger.

Generel servicebeskrivelse

Den overordnede opgave- og ansvarsfordeling mellem Økonomistyrelsen og institutionerne fremgår af den generelle servicebeskrivelse. Her kan du blandt andet læse om anvendelseskrav og brugerinstitutionens rettigheder i forbindelse med opsigelse eller ophør.

Generel Servicebeskrivelse (pdf) marts 2020

Specifikke servicebeskrivelser

De specifikke servicebeskrivelser giver dig indsigt i de enkelte løsninger og systemer. Her kan du for eksempel læse om specifikke servicemål, ansvarsdeling, ydelsesbeskrivelser, nøglekontroller og dokumentationskrav.

Servicebeskrivelse for Navision Stat (pdf) april 2020

Servicebeskrivelse for IndFak (pdf) marts 2020

Servicebeskrivelse for RejsUd (pdf) marts 2020

Servicebeskrivelse for Statens Koncernsystem (SKS) (pdf) marts 2020

Servicebeskrivelse for Statens Bevillingslovsystem (SB) (pdf) marts 2020

Servicebeskrivelse for Statens Budgetsystem (SBS) (pdf) marts 2020

Servicebeskrivelse for Statens Lønløsning (pdf) marts 2020

Servicebeskrivelse for Statens eRekruttering (pdf) marts 2020

Servicebeskrivelse for Campus (pdf) marts 2020

Servicebeskrivelse for Statens HR (pdf) marts 2020

Servicebeskrivelse for Statens BI - LDV (pdf) marts 2020

Servicebeskrivelse for Statens BI - ISOLA (pdf) marts 2020

Servicebeskrivelse for SKB/OBS (pdf) marts 2020

Servicebeskrivelse for Kreditkort (pdf) marts 2020

Servicebeskrivelse for Single sign-on (pdf) marts 2020