Integrationsmuligheder i den fællesstatslige systemportefølje

Har jeres institution brug for at udveksle data mellem egne (fag)systemer og de fællesstatslige, administrative systemer, er der afhængig af jeres behov flere muligheder.

Samspil med lokale fagsystemer

Integrationer mellem Økonomistyrelsens systemportefølje og lokale fagsystemer med videre sker via en række standardiserede snitflader.

Med fagsystemer menes både institutionsspecifikke (og typisk lokalt udviklede) fagsystemer og egen indkøbte standardsystemer, der anvendes af flere institutioner.

Behovet for udveksling af administrative data fra de fællesstatslige systemer er typisk i forbindelse med:

  • opsætning af egne fagsystemer
  • udvikling af egne BI (business intelligence) løsninger / ledelsesinformation

Institutioner, der bruger Økonomistyrelsens systemer, kan bl.a. opsætte integrationer til data i Navision Stat, Statens Lønløsning (SLS Webservice) og LDV.

Bistand ifm. opsætning af integrationer

Har du brug for bistand i forbindelse med opsætning af integrationer til fagsystemer med videre, kan du kontakte systemsupporten.

Kontakt systemsupporten via Serviceportalen hos Statens Administration

Integrationsvejledninger for It-medarbejdere

Tekniske vejledninger, der mere indgående beskriver integrationsmuligheder i Økonomistyrelsens systemer finder du på oes.dk under det enkelte system.

De tekniske vejledninger er målrettet fx fagsystemleverandører og it-medarbejdere, der skal:

  • stå for etablering af en integration op imod de fællesstatslige systemer
  • afvikle integrationer
  • foretage opsætning i forbindelse med integrationer

Læs mere om den generiske integrationsflade (GIS) i Navision Stat

Læs mere om SLS Webservice

Find vejledninger om integrationsmulighederne i LDV 

Dataudveksling med SKS og SLS

Institutioner, som ikke bruger Navision Stat, kan udveksle data med Statens Koncernsystem (SKS) og Statens Lønløsning (SLS) via ØDUP. Det kan fx være data, der vedrører lokale økonomisystemer (fx SAP), men det kan også være data, der skal bruges direkte af en bruger uden at de skal ind i et system.

Læs mere om ØDUP – Økonomistyrelsens DataUdvekslingsPunkt

E-bilag udvekslinger i Navision Stat via NemHandel

Ved alle E-Bilag udvekslinger i Navision Stat via Nemhandel, herunder integration med IndFak, følges de standarder, der er udmeldt af Digitaliseringsstyrelsen, dvs. for både xml-format, protokolstruktur og infrastruktur.

Læs mere om NemHandel på nemhandel.dk