Driftsstatus for Statens HR

Læs om driftshændelser og driftsforstyrrelser, som har indflydelse på adgang og anvendelse af Statens HR.

Fejl i ikonet 'Administrer kompensation'

25-05-2022, kl. 14.50

Vi har opdaget en fejl, når man tilgår det nye ikon til 'Administrer kompensation', hvilket for nogle leder til en blank side. Vi arbejder på en løsning og indtil da, kan I anvende hurtig handlingen 'Administrer kompensation', som I hidtil har gjort. 

Næste opdatering: 30-05-2022, kl. 12.00

Fejl ved afslutning af ansættelsesforhold 

24-05-2022, kl. 14.00

Vi oplever desværre stadig en fejl, når man forsøger at afslutte et ansættelsesforhold på medarbejdere med mere end et ansættelsesforhold. Vi oplever at afslutningen af det ene ansættelsesforhold alligevel ikke bliver afsluttet i SHR efter afsendelsen. Der er p.t. ikke noget work around, så sagen har højeste prioritet. Vi opdaterer statussen her, når der er nyt i sagen.

Beklager ulejligheden.

Næste opdatering: 30-05-2022, kl. 12.00

Planlagt systemarbejde i Statens HR

Månedlige servicevinduer ved opdatering af løsningen

Statens HR opdateres hver måned, hvilket kræver servicevinduer af varierende varighed. De fleste servicevinduer varer kun 3-6 timer, men ved de kvartalsvise opdateringer er servicevinduet længere. Ved de kvartalsvise opdateringer er løsningen nede og kan ikke tilgås i tidsrummet. Ved de øvrige opdateringer vil løsningen være kørende, men vi vil bede om at man afholder sig fra at taste ændringer – vi orienterer om dette med et banner i løsningen.

I 2022 er der følgende servicevinduer, hvor løsningen ikke kan tilgås:

Fredag den 15. juli kl. 21.00
Fredag den 21. oktober kl. 21.00

Servicevinduerne varer til den efterfølgende dag kl. 12.00. 

I 2022 er der følgende servicevinduer, hvor Statens HR er kørende, men hvor vi beder om, at man ikke taster i løsningen:

Vinduet er fra kl. 16.00 og typisk til kl. 19.00. Vi orienterer om den præcise varighed med et banner i løsningen. 

  • Onsdag den 15. juni
  • Onsdag den 17. august
  • Onsdag den 14. september
  • Onsdag den. 16. november

Øvrige mindre servicevinduer vil blive varslet direkte i systemet ved hjælp af et banner.

Kendte udfordringer og mindre gener

Læs om og find workaround-vejledninger til kendte udfordringer og mindre gener i Statens HR. Fejlene bliver løbende udbedret.

Opdateret 17-01-2022 kl. 10:35

Der er lige nu problemer med at godkende annullerede ventende ansatte både for HR og for lokale administratorer. Nedenfor beskrives en workaround, I kan benytte for at få jeres lokale administratorer til at kunne godkende disse også.

Nogle gange er det nødvendigt at annullere en ventende ansat, fx hvis man har tastet en forkert startdato. Processen for at annullere er beskrevet i vejledningen ”Medarbejder oprettet med forkert startdato” og den er i mange tilfælde delt op i, at man både skal annullere arbejdsrelationen samt annullere den ventende ansatte. Lige nu kan alle HR medarbejdere fint annullere og godkende arbejdsrelationen, men når man når til den ventende ansatte, så kan HR annullere denne, men HR kollegerne får ikke annulleringen til godkendelse.

Workaround:

Dette workaround fungerer desværre kun for afdelingens lokale administratorer, således at disse kan godkende annulleringer af ventende ansatte. For at kunne dette skal de have rettet deres HR-ansvarsområde så det ikke er afgrænset ligesom HR medarbejderen. Hvis man har en annullering kan man derfor med fordel tjekke om ens lokal administrator har et HR-ansvarsområde hvor ”Ansvarsområdeomfang” er defineret til Juridisk arbejdsgiver = institutionen og ikke andet. Hvis det står med Hierakitype = Organisationshieraki og en masse andet, så skal det rettes før annulleringen foretages.

Dette kan gøres af en anden lokal administrator ved at vedkommende retter Hierarkitypen fra Organisationshierarki til ”Vælg en værdi”.Dermed blankes den uønskede opsætning. Ændringen skal afsendes og derefter godkendes.

Vi er ved at arbejde på at fikse alle lokal administratorers ansvarsområder, så man ikke behøver at fikse dem lokalt. Vi melder ud, når det er gjort.

Hvis man ikke har mulighed for selv at få lokal administrator til at gøre ovenstående, så er man velkommen til at melde en sag ind, så hjælper vi med det. Vi arbejder videre med at finde en løsning så HR fremadrettet også kan godkende alle annulleringer.

Oplever du en fejl, så kontakt supporten via Serviceportalen hos Statens Administration.

Vi har oplevet af visse af vores kunder i LFS-udtrækket kun får udstillet data om de fremtidige lønindplaceringer på deres medarbejdere, men ikke de aktuelle indplaceringer. Vi har bestilt en rettelse af datamodellen til LFS-udtrækket, så der fremadrettet udstilles både aktuelle og fremtidige indplaceringsdata.

Indtil da er løsningen, at hente LFS-udtrækket af 2 omgange:

Først angives XML-elementet <AKTUELLE> til ’TRUE’ – dette vil give et udtræk der indeholder aktuelle indplaceringsdata. Derefter angives samme XML-element <AKTUELLE> til ’FALSE’ – dette vil give et udtræk der indeholder de fremtidige indplaceringsdata.

I kan herefter sammenflette de 2 XML-filer, så I ender ud med en samlet fil bestående af medarbejdernes aktuelle og fremtidige data.

I får nærmere besked om, hvornår rettelsen af udtrækket er lagt i produktion.