Data og integrationer

Standardisering i dataudveksling og integrationer er en central komponent i at sikre sammenhæng mellem institutionernes lokale systemer og de fællesstatslige systemer, som Økonomistyrelsen tilbyder.

Økonomistyrelsens integrationsstrategi

Økonomistyrelsens Centrale Integrationsplatform er et centralt element i Økonomistyrelsens Integrationsstrategi. Med Integrationsstrategen sikres det, at de statslige og selvejende institutionernes forretningsbehov og arbejdsgange understøttes bedst muligt gennem adgang til hurtigt og enkelt at etablere og vedligeholde sømløse integrationer til de fællesstatslige systemer.

Informationerne på de underliggende sider som beskrevet herunder henvender sig primært til teknikere og andre medarbejdere, der arbejder med datasammenstilling, integrationer og dataudveksling i de enkelte institutioner.

Økonomistyrelsens Integrationsstrategi (pdf)

Stamdatastandarder

Økonomistyrelsens stamdatastandarder beskriver tværgående administrative stamdatasæt i de fællesstatslige it-systemer. Samlingen kan bruges som reference og opslagsværk i forbindelse med systemdokumentation eller når lokale og centrale data skal sammenstilles.

Læs mere om stamdatastandarder

Integrationsplatform - CIP

Økonomistyrelsens Centrale Integrationsplatform (CIP) udmønter Økonomistyrelsens Integrationsstrategi, og erstatter ØDUP. Som udgangspunkt skal alle nye integrationer til de fællesstatslige administrative systemer gå gennem CIP.

Læs om Integrationsplatform CIP

Integrationsplatform - ØDUP

Den igangværende anskaffelse af den nye Centrale Integrationsplatform betyder, at ØDUP udfases, når migreringen er gennemført.

Læs om Integrationsplatform ØDUP

Single sign-on

Single sign-on til statens systemer (Statens SSO) betyder, at brugeren ikke længere skal logge ind med brugernavn og password.

I stedet vil Statens SSO sørge for, at brugeren bliver logget ind sikkert og effektivt.

Læs mere om Single sign-on