Driftsstatus for Statens HR

Læs om driftshændelser og driftsforstyrrelser, som har indflydelse på adgang og anvendelse af Statens HR.

Normal drift

Planlagt systemarbejde i Statens HR

Servicevindue onsdag d. 15. december 2021 fra kl. 16

Statens HR afholder et planlagt servicevindue, hvor løsningen opdateres med ny funktionalitet og eventuelle fejlrettelser.

Opdateringen medfører ikke decideret nedetid, men vil indebære, at der i et banner i løsningen henstilles til, at man ikke taster ændringer i nogle timer fra kl. 16.

Fast servicevindue hver torsdag eftermiddag fra kl. 16

Hver torsdag udfører Økonomistyrelsen indmeldte organisationsændringer i Statens HR's organisationstræ.

Ændringerne vil ikke medføre gener for medarbejdere og ledere, men de kan medføre forstyrrelser for HR-afdelingerne, hvis de forsøger at lave ændringer i dette tidsrum, fx hvis der skal fremsøges afdelinger. 

Ændringer til organisationstræet skal være meldt ind senest om onsdagen.