Priser for Økonomistyrelsens systemydelser

Priser og leveringsvilkår for de fællesstatslige it-systemer fremgår af den gældende prisfolder.

Download Priser og leveringsvilkår 2023 (pdf)

Sådan beregnes priserne

Priserne for de fællesstatslige administrative systemer svarer 1:1 til Økonomistyrelsens samlede omkostninger til anlæg, drift og vedligehold af de enkelte systemer. Vi fordeler omkostningerne per system mellem de institutioner, som anvender systemet – uden at tage ekstra betalt.

Priserne reguleres årligt i forhold til den generelle prisudvikling og eventuel ibrugtagning af nye systemfaciliteter.

For Statens HR gælder, at visse personalekategorier er undtaget fra betaling, fordi disse er undtaget oprettelse i løsningen.

Se undtagelser for oprettelse af personalekategorier i Statens HR (pdf)