Samlet oversigt over Årshjulet

Samlet oversigt over vigtige datoer og kørsler fra alle kalendere.

 

Ugedag Dato Beskrivelse Kalender
fredag 03-01-2020 Opsat frist i SKS for departementers godkendelse af PDF-regnskab for periode 11.2019 SKS
onsdag 08-01-2020 Seneste indrapportering til SLS 1. lønkørsel er kl. 14. SLS
torsdag 09-01-2020 SLS Nemkontofil med lønudbetaling vedr. 1. lønkørsel er indlæst hos Danske Bank. Lønstandsning kan foretages frem til dagen før dispositionsdatoen. SLS
fredag 10-01-2020 Data fra SLS 1. lønkørsel overført via ØDUP kan indlæses i de lokale økonomisystemer og i LDV. SLS
tirsdag 14-01-2020 Sidste dag i Navision periode 12.2019 Navision Stat
tirsdag 14-01-2020 Sidste dag i SKS for periode 12.2019. Umiddelbart derefter er PDF-regnskaber for periode 12.2019 tilgængelige i SKS og der sendes e-mail til godkendelsesansvarlige. SKS
onsdag 15-01-2020 Aktuel periode i Dynamisk Rapportering ændres til 13.2019 SKS
torsdag 16-01-2020 Løn fra 1. lønkørsel er til disposition for modtageren. SLS
fredag 17-01-2020 Økonomistyrelsen udbetaler købsmomsrefusion for periode 12.2019 Momsrefusion
onsdag 22-01-2020 Seneste indrapportering til SLS 2. lønkørsel er kl. 14. SLS
torsdag 23-01-2020 Seneste indrapportering til Pension SLS
torsdag 23-01-2020 SLS Nemkontofil med lønudbetaling vedr. 2. lønkørsel er indlæst hos Danske Bank. Lønstandsning kan foretages frem til dagen før dispositionsdatoen. SLS
fredag 24-01-2020 SLS Nemkontofil med pension er indlæst hos Danske Bank SLS
fredag 24-01-2020 Data fra SLS 2. lønkørsel overført via ØDUP kan indlæses i de lokale økonomisystemer og i LDV. SLS
fredag 24-01-2020 Økonomistyrelsen udbetaler bevillingerne (12-delsrate) som skal indtægtsføres på konto 1011 i institutionernes regnskab. Likviditet
lørdag 25-01-2020 Data fra Pension kan indlæses i lokale økonomisystemer. SLS
tirsdag 28-01-2020 Opsat frist i SKS for departementers godkendelse af PDF-regnskab for periode 12.2019 SKS
torsdag 30-01-2020 Sidste dag i Navision periode 13,1.2019 (efterposteringsperioden for institutioner). Navision Stat
torsdag 30-01-2020 Sidste dag i SKS periode 13,1.2019. Umiddelbart derefter dannes afstemningsfil for periode 13.1.2019 i SKS til brug for afstemning i Navision. SKS
fredag 31-01-2020 SKB tømmer/opfylder FFI finansieringskonti (institutionerne konterer på konto 7464). Likviditet
fredag 31-01-2020 Løn/pension fra 2. lønkørsel er til disposition for modtageren.  SLS
torsdag 06-02-2020 Sidste dag i Navision for periode 13,2.2019 (efterposteringer for departementerne). Navision Stat
torsdag 06-02-2020 Sidste dag i SKS for periode 13,2.2019 (efterposteringsperiode departementer). Umiddelbart derefter dannes PDF-regnskaber for periode 13.2019 i SKS og der sendes e-mail til godkendelsesansvarlige. SKS
torsdag 06-02-2020 Primosaldi for regnskabsår 2019 i SKS er beregnet for sidste gang ved indlæsning af de sidste poster til periode 13,2.2019. SKS
torsdag 06-02-2020 Seneste indrapportering til SLS 1. lønkørsel er kl. 14. SLS
fredag 07-02-2020 Aktuel periode i Dynamisk Rapportering ændres til 01.2020. SKS
fredag 07-02-2020 SLS Nemkontofil med lønudbetaling vedr. 1. lønkørsel er indlæst hos Danske Bank. Lønstandsning kan foretages frem til dagen før dispositionsdatoen. SLS
lørdag 08-02-2020 Data fra SLS 1. lønkørsel overført via ØDUP kan indlæses i de lokale økonomisystemer og i LDV. SLS
onsdag 12-02-2020 Økonomistyrelsen udbetaler købsmomsrefusion for periode 13.2019 Momsrefusion
