Driftsstatus for Statens Budgetsystem

Læs om driftshændelser og driftsforstyrrelser, som har indflydelse på adgang og anvendelse af Statens Budgetsystem.

Normal drift

Planlagt systemarbejde i Statens Budgetsystem

For at sikre at SBS fungerer optimalt, foretager vi jævnligt systemarbejde i SBS efter en fastlagt plan. Alle planlagte systemarbejder afvikles om aftenen for at forstyrre det løbende arbejde mindst muligt.

  • Fredag den 16. september 2022, kl. 20-24
  • Onsdag den 28. september 2022, kl. 19-22
  • Onsdag den 26. oktober 2022, kl. 19-22
  • Fredag den 28. oktober 2022, kl. 20-24

Kendte udfordringer og mindre gener

Læs om og find workaround-vejledninger til kendte udfordringer og mindre gener i Statens Budgetsystem. Fejlene bliver løbende udbedret.

Opdateret 01-04-2022 kl. 14:03

Der kan dog stadig opleves lange svartider for brugere med adgange til mere end 10 bogføringskredse.

Vi anbefaler derudover man generelt holder sig til foretage enkelte ændringer af gangen.

Opdateret 01-04-2022 kl. 13:40

Der er konstateret et problem med lang svartid i tabellen MANSIDNRA i lønspecialistens miljø. Problemet resulterer i lang indlæsningstid og/eller at forbindelse til systemet tabes.

Udfordringerne forventes løst i 2. kvartal 2022. 

Så fremt du har et akut behov for at foretage justeringer heri, kan man oprette en sag på Serviceportalen hos Statens Administration