Data og integrationer

Standardisering i dataudveksling og integrationer er en central komponent i at sikre sammenhæng mellem institutionernes lokale systemer og de fællesstatslige systemer, som Økonomistyrelsen tilbyder.

Informationerne på de underliggende sider henvender sig primært til teknikere og andre medarbejdere, der arbejder med datasammenstilling, integrationer og dataudveksling i de enkelte institutioner.

Stamdatastandarder

Økonomistyrelsens stamdatastandarder beskriver tværgående administrative stamdatasæt i de fællesstatslige it-systemer. Samlingen kan bruges som reference og opslagsværk i forbindelse med systemdokumentation eller når lokale og centrale data skal sammenstilles.

Læs mere om stamdatastandarder

Integrationsmuligheder

Har jeres institution brug for at udveksle data mellem egne (fag)systemer og de fællesstatslige systemer, er der afhængig af jeres behov flere muligheder.

Læs om integrationsmuligheder i Økonomistyrelsens systemportefølje

Integrationsplatform - ØDUP

Økonomistyrelsens ØkonomiDataUdvekslingsPunkt (ØDUP) håndterer delvist datatrafikken mellem Økonomistyrelsens og institutionernes it-systemer.

Med den igangværende anskaffelse af en ny integrationsplatform er målsætningen på sigt at håndtere alle integrationer herigennem.

Læs om ØDUP – Økonomistyrelsens DataUdvekslingsPunkt

Single sign-on

Single sign-on til statens systemer (Statens SSO) betyder, at brugeren ikke længere skal logge ind med brugernavn og password.

I stedet vil Statens SSO sørge for, at brugeren bliver logget ind sikkert og effektivt.

Læs mere om Single sign-on