fredag 14-02-2020 Løn fra 1. lønkørsel er til disposition for modtageren. SLS
mandag 17-02-2020 Sidste dag i SKS for periode 01.2020. Umiddelbart derefter dannes PDF-regnskaber for periode 01.2020 i SKS og der sendes e-mail til godkendelsesansvarlige. SKS
mandag 17-02-2020 Sidste dag i Navision periode 01.2020 Navision Stat
tirsdag 18-02-2020 Aktuel periode i Dynamisk Rapportering ændres til 02.2020.  SKS
onsdag 19-02-2020 Seneste indrapportering til SLS 2. lønkørsel er kl. 14. SLS
torsdag 20-02-2020 Seneste indrapportering til Pension. SLS
torsdag 20-02-2020 Sidste dag i Navision hvor Årsafslutning/Nulstil Finans for 2019 kan gennemføres. Navision Stat
torsdag 20-02-2020 Departementernes frist for godkendelse af PDF-regnskab for 4. kvartal 2020 inkl. periode 13. SKS
torsdag 20-02-2020 SLS Nemkontofil med lønudbetaling vedr. 2. lønkørsel er indlæst hos Danske Bank. Lønstandsning kan foretages frem til dagen før dispositionsdatoen.  SLS
fredag 21-02-2020 SLS Nemkontofil med pension er indlæst hos Danske Bank. SLS
tirsdag 25-02-2020 Økonomistyrelsen udbetaler bevillingerne (12-delsrate) som skal indtægtsføres på konto 1011 i institutionernes regnskab. Likviditet
lørdag 22-02-2020 Data fra SLS 2. lønkørsel overført via ØDUP kan indlæses i de lokale økonomisystemer og i LDV. SLS
lørdag 22-02-2020 Data fra Pension kan indlæses i lokale økonomisystemer SLS
fredag 28-02-2020 Økonomistyrelsen udbetaler købsmomsrefusion for periode 01.2020 Momsrefusion
fredag 28-02-2020 SKB tømmer/opfylder FFI finansieringskonti (institutionerne konterer på konto 7464). Likviditet
fredag 28-02-2020 Løn/pension fra 2. lønkørsel er til disposition for modtageren.  SLS
onsdag 04-03-2020 Sidste dag i SKS for periode 02.2020. Umiddelbart derefter dannes PDF-regnskaber for periode 02.2020 i SKS og der sendes e-mail til godkendelsesansvarlige. SKS
onsdag 04-03-2020 Sidste dag i Navision periode 02.2020 Navision Stat
torsdag 05-03-2020 Aktuel periode i Dynamisk Rapportering ændres til 03.2020. SKS
fredag 06-03-2020 Seneste indrapportering til SLS 1. lønkørsel er kl. 14. SLS
mandag 09-03-2020 SLS Nemkontofil med lønudbetaling vedr. 1. lønkørsel er indlæst hos Danske Bank. Lønstandsning kan foretages frem til dagen før dispositionsdatoen. SLS
tirsdag 10-03-2020 Data fra SLS 1. lønkørsel overført via ØDUP kan indlæses i de lokale økonomisystemer og i LDV. SLS
onsdag 11-03-2020 Økonomistyrelsen udbetaler købsmomsrefusion for periode 02.2020 Momsrefusion
mandag 16-03-2020 Offentliggørelse af statsregnskabet for 2019 Statsregnskab
mandag 16-03-2020 Offentliggørelse af årsrapporter for 2019 Statsregnskab
#VÆRDI! opdateres Ministeriernes frist for regnskabsmæssige forklaringer til Rigsrevisionen. Statsregnskab
mandag 16-03-2020 Løn fra 1. lønkørsel er til disposition for modtageren. SLS
mandag 16-03-2020 Frist for aflevering af Udgiftsopfølgning 4 for 2019 til FM Udgiftsopfølgning
fredag 20-03-2020 Seneste indrapportering til SLS 2. lønkørsel er kl. 14. SLS
mandag 23-03-2020 Seneste indrapportering til Pension. SLS
mandag 23-03-2020 SLS Nemkontofil med lønudbetaling vedr. 2. lønkørsel er indlæst hos Danske Bank. Lønstandsning kan foretages frem til dagen før dispositionsdatoen. SLS
onsdag 25-03-2020 Økonomistyrelsen udbetaler bevillingerne (12-delsrate) som skal indtægtsføres på konto 1011 i institutionernes regnskab. Likviditet
tirsdag 24-03-2020 SLS Nemkontofil med pension er indlæst hos Danske Bank. SLS
