Roadmap for Økonomistyrelsens it-systemer

Læs om planlagte udviklingstiltag og tilpasninger i de fællesstatslige it-systemer.

Roadmappet er en produktkøreplan, som er tænkt som en service til institutioner, der anvender Økonomistyrelsens systemer. Her får du indblik i planer for udviklingstiltag og tilpasninger - både for hvert system og på tværs af systemporteføljen.

Oversigten omfatter it-systemer, som er i drift og anvendes af jeres brugere. 

Roadmappet opdateres minimum tre gange årligt. Informationer bør dog tages med forbehold for ændringer - især hvis man ser mere end et år frem.

Bemærk: Siden er pt. under udvikling og forventes færdig 1. juli 2021.

Økonomisystemer

Navision Stat

Opdateret 01-05-2021

Omlægning af integrationer via den nye centrale integrationsplatform påbegyndes – i første omgang for de centrale systemer (SKS, SLS, SBS og SHR).

Overgang til Næste generation af Digital Post (NgDP), herunder en udskiftning af den eksisterende integration mellem Navision Stat og eBoks.

Understøttelse af MitId via NS transportlag.

Advarsel om, og senere blokering for, ulovlig skrivning af CPR numre i beskrivelsesfelter for posteringer.

Implementering af mulighed for afsendelse af finansposter til SKS, uden krav om periodestyring, således at selvejende kunder bedre understøttes i implementering af SBS, hvor der er krav om aflevering af finansposter via SKS.

Beslutning om genudbud og i så fald tidspunkt for igangsættelse. Forventet udstrækning 5 år.

Opgradering til NAV2018 for efterfølgende mulig omlægning til extentions, og dermed en de-kobling af statslig funktionalitet.

De-koblingen understøtter både en mulig standardisering OG en billigere opdatering i tilfælde af lokale ændringer.

Frigivelse af PSRM-integration.

Implementering af GDPR-afledte sletteprocesser.

Detailspecifikation påbegyndes af Styringsobjekt, for frigivelse EFTER NAV2018 opgradering.

Frigivelse af NS11.0 (NAV2018).

Omlægning af statslig funktionalitet til extentions, baseret på NAV2018.

Omlægning af GIS-integrationer.

Eventuelt genudbud afhængig af beslutning i 2021-H1.

Eventuelt genudbud afhængig af beslutning i 2021-H1.

Eventuelt genudbud afhængig af beslutning i 2021-H1.

IndFak2

Opdateret 01-05-2021

Reducering af behov for manuelt kompenserende kontroller via yderligere stramning af funktionsadskillelse, marts 2021.

Øvrige sikkerhedsmæssige stramninger, fx ift. prokura.

Lancering af AI-baseret automatisk forkontering efter påske.

Udsendelse af udbudsmateriale (IndFak3) maj, da eksisterende kontrakt udløber september 2022.

Detailspecifikation påbegyndes for Styringsobjekt for implementering på IndFak3.

Alm. vedligehold IndFak2.

Genudbud IndFak3.

Alment vedligehold IndFak2.

Implementering af IndFak3, inkl. kontraktstyring og understøttelse af Peppol-baserede ordreudveksling.

Alment vedligehold IndFak3.

Alment vedligehold IndFak3.

RejsUd2

Opdateret 01-05-2021

Reducering af behov for manuelt kompenserende kontroller via yderligere stramning af funktionsadskillelse, marts 2021.

Lancering af RejsUd-App for håndtering af rejser og udlæg via smartphone, inklusiv scanning af bilag, uge 10.

Detailspecifikation påbegyndes for Styringsobjekt.

Alm. vedligehold RejsUd2.

Alm. vedligehold RejsUd2.

Forberedelse for genudbud, RejsUd3. 

Genudbud af RejsUd3. 

Statens Budgetsystem

Opdateret 01-05-2021

Budgettering på sag og sagsopgave, oprettet i Navision Stat.

Afklaring af nyt koncept for UO, herunder håndtering af afvigelsesforklaringer (typer).

Tværgående rapportering på alias.

Performanceforbedringer.

Understøttelse af institutionernes bidrag til finanslovsforslag for aflevering til SKS.

Detailspecifikation påbegyndes for Styringsobjekt.

Nyt koncept for udgiftsopfølgninger.

Implementering af nyt koncept for UO.

Diverse ændringer med fokus på forbedret brugervenlighed.

Alm. vedligehold og ændringer afledt af SKS/SB-modernisering.

Alm. vedligehold og ændringer afledt af SKS/SB-modernisering.

Alm. vedligehold.

Statens Koncernsystem

Opdateret 01-05-2021

Minimal vedligeholdelse.

Implementering af modtagelse af finansposter fra NS uden krav om periodestyring, således at selvejende kunder bedre understøttes i implementering af SBS, hvor der er krav om aflevering af finansposter via SKS.

Afklaring af nyt koncept for UO, herunder håndtering af afvigelsesforklaringer (typer).

Detailspecifikation påbegyndes for Styringsobjekt.

Opstart af SKS/SB Moderniseringsprojekt 01.03.2021.

 

Minimal vedligeholdelse.

Implementering af nyt koncept for UO.

SKS/SB-modernisering.

Minimal vedligeholdelse.

SKS/SB-modernisering.

Minimal vedligeholdelse.

SKS/SB-modernisering.

Minimal vedligeholdelse.

SKS/SB-modernisering.

Statens Bevillingslovsystem

Opdateret 01-05-2021

Minimal vedligeholdelse.

Omlægning af §41 til ny tabel, der skal fremgå for alle §'er med data fra SKS.

Opstart af SKS/SB Moderniseringsprojekt 01.03.2021.

Minimal vedligeholdelse.

SKS/SB-modernisering.

Minimal vedligeholdelse.

SKS/SB-modernisering.

Minimal vedligeholdelse.

SKS/SB-modernisering.

Minimal vedligeholdelse.

SKS/SB-modernisering.

Løn og HR-systemer

Statens Lønløsning

Opdateret xx-xx-2021

Statens HR

Opdateret xx-xx-2021

Statens eRekruttering

Opdateret xx-xx-2021

Rapporteringssystemer

Statens BI - LDV

Opdateret xx-xx-2021

Statens BI - ISOLA

Opdateret xx-xx-2021