Driftsstatus for Statens HR

Læs om driftshændelser og driftsforstyrrelser, som har indflydelse på adgang og anvendelse af Statens HR.

Planlagt systemarbejde i Statens HR

Månedlige servicevinduer ved opdatering af løsningen

Statens HR opdateres hver måned, hvilket kræver servicevinduer af varierende varighed. De fleste servicevinduer varer kun 3-6 timer, men ved de kvartalsvise opdateringer er servicevinduet længere. Ved de kvartalsvise opdateringer er løsningen nede og kan ikke tilgås i tidsrummet. Ved de øvrige opdateringer vil løsningen være kørende, men vi vil bede om at man afholder sig fra at taste ændringer – vi orienterer om dette med et banner i løsningen.

I 2022 er der følgende servicevinduer, hvor løsningen ikke kan tilgås:

Fredag den 21. oktober kl. 21.00

Servicevinduerne varer til den efterfølgende dag kl. 12.00. 

I 2022 er der følgende servicevinduer, hvor Statens HR er kørende, men hvor vi beder om, at man ikke taster i løsningen:

Vinduet er fra kl. 16.00 og typisk til kl. 19.00. Vi orienterer om den præcise varighed med et banner i løsningen. 

  • Onsdag den. 16. november

Øvrige mindre servicevinduer vil blive varslet direkte i systemet ved hjælp af et banner.

Kendte udfordringer og mindre gener

Læs om og find workaround-vejledninger til kendte udfordringer og mindre gener i Statens HR. Fejlene bliver løbende udbedret.

05-09-2022 kl. 13.45

Vi har oplevet af flere af jer modtager fejlbeskeden: "ORA-01427: enkelt-række underforespørgsel returnerer mere end én række" når I vil trække et ansættelsebrev efter lønsynkroniseringen. Dette er et resultat af en aktuel fejl, hvor alle medarbejderens tidligere indplaceringer hentes ind fra SLS via lønsynkroniseringen, og dermed ved systemet ikke, hvilken indplacering den skal anvende i ansættelsesbrevet. Det gælder ikke i alle tilfælde, men får i denne fejl, har vi følgende midlertidige work around:

1. Fremsøg medarbejderen via hurtig handlingen 'Yderligere info om ansættelsesforhold' og scroll ned til sektionen 'PKAT information'.

2. Via blyanten slettes alle de indplaceringsdata/ rækker der måtte ligge.

3. Når rækkerne er slettet, kan der foretages en ny lønsynkronisering, som gerne kun skulle overføre den nyeste indplacering på medarbejderen, og dermed kan ansættelsesbrevet trækkes. Vær opmærksom på, at vi i dag passerer 2. lønkørsel, og derfor skal handlingsdatoen i jeres lønsynkronisering angives til 01-08-2022.

Ovenstående er midlertidigt og vi regner med snart at have klarlagt og udbedret evt. andre fejl.

07-06-2022, kl. 11.00

Vi har opdaget en fejl, når man tilgår det nye ikon til 'Administrer kompensation', hvilket for nogle leder til en blank side. Vi arbejder stadig på en løsning og indtil da, kan I anvende hurtig handlingen 'Administrer kompensation', som I hidtil har gjort. 

Opdateret 17-01-2022 kl. 10:35

Der er lige nu problemer med at godkende annullerede ventende ansatte både for HR og for lokale administratorer. Nedenfor beskrives en workaround, I kan benytte for at få jeres lokale administratorer til at kunne godkende disse også.

Nogle gange er det nødvendigt at annullere en ventende ansat, fx hvis man har tastet en forkert startdato. Processen for at annullere er beskrevet i vejledningen ”Medarbejder oprettet med forkert startdato” og den er i mange tilfælde delt op i, at man både skal annullere arbejdsrelationen samt annullere den ventende ansatte. Lige nu kan alle HR medarbejdere fint annullere og godkende arbejdsrelationen, men når man når til den ventende ansatte, så kan HR annullere denne, men HR kollegerne får ikke annulleringen til godkendelse.

Workaround:

Dette workaround fungerer desværre kun for afdelingens lokale administratorer, således at disse kan godkende annulleringer af ventende ansatte. For at kunne dette skal de have rettet deres HR-ansvarsområde så det ikke er afgrænset ligesom HR medarbejderen. Hvis man har en annullering kan man derfor med fordel tjekke om ens lokal administrator har et HR-ansvarsområde hvor ”Ansvarsområdeomfang” er defineret til Juridisk arbejdsgiver = institutionen og ikke andet. Hvis det står med Hierakitype = Organisationshieraki og en masse andet, så skal det rettes før annulleringen foretages.

Dette kan gøres af en anden lokal administrator ved at vedkommende retter Hierarkitypen fra Organisationshierarki til ”Vælg en værdi”.Dermed blankes den uønskede opsætning. Ændringen skal afsendes og derefter godkendes.

Vi er ved at arbejde på at fikse alle lokal administratorers ansvarsområder, så man ikke behøver at fikse dem lokalt. Vi melder ud, når det er gjort.

Hvis man ikke har mulighed for selv at få lokal administrator til at gøre ovenstående, så er man velkommen til at melde en sag ind, så hjælper vi med det. Vi arbejder videre med at finde en løsning så HR fremadrettet også kan godkende alle annulleringer.

Oplever du en fejl, så kontakt supporten via Serviceportalen hos Statens Administration.

Opdateret: 20-09-2022 kl. 9.45

Vi har i noget tid set en fejl ifm. ansættelser af studentermedhjælpere i SHR. Fejlen består i, at der fejlagtigt overføres et eller flere kvalifikationstillæg ifm. lønsynkroniseringen fra SLS. Disse tillæg er hverken tastet af HR eller af SAM Løn, men bliver alligevel hentet med over via synkroniseringen og indsat i løntabellen.

Vi arbejder stadig ihærdigt på en løsning i samarbejde med vores leverandør og SLS. Indtil da er løsningen, at I manuelt fjerner tillæggene fra løntabellen.

Vi beklager ulejligheden.