tirsdag 24-03-2020 Data fra SLS 2. lønkørsel overført via ØDUP kan indlæses i de lokale økonomisystemer og i LDV. SLS
mandag 23-03-2020 Frist for godkendelse af PDF-regnskab for periode 01.2020 (kun obligatorisk for institutioner, der ikke betjenes af ØSC). SKS
onsdag 25-03-2020 Data fra Pension kan indlæses i lokale økonomisystemer. SLS
tirsdag 31-03-2020 SKB tømmer/opfylder FF1 finansieringskonti (institutionerne konterer på konto 7464). Likviditet
tirsdag 31-03-2020 Løn/pension fra 2. lønkørsel er til disposition for modtageren.  SLS
onsdag 01-04-2020 Første dag for indlæsning af prognose 1, der skal indgå i udgiftsopfølgning til FM Udgiftsopfølgning
fredag 03-04-2020 Sidste dag i SKS for periode 03.2020. Umiddelbart derefter dannes PDF-regnskaber for periode 03.2020 i SKS og der sendes e-mail til godkendelsesansvarlige.  SKS
fredag 03-04-2020 Sidste dag i Navision periode 03.2020 Navision Stat
fredag 03-04-2020 Frist for godkendelse af PDF-regnskab for periode 02.2020 (kun obligatorisk for institutioner, der ikke betjenes af ØSC). SKS
lørdag 04-04-2020 Aktuel periode i Dynamisk Rapportering ændres til 04.2020. SKS
torsdag 02-04-2020 Seneste indrapportering til SLS 1. lønkørsel er kl. 14. SLS
fredag 03-04-2020 SLS Nemkontofil med lønudbetaling vedr. 1. lønkørsel er indlæst hos Danske Bank. Lønstandsning kan foretages frem til dagen før dispositionsdatoen. SLS
lørdag 04-04-2020 Data fra SLS 1. lønkørsel overført via ØDUP kan indlæses i de lokale økonomisystemer og i LDV. SLS
torsdag 09-04-2020 Økonomistyrelsen udbetaler købsmomsrefusion for periode 03.2020 Momsrefusion
fredag 10-04-2020 Sidste frist for indtastning af TB tal i SB hvis de skal indgå i Udgiftsopfølgning 1 Udgiftsopfølgning
onsdag 15-04-2020 Løn fra 1. lønkørsel er til disposition for modtageren. SLS
tirsdag 21-04-2020 Seneste indrapportering til SLS 2. lønkørsel er kl. 14.  SLS
onsdag 22-04-2020 Seneste indrapportering til Pension. SLS
onsdag 22-04-2020 SLS Nemkontofil med lønudbetaling vedr. 2. lønkørsel er indlæst hos Danske Bank. Lønstandsning kan foretages frem til dagen før dispositionsdatoen. SLS
torsdag 23-04-2020 SLS Nemkontofil med pension er indlæst hos Danske Bank. SLS
torsdag 23-04-2020 Data fra SLS 2. lønkørsel overført via ØDUP kan indlæses i de lokale økonomisystemer og i LDV. SLS
fredag 24-04-2020 Data fra Pension kan indlæses i lokale økonomisystemer. SLS
fredag 24-04-2020 Sidste frist for indlæsning af prognose 1, der skal indgå i udgiftsopfølgning til FM. Udgiftsopfølgning
fredag 24-04-2020 Økonomistyrelsen udbetaler bevillingerne (12-delsrate) som skal indtægtsføres på konto 1011 i institutionernes regnskab. Likviditet
torsdag 30-04-2020 SKB tømmer/opfylder FFI finansieringskonti (institutionerne konterer på konto 7464). Likviditet
torsdag 30-04-2020 Løn/pension fra 2. lønkørsel er til disposition for modtageren. SLS
mandag 04-05-2020 Frist for godkendelse af PDF-regnskab for periode 03.2020 (kun obligatorisk for institutioner, der ikke betjenes af ØSC). SKS
mandag 04-05-2020 Departementernes frist for godkendelse af PDF-regnskab for 1. kvartal 2020 . SKS
tirsdag 05-05-2020 Sidste dag i SKS for periode 04.2020. Umiddelbart derefter dannes PDF-regnskaber for periode 04.2020 i SKS og der sendes e-mail til godkendelsesansvarlige. SKS
tirsdag 05-05-2020 Sidste dag i Navision periode 04.2020 Navision Stat
onsdag 06-05-2020 Aktuel periode i Dynamisk Rapportering ændres til 05.2020 SKS
