Stamdatastandarder - for tværgående stamdata i de fællesstatslige it-systemer

Økonomistyrelsens stamdatastandarder gælder for data fra de fællesstatslige it-systemer. Samlingen kan bruges som reference og opslagsværk ved systemdokumentation eller når lokale og centrale data skal sammenstilles.

Nøgledata på tværs af fællesstatslige it-systemer

Ved at standardisere tværgående stamdata i de fællesstatslige administrative it-systemer ønsker Økonomistyrelsen at sikre en ensartet, systematiseret og centraliseret dokumentation af data i form af autoritative definitioner.

Stamdata i denne kontekst er nøgledata, som bruges på tværs af de fællesstatslige it-systemer, som Økonomistyrelsen forvalter, for eksempel Navision Stat, Statens BI - LDV og Statens Lønsystem (SLS).

Tværgående stamdata, der indgår i Økonomistyrelsens oversigt over Stamdatastandarder er for eksempel:

  • Delregnskab
  • Finanskonto
  • Stillingsbetegnelse
  • med videre.

Stamdatastandarderne er udarbejdet med udgangspunkt i deres respektive kildesystem.

Hent oversigt over Økonomistyrelsens Stamdatastandarder (pdf)

Anvendelse og formål

Økonomistyrelsens Stamdatastandarder giver statslige myndigheder adgang til en forenklet og centraliseret dokumentation af stamdata i form af en række autoritative definitioner for tværgående begreber i Økonomistyrelsens systemportefølje. 

Statslige institutioner kan for eksempel bruge stamdatastandarderne til:

  • Lettere at sammenstille data i forbindelse med styrings- og analyseopgaver
  • Dokumentation i forbindelse med anskaffelse af nye it-systemer for at sikre sammenhæng til eksisterende systemer 

Eksempelvis kan standarderne bruges, når der er brug for at koble data fra de fællesstatslige systemer med data fra institutionernes egne fagsystemer, på tværs af økonomi, løn- og produktionsdata eller ved kobling med eksterne kilder som for eksempel den Fællesoffentlige Datafordeler.

Vedligeholdelse og governance

Økonomistyrelsens Stamdatastandarder vedligeholdes og opdateres via en governance-struktur, som er forankret i Økonomistyrelsens Center for Systemer.

Stamdatadokumentet vil løbende blive udvidet med yderligere datasæt.

Adgang til data

Dokumentet Stamdatastandarder indeholder ikke data, men beskrivelser af data. Ønskes dataudtræk på baggrund af oversigtens beskrivelser af data, kan statslige virksomheder med adgang til de fællesstatslige systemer selv trække data i de forskellige systemer, med undtagelse af SLS. 

Læs mere om bestilling af udtræk fra SLS

Ved spørgsmål henvises til systemsupporten