Driftsstatus for Statens Budgetsystem

Læs om driftshændelser og driftsforstyrrelser, som har indflydelse på adgang og anvendelse af Statens Budgetsystem.

Nattens kørsler er ikke færdigafviklet 

Opdateret 25-05-2022 kl. 09:50

Da nattens kørsler ikke er færdigafviklet, har vi ikke modtaget stamdata siden lørdag den 21 maj. Der kan derfor være nyoprettet stamdataværdier, der ikke kan ses i SBS. Vi arbejder på at få alle stamdata ind og sagen har høj prioritet. Vi giver besked på driftsstatus, når alle data er opdateret. 

Næste opdatering: 30-05-2022 kl. 10:00

SBS er ikke tilgængeligt fredag den 27. maj fra kl. 08.00-10.00

Opdateret 24-05-2022 kl. 10:32

Grundet release-arbejde vil SBS ikke være tilgængeligt fredag den 27. maj 2022 fra kl. 08.00 - 10.00.

SBS er kan være ustabilt søndag den 12. juni fra kl