onsdag 06-05-2020 Seneste indrapportering til SLS 1. lønkørsel er kl. 14.  SLS
torsdag 07-05-2020 SLS Nemkontofil med lønudbetaling vedr. 1. lønkørsel er indlæst hos Danske Bank. Lønstandsning kan foretages frem til dagen før dispositionsdatoen. SLS
fredag 08-05-2020 Økonomistyrelsen udbetaler købsmomsrefusion for periode 04.2020 Momsrefusion
fredag 08-05-2020 Data fra SLS 1. lønkørsel overført via ØDUP kan indlæses i de lokale økonomisystemer og i LDV. SLS
fredag 15-05-2020 Løn fra 1. lønkørsel er til disposition for modtageren. SLS
mandag 18-05-2020 Seneste indrapportering til SLS 2. lønkørsel er kl. 14. SLS
tirsdag 19-05-2020 Seneste indrapportering til Pension. SLS
tirsdag 19-05-2020 SLS Nemkontofil med lønudbetaling vedr. 2. lønkørsel er indlæst hos Danske Bank. Lønstandsning kan foretages frem til dagen før dispositionsdatoen. SLS
onsdag 20-05-2020 SLS Nemkontofil med pension er indlæst hos Danske Bank. SLS
onsdag 20-05-2020 Data fra SLS 2. lønkørsel overført via ØDUP kan indlæses i de lokale økonomisystemer og i LDV. SLS
torsdag 21-05-2020 Data fra Pension kan indlæses i lokale økonomisystemer. SLS
mandag 25-05-2020 Økonomistyrelsen udbetaler bevillingerne (12-delsrate) som skal indtægtsføres på konto 1011 i institutionernes regnskab. Likviditet
fredag 29-05-2020 Løn/pension fra 2. lønkørsel er til disposition for modtageren. SLS
fredag 29-05-2020 SKB tømmer/opfylder FFI finansieringskonti (institutionerne konterer på konto 7464). Likviditet
torsdag 04-06-2020 Seneste indrapportering til SLS 1. lønkørsel er kl. 14. SLS
torsdag 04-06-2020 Frist for godkendelse af PDF-regnskab for periode 04.2020 (kun obligatorisk for institutioner, der ikke betjenes af ØSC) SKS
fredag 05-06-2020 SLS Nemkontofil med lønudbetaling vedr. 1. lønkørsel er indlæst hos Danske Bank. Lønstandsning kan foretages frem til dagen før dispositionsdatoen. SLS
torsdag 04-06-2020 Sidste dag i SKS for periode 05.2020. Umiddelbart derefter dannes PDF-regnskaber for periode 05.2020 i SKS og der sendes e-mail til godkendelsesansvarlige. SKS
torsdag 04-06-2020 Sidste dag i Navision periode 05.2020 Navision Stat
fredag 05-06-2020 Aktuel periode i Dynamisk Rapportering ændres til 06.2020 SKS
lørdag 06-06-2020 Data fra SLS 1. lønkørsel overført via ØDUP kan indlæses i de lokale økonomisystemer og i LDV. SLS
fredag 12-06-2020 Økonomistyrelsen udbetaler købsmomsrefusion for periode 05.2020 Momsrefusion
mandag 15-06-2020 Løn fra 1. lønkørsel er til disposition for modtageren. SLS
fredag 19-06-2020 Seneste indrapportering til SLS 2. lønkørsel er kl. 14. SLS
mandag 22-06-2020 Seneste indrapportering til Pension. SLS
mandag 22-06-2020 SLS Nemkontofil med lønudbetaling vedr. 2. lønkørsel er indlæst hos Danske Bank. Lønstandsning kan foretages frem til dagen før dispositionsdatoen. SLS
tirsdag 23-06-2020 SLS Nemkontofil med pension er indlæst hos Danske Bank. SLS
tirsdag 23-06-2020 Data fra SLS 2. lønkørsel overført via ØDUP kan indlæses i de lokale økonomisystemer og i LDV. SLS
onsdag 24-06-2020 Data fra Pension kan indlæses i lokale økonomisystemer. SLS
torsdag 25-06-2020 Økonomistyrelsen udbetaler bevillingerne (12-delsrate) som skal indtægtsføres på konto 1011 i institutionernes regnskab. Likviditet
tirsdag 30-06-2020 SKB tømmer/opfylder FFI finansieringskonti (institutionerne konterer på konto 7464). Likviditet
tirsdag 30-06-2020 Løn/pension fra 2. lønkørsel er til disposition for modtageren. SLS
