Implementeringsplan for Single sign-on

I løbet af 2019-2021 vil flere af de fællesstatslige systemer blive koblet på Økonomistyrelsens Single sign-on-løsning. Løsningen forventes implementeret hos alle statslige og selvejende institutioner i 2019.

Systemer på Økonomistyrelsens Single sign-on (Statens SSO)

SystemLoginPlan/Status
IndFak og RejsUd

Der er to muligheder for at logge ind:

  1. https://indfak2.dk, her vil du se den normale loginside, men i stedet for at skrive dit brugernavn/mailadresse og kodeord, skal du blot klikke på linket "Single Sign On", som du finder under den grønne "Log ind" knap.
  2. https://sso.indfak2.dk/adfs/ (Husk den sidste skråstreg i url’en), ved brug af dette link, bliver du sendt direkte ind i løsning, uden at se den normale loginside.
Tilsluttet
Statens Budgetsystem

Hvis din institution er tilsluttet Statens SSO, kan du tilgå Statens Budgetsystem med single sign-on via dette link:
https://sso.sbs.modst.dk/saml2redirect/RedirectService?https://budget.sbs.modst.dk:44335/sap/bc/ui5_ui5/sap/bpcwebclient/index.html?sap-client=010&sap-language=DA


Hvis din institution endnu ikke har koblet sig på Statens SSO, kan du finde linket her:
https://oes.dk/systemer/budgettering/om-statens-budgetsystem/adgang-til-statens-budgetsystem/

Tilsluttet
Campus

De statsinstitutioner, der har SSO til Campus, er flyttet til Statens SSO uden yderligere ændringer, så du skal fortsat bruge det link, som du er vant til.

Selvejere med SSO og statsinstitutioner uden SSO vil blive tilsluttet Statens SSO i starten af 2020.

Opdateret 19.12.2019 14.00

Tilsluttet
Statens eRekruttering

Hvis din institution er tilsluttet til Statens SSO, får du single sign-on med det link, du plejer at bruge:
https://recruiter.hr-manager.net/Login.aspx?customer=statens_erekruttering

Bemærk, første gang du logger på systemet via Statens SSO vil du blive bedt om at angive din mail-adresse, så Statens SSO ved hvilken institution du kommer fra.

Hvis din institution endnu ikke har koblet sig på Statens SSO, skal benytte et nyt link:
https://recruiter.hr-manager.net/ExtLogin.aspx?customer=statens_erekruttering

Se her om du er tilsluttet til Statens SSO
Institutioner på SSO 16 Dec 2019.pdf

Opdateret 18.12.2019 14.30

Tilsluttet
Statens HR

Hvis din institution er tilsluttet Statens SSO kan du benytte dette link for at komme på Statens HR med single sign-on: https://hdse.login.em2.oraclecloud.com
Tryk derefter 1. gang på "Company Single Sign-On". Tryk derefter på den institution man tilhører.
Fremadrettet kommer man direkte på Statens HR

Tilsluttet
Navision Stat og LDV hos KMD

Pt. ingen ændringer

1. kvartal 2020
Navision Stat og LDV hos SIT Pt. ingen ændringer Tilgår
Statens Lønsystem / HR-løn Pt. ingen ændringer 2. kvartal 2021
Statens Pensionssystem Pt. ingen ændringer 2. kvartal 2021

 

Institutioner på Statens SSO

Opdateret 16-12-2019

Her kan du se en oversigt over de institutioner, der er koblet til Statens SSO.

Institutioner på Statens SSO (pdf)