Driftsstatus for Statens Lønløsning

Læs om driftshændelser og driftsforstyrrelser, som har indflydelse på adgang og anvendelse af Statens Lønløsning, som omfatter Statens Lønsystem, HR-Løn og Brugerstyring Løn.

Normal drift

Opdateret 20-05-2022 kl. 14.30

Planlagt systemarbejde i Statens Lønløsning

Indkøring af nye versioner onsdag den 25. maj fra kl. 16-18

Der indkøres ny version af Lønarkiv, Brugerstyring Løn og Sllogin, brugerne vil ikke opleve udetid, men måske vil der være et lille bump under indkøringen. 

Lukning af Statens lønløsning den 26. maj er AFLYST

Alle systemer er åbne Kristihimmelfarts dag.

Kørselsplan Løn 2022 findes her

Ellers er det pt. ikke planlagt systemarbejde, der forstyrrer den daglige brug af systemerne i Statens Lønløsning.

Kendte udfordringer og mindre gener

Læs om og find workaround-vejledninger til kendte udfordringer og mindre gener i Statens Lønløsning. Fejlene bliver løbende udbedret.

Opdateret 02-11-2021 kl. 10:30

Brugerstyring Løn har udsendt mailen ”BSL - Brugere i bero rapport”, til institutionens Bestiller og Kontrollant opsat i ”Brugerstyring Løn”.
Denne mail vil fremover komme ud til alle hver måned, så der kan holdes bedre øje med inaktive medarbejdere, der ikke længere er ansatte eller arbejder med løn.

Der er i den forbindelse udsendt en tom PDF, hvilket betyder at der ikke er bero-ændringer på brugerne.

Læs mere om ændringer i BSL (pdf)

Opdateret 07-12-2021 kl. 16:26

Der kan ikke godkendes historiske kontrollinjer i HR-Løn, da reglerne i forbindelse med 2.godkendelse ikke er fuldt implementeret i modersystemet SLS. Vi forventer at have løst problemet når vi går endeligt i produktion med 2. godkender funktionaliteten.

På den aktuelle løngeneration, hvor inddata er blevet slettet via SLS, bliver kontrollinjer som forsøges godkendt nu automatisk fjernet. Men der kan ikke slettes historiske kontrollinjer - her vil man få fejlen: "Fejlkode: FR0541".

Opdateret 13-12-2021 kl. 14:30

Hvis du oplever, at kontrollinjer som der er godkendt, står med status = ? Er det fordi kontrollinje ikke ved om den er godkendt i modersystemet SLS.

Fejlen vil bliver rettet i februar, og er desværre en følgefejl i forhold til indkøringen af SingleSignOn (SSO) på HR-Løn.

Vi har konstateret, at installation af SLS-klienten på Windows11 medfører problemer - SLS-klienten vil ikke starte.
Der arbejdes på at finde en løsning. Det anbefales at benytte Windows10 til SLS-klienten.