onsdag 01-07-2020 Første dag for indlæsning af prognose 2, der skal indgå i udgiftsopfølgning til FM. Udgiftsopfølgning
fredag 03-07-2020 Sidste dag i SKS for periode 06.2020. Umiddelbart derefter dannes PDF-regnskaber for periode 06.2020 i SKS og der sendes e-mail til godkendelsesansvarlige SKS
fredag 03-07-2020 Sidste dag i Navision periode 06.2020 Navision Stat
fredag 03-07-2020 Frist for godkendelse af PDF-regnskab for periode 05.2020.(kun obligatorisk for institutioner der ikke betjenes af ØSC). SKS
lørdag 04-07-2020 Aktuel periode i Dynamisk Rapportering ændres til 07.2020 SKS
onsdag 08-07-2020 Seneste indrapportering til SLS 1. lønkørsel er kl. 14. SLS
torsdag 09-07-2020 SLS Nemkontofil med lønudbetaling vedr. 1. lønkørsel er indlæst hos Danske Bank. Lønstandsning kan foretages frem til dagen før dispositionsdatoen. SLS
torsdag 09-07-2020 Økonomistyrelsen udbetaler købsmomsrefusion for periode 06.2020 Momsrefusion
fredag 10-07-2020 Data fra SLS 1. lønkørsel overført via ØDUP kan indlæses i de lokale økonomisystemer og i LDV.  SLS
torsdag 16-07-2020 Løn fra 1. lønkørsel er til disposition for modtageren. SLS
onsdag 22-07-2020 Seneste indrapportering til SLS 2. lønkørsel er kl. 14. SLS
torsdag 23-07-2020 Seneste indrapportering til Pension. SLS
torsdag 23-07-2020 SLS Nemkontofil med lønudbetaling vedr. 2. lønkørsel er indlæst hos Danske Bank. Lønstandsning kan foretages frem til dagen før dispositionsdatoen. SLS
fredag 24-07-2020 SLS Nemkontofil med pension er indlæst hos Danske Bank. SLS
fredag 24-07-2020 Data fra SLS 2. lønkørsel overført via ØDUP kan indlæses i de lokale økonomisystemer og i LDV. SLS
fredag 24-07-2020 Økonomistyrelsen udbetaler bevillingerne (12-delsrate) som skal indtægtsføres på konto 1011 i institutionernes regnskab. Likviditet
lørdag 25-07-2020 Data fra Pension kan indlæses i lokale økonomisystemer. SLS
fredag 31-07-2020 Løn/pension fra 2. lønkørsel er til disposition for modtageren. SLS
fredag 31-07-2020 SKB tømmer/opfylder FFI finansieringskonti (institutionerne konterer på konto 7464). Likviditet
onsdag 05-08-2020 Sidste dag i SKS for periode 07.2020. Umiddelbart derefter dannes PDF-regnskaber for periode 07.2020 i SKS og der sendes e-mail til godkendelsesansvarlige. SKS
onsdag 05-08-2020 Sidste dag i Navision periode 07.2020 Navision Stat
torsdag 06-08-2020 Aktuel periode i Dynamisk Rapportering ændres til 08.2020 SKS
torsdag 06-08-2020 Seneste indrapportering til SLS 1. lønkørsel er kl. 14. SLS
fredag 07-08-2020 SLS Nemkontofil med lønudbetaling vedr. 1. lønkørsel er indlæst hos Danske Bank. Lønstandsning kan foretages frem til dagen før dispositionsdatoen. SLS
fredag 07-08-2020 Økonomistyrelsen udbetaler købsmomsrefusion for periode 07.2020 Momsrefusion
mandag 10-08-2020 Sidste frist for indtastning af TB tal i SB hvis de skal indgå i Udgiftsopfølgning 2 Udgiftsopfølgning
lørdag 08-08-2020 Data fra SLS 1. lønkørsel overført via ØDUP kan indlæses i de lokale økonomisystemer og i LDV. SLS
fredag 14-08-2020 Frist for godkendelse af PDF-regnskab for periode 06.2020 (kun obligatorisk for institutioner, der ikke betjenes af ØSC). SKS
fredag 14-08-2020 Departementernes frist for godkendelse af PDF-regnskab for 2. kvartal 2020. SKS
fredag 14-08-2020 Løn fra 1. lønkørsel er til disposition for modtageren. SLS
torsdag 20-08-2020 Seneste indrapportering til SLS 2. lønkørsel er kl. 14. SLS
fredag 21-08-2020 Seneste indrapportering til Pension. SLS
