Priser for Økonomistyrelsens systemydelser

Priser og leveringsvilkår for de fællesstatslige it-systemer fremgår af den gældende prisfolder.