Årshjul for selvstændig likviditet

Tidsfrister for indsættelse af tolvtedelsrater i forbindelse med likviditetsordningen.

Samtlige institutioner på Finansloven er omfattet af likviditetsordningen, hvor hver institution anvises likviditet svarende til deres bevillinger.

Formålet med likviditetsordningen er at skabe større fokus omkring likviditetsanvendelsen og de udgifter, der er forbundet med anvendelsen af likviditet.

 

Ugedag Dato Beskrivelse
mandag 25-11-2019 Økonomistyrelsen udbetaler bevillingerne (12-delsrate) som skal indtægtsføres på konto 1011 i institutionernes regnskab.
fredag 29-11-2019 SKB tømmer/opfylder FFI finansieringskonti (institutionerne konterer på konto 7464).
mandag 23-12-2019 Økonomistyrelsen udbetaler bevillingerne (12-delsrate) som skal indtægtsføres på konto 1011 i institutionernes regnskab.
fredag 24-01-2020 Økonomistyrelsen udbetaler bevillingerne (12-delsrate) som skal indtægtsføres på konto 1011 i institutionernes regnskab.
fredag 31-01-2020 SKB tømmer/opfylder FFI finansieringskonti (institutionerne konterer på konto 7464).
tirsdag 25-02-2020 Økonomistyrelsen udbetaler bevillingerne (12-delsrate) som skal indtægtsføres på konto 1011 i institutionernes regnskab.
fredag 28-02-2020 SKB tømmer/opfylder FFI finansieringskonti (institutionerne konterer på konto 7464).
onsdag 25-03-2020 Økonomistyrelsen udbetaler bevillingerne (12-delsrate) som skal indtægtsføres på konto 1011 i institutionernes regnskab.
tirsdag 31-03-2020 SKB tømmer/opfylder FF1 finansieringskonti (institutionerne konterer på konto 7464).
fredag 24-04-2020 Økonomistyrelsen udbetaler bevillingerne (12-delsrate) som skal indtægtsføres på konto 1011 i institutionernes regnskab.
torsdag 30-04-2020 SKB tømmer/opfylder FFI finansieringskonti (institutionerne konterer på konto 7464).
mandag 25-05-2020 Økonomistyrelsen udbetaler bevillingerne (12-delsrate) som skal indtægtsføres på konto 1011 i institutionernes regnskab.
fredag 29-05-2020 SKB tømmer/opfylder FFI finansieringskonti (institutionerne konterer på konto 7464).
torsdag 25-06-2020 Økonomistyrelsen udbetaler bevillingerne (12-delsrate) som skal indtægtsføres på konto 1011 i institutionernes regnskab.
tirsdag 30-06-2020 SKB tømmer/opfylder FFI finansieringskonti (institutionerne konterer på konto 7464).
fredag 24-07-2020 Økonomistyrelsen udbetaler bevillingerne (12-delsrate) som skal indtægtsføres på konto 1011 i institutionernes regnskab.
fredag 31-07-2020 SKB tømmer/opfylder FFI finansieringskonti (institutionerne konterer på konto 7464).
tirsdag 25-08-2020 Økonomistyrelsen udbetaler bevillingerne (12-delsrate) som skal indtægtsføres på konto 1011 i institutionernes regnskab.
mandag 31-08-2020 SKB tømmer/opfylder FFI finansieringskonti (institutionerne konterer på konto 7464).
fredag 25-09-2020 Økonomistyrelsen udbetaler bevillingerne (12-delsrate) som skal indtægtsføres på konto 1011 i institutionernes regnskab.
onsdag 30-09-2020 SKB tømmer/opfylder FFI finansieringskonti (institutionerne konterer på konto 7464).
fredag 23-10-2020 Økonomistyrelsen udbetaler bevillingerne (12-delsrate) som skal indtægtsføres på konto 1011 i institutionernes regnskab.
fredag 30-10-2020 SKB tømmer/opfylder FFI finansieringskonti (institutionerne konterer på konto 7464).
onsdag 25-11-2020 Økonomistyrelsen udbetaler bevillingerne (12-delsrate) som skal indtægtsføres på konto 1011 i institutionernes regnskab.
mandag 30-11-2020 SKB tømmer/opfylder FFI finansieringskonti (institutionerne konterer på konto 7464).
fredag 25-12-2020 Økonomistyrelsen udbetaler bevillingerne (12-delsrate) som skal indtægtsføres på konto 1011 i institutionernes regnskab.
torsdag 31-12-2020 SKB tømmer/opfylder FFI finansieringskonti (institutionerne konterer på konto 7464).