fredag 21-08-2020 SLS Nemkontofil med lønudbetaling vedr. 2. lønkørsel er indlæst hos Danske Bank. Lønstandsning kan foretages frem til dagen før dispositionsdatoen. SLS
mandag 24-08-2020 SLS Nemkontofil med pension er indlæst hos Danske Bank. SLS
tirsdag 25-08-2020 Økonomistyrelsen udbetaler bevillingerne (12-delsrate) som skal indtægtsføres på konto 1011 i institutionernes regnskab. Likviditet
søndag 23-08-2020 Data fra SLS 2. lønkørsel overført via ØDUP kan indlæses i de lokale økonomisystemer og i LDV. SLS
mandag 24-08-2020 Sidste frist for indlæsning af prognose 2, der skal indgå i udgiftsopfølgning til FM. Udgiftsopfølgning
tirsdag 25-08-2020 Data fra Pension kan indlæses i lokale økonomisystemer. SLS
mandag 31-08-2020 Løn/pension fra 2. lønkørsel er til disposition for modtageren. SLS
mandag 31-08-2020 SKB tømmer/opfylder FFI finansieringskonti (institutionerne konterer på konto 7464). Likviditet
torsdag 03-09-2020 Frist for godkendelse af PDF-regnskab for periode 07.2020 (kun obligatorisk for institutioner, der ikke betjenes af ØSC). SKS
torsdag 03-09-2020 Sidste dag i SKS for periode 08.2020. Umiddelbart derefter dannes PDF-regnskaber for periode 08.2020 i SKS og der sendes e-mail til godkendelsesansvarlige. SKS
torsdag 03-09-2020 Sidste dag i Navision periode 08.2020 Navision Stat
fredag 04-09-2020 Aktuel periode i Dynamisk Rapportering ændres til 09.2020 SKS
mandag 07-09-2020 Seneste indrapportering til SLS 1. lønkørsel er kl. 14. SLS
tirsdag 08-09-2020 SLS Nemkontofil med lønudbetaling vedr. 1. lønkørsel er indlæst hos Danske Bank. Lønstandsning kan foretages frem til dagen før dispositionsdatoen. SLS
onsdag 09-09-2020 Data fra SLS 1. lønkørsel overført via ØDUP kan indlæses i de lokale økonomisystemer og i LDV. SLS
torsdag 10-09-2020 Økonomistyrelsen udbetaler købsmomsrefusion for periode 08.2020 Momsrefusion
tirsdag 15-09-2020 Løn fra 1. lønkørsel er til disposition for modtageren. SLS
mandag 21-09-2020 Seneste indrapportering til SLS 2. lønkørsel er kl. 14. SLS
tirsdag 22-09-2020 Seneste indrapportering til Pension. SLS
tirsdag 22-09-2020 SLS Nemkontofil med lønudbetaling vedr. 2. lønkørsel er indlæst hos Danske Bank. Lønstandsning kan foretages frem til dagen før dispositionsdatoen. SLS
onsdag 23-09-2020 SLS Nemkontofil med pension er indlæst hos Danske Bank. SLS
tirsdag 22-09-2020 Data fra SLS 2. lønkørsel overført via ØDUP kan indlæses i de lokale økonomisystemer og i LDV. SLS
onsdag 23-09-2020 Data fra Pension kan indlæses i lokale økonomisystemer. SLS
fredag 25-09-2020 Økonomistyrelsen udbetaler bevillingerne (12-delsrate) som skal indtægtsføres på konto 1011 i institutionernes regnskab. Likviditet
onsdag 30-09-2020 SKB tømmer/opfylder FFI finansieringskonti (institutionerne konterer på konto 7464). Likviditet
onsdag 30-09-2020 Løn/pension fra 2. lønkørsel er til disposition for modtageren. SLS
torsdag 01-10-2020 Første dag for indlæsning af prognose 3, der skal indgå i udgiftsopfølgning til FM. Udgiftsopfølgning
mandag 05-10-2020 Sidste dag i SKS for periode 09.2020. Umiddelbart derefter dannes PDF-regnskaber for periode 09.2020 i SKS og der sendes e-mail til godkendelsesansvarlige. SKS
mandag 05-10-2020 Sidste dag i Navision periode 09.2020 Navision Stat
mandag 05-10-2020 Frist for godkendelse af PDF-regnskab for periode 08.2020 (kun obligatorisk for institutioner, der ikke betjenes af ØSC). SKS
