Priser for Økonomistyrelsens systemydelser

Priser og leveringsvilkår for de fællesstatslige it-systemer fremgår af den gældende prisfolder.

Download Priser og leveringsvilkår 2021 (pdf)

Økonomistyrelsen har i februar 2021 foretaget en justering i prisfolderen for 2021. Justeringen har ingen betydning for priserne for den enkelte kunde.

Justeringen omhandler en rettelse af angivne lønintervaller for priser på økonomisystemer samt hosting af Navision Stat og Statens BI – LDV (tabel 3.1 og tabel 3.3). 

Sådan beregnes priserne

Priserne for de fællesstatslige administrative systemer svarer 1:1 til Økonomistyrelsens samlede omkostninger til anlæg, drift og vedligehold af de enkelte systemer. Vi fordeler omkostningerne per system mellem de institutioner, som anvender systemet – uden at tage ekstra betalt.

Priserne reguleres årligt i forhold til den generelle prisudvikling og eventuel ibrugtagning af nye systemfaciliteter.

For Statens HR gælder, at visse personalekategorier er undtaget fra betaling.

Se betalingsundtagelser for Statens HR (pdf)