tirsdag 06-10-2020 Aktuel periode i Dynamisk Rapportering ændres til 10.2020 SKS
torsdag 08-10-2020 Seneste indrapportering til SLS 1. lønkørsel er kl. 14. SLS
fredag 09-10-2020 SLS Nemkontofil med lønudbetaling vedr. 1. lønkørsel er indlæst hos Danske Bank. Lønstandsning kan foretages frem til dagen før dispositionsdatoen. SLS
fredag 09-10-2020 Økonomistyrelsen udbetaler købsmomsrefusion for periode 09.2020 Momsrefusion
fredag 09-10-2020 Sidste frist for indtastning af TB tal i SB hvis de skal indgå i Udgiftsopfølgning 3 Udgiftsopfølgning
lørdag 10-10-2020 Data fra SLS 1. lønkørsel overført via ØDUP kan indlæses i de lokale økonomisystemer og i LDV. SLS
fredag 16-10-2020 Løn fra 1. lønkørsel er til disposition for modtageren. SLS
onsdag 21-10-2020 Seneste indrapportering til SLS 2. lønkørsel er kl. 14. SLS
torsdag 22-10-2020 Seneste indrapportering til Pension. SLS
torsdag 22-10-2020 SLS Nemkontofil med lønudbetaling vedr. 2. lønkørsel er indlæst hos Danske Bank. Lønstandsning kan foretages frem til dagen før dispositionsdatoen. SLS
fredag 23-10-2020 SLS Nemkontofil med pension er indlæst hos Danske Bank. SLS
fredag 23-10-2020 Sidste frist for indlæsning af prognose 3, der skal indgå i udgiftsopfølgning til FM. Udgiftsopfølgning
fredag 23-10-2020 Data fra SLS 2. lønkørsel overført via ØDUP kan indlæses i de lokale økonomisystemer og i LDV. SLS
fredag 23-10-2020 Økonomistyrelsen udbetaler bevillingerne (12-delsrate) som skal indtægtsføres på konto 1011 i institutionernes regnskab. Likviditet
lørdag 24-10-2020 Data fra Pensioner kan indlæses i lokale økonomisystemer. SLS
fredag 30-10-2020 Løn/pension fra 2. lønkørsel er til disposition for modtageren. SLS
fredag 30-10-2020 SKB tømmer/opfylder FFI finansieringskonti (institutionerne konterer på konto 7464). Likviditet
onsdag 04-11-2020 Frist for godkendelse af PDF-regnskab for periode 09.2020 (kun obligatorisk for institutioner, der ikke betjenes af ØSC). SKS
onsdag 04-11-2020 Departementernes frist for godkendelse af PDF-regnskab for 3. kvartal 2020 SKS
onsdag 04-11-2020 Sidste dag i SKS for periode 10.2020. Umiddelbart derefter dannes PDF-regnskaber for periode 10.2020 i SKS og der sendes e-mail til godkendelsesansvarlige. SKS
onsdag 04-11-2020 Sidste dag i Navision periode 10.2020 Navision Stat
torsdag 05-11-2020 Aktuel periode i Dynamisk Rapportering ændres til 11.2020 SKS
fredag 06-11-2020 Seneste indrapportering til SLS 1. lønkørsel er kl. 14. SLS
mandag 09-11-2020 SLS Nemkontofil med lønudbetaling vedr. 1. lønkørsel er indlæst hos Danske Bank. Lønstandsning kan foretages frem til dagen før dispositionsdatoen. SLS
tirsdag 10-11-2020 Data fra SLS 1. lønkørsel overført via ØDUP kan indlæses i de lokale økonomisystemer og i LDV. SLS
onsdag 11-11-2020 Økonomistyrelsen udbetaler købsmomsrefusion for periode 10.2020 Momsrefusion
mandag 16-11-2020 Løn fra 1. lønkørsel er til disposition for modtageren. SLS
mandag 16-11-2020 Første dag for indlæsning af grundbudget for 2021, der skal indgå i udgiftsopfølgning til FM. Udgiftsopfølgning
torsdag 19-11-2020 Seneste indrapportering til SLS 2. lønkørsel er kl. 14. SLS
fredag 20-11-2020 Seneste indrapportering til Pension. SLS
fredag 20-11-2020 SLS Nemkontofilet med lønudbetalinger vedr. 2. lønkørsel er indlæst hos Danske Bank. Lønstandsning kan foretages frem til dagen før dispositionsdatoen. SLS
mandag 23-11-2020 SLS Nemkontofil med pension er indlæst hos Danske Bank. SLS
lørdag 21-11-2020 Data fra SLS 2. lønkørsel overført via ØDUP kan indlæses i de lokale økonomisystemer og i LDV. SLS
tirsdag 24-11-2020 Data fra Pension kan indlæses i lokale økonomisystemer. SLS
onsdag 25-11-2020 Økonomistyrelsen udbetaler bevillingerne (12-delsrate) som skal indtægtsføres på konto 1011 i institutionernes regnskab. Likviditet
fredag 27-11-2020 Det er nu muligt at mappe delregnskaber, vedrørende det nye finansår (2021), til underkonti, der kun findes i 2021. SKS
mandag 30-11-2020 Løn/pension fra 2. lønkørsel er til disposition for modtageren. SLS
mandag 30-11-2020 SKB tømmer/opfylder FFI finansieringskonti (institutionerne konterer på konto 7464). Likviditet
onsdag 02-12-2020 Frist for godkendelse af PDF-regnskab for periode 10.2020 (kun obligatorisk for institutioner, der ikke betjenes af ØSC). SKS
torsdag 03-12-2020 Sidste dag i SKS for periode 11.2020. Umiddelbart derefter dannes PDF-regnskaber for periode 11.2020 i SKS og der sendes e-mail til godkendelsesansvarlige. SKS
torsdag 03-12-2020 Sidste dag i Navision periode 11.2020 Navision Stat
mandag 07-12-2020 Seneste indrapportering til SLS 1. lønkørsel er kl. 14. SLS
fredag 04-12-2020 Aktuel periode i Dynamisk Rapportering ændres til 12.2020 SKS
tirsdag 08-12-2020 SLS Nemkontofil med lønudbetaling vedr. 1. lønkørsel er indlæst hos Danske Bank. Lønstandsning kan foretages frem til dagen før dispositionsdatoen. SLS
onsdag 09-12-2020 Data fra SLS 1. lønkørsel overført via ØDUP kan indlæses i de lokale økonomisystemer og i LDV. SLS
torsdag 10-12-2020 Økonomistyrelsen udbetaler købsmomsrefusion for periode 11.2020 Momsrefusion
tirsdag 15-12-2020 Løn fra 1. lønkørsel er til disposition for modtageren. SLS
torsdag 17-12-2020 Seneste indrapportering til SLS 2. lønkørsel er kl. 14. SLS
fredag 18-12-2020 Seneste indrapportering til Pension. SLS
fredag 18-12-2020 SLS Nemkontofil med lønudbetaling vedr. 2. lønkørsel er indlæst hos Danske Bank. Lønstandsning kan foretages frem til dagen før dispositionsdatoen. SLS
mandag 21-12-2020 SLS Nemkontofil med pension er indlæst hos Danske Bank. SLS
lørdag 19-12-2020 Data fra SLS 2. lønkørsel overført via ØDUP kan indlæses i de lokale økonomisystemer og i LDV. SLS
tirsdag 22-12-2020 Data fra Pension kan indlæses i lokale økonomisystemer. SLS
fredag 25-12-2020 Økonomistyrelsen udbetaler bevillingerne (12-delsrate) som skal indtægtsføres på konto 1011 i institutionernes regnskab. Likviditet
onsdag 30-12-2020 Løn/pension fra 2. lønkørsel er til disposition for modtageren. SLS
torsdag 31-12-2020 SKB tømmer/opfylder FFI finansieringskonti (institutionerne konterer på konto 7464). Likviditet
torsdag 31-12-2020 Sidste frist for indlæsning af grundbudget for 2021, der skal indgå i udgiftsopfølgning til FM. Udgiftsopfølgning
tirsdag 05-01-2021 Frist for godkendelse af PDF-regnskab for periode 11.2020 (kun obligatorisk for institutioner, der ikke betjenes af ØSC). SKS
torsdag 14-01-2021 Sidste dag i SKS for periode 12.2020. Umiddelbart derefter er PDF-regnskaber for periode 12.2020 tilgængelige i SKS og der sendes e-mail til godkendelsesansvarlige. SKS
fredag 15-01-2021 Aktuel periode i Dynamisk Rapportering ændres til 13.2020 SKS
fredag 05-02-2021 Sidste dag i SKS for periode 13,2.2020 (efterposteringsperiode departementer). Umiddelbart derefter dannes PDF-regnskaber for periode 13.2020 i SKS og der sendes e-mail til godkendelsesansvarlige. SKS
lørdag 06-02-2021 Aktuel periode i Dynamisk Rapportering ændres til 01.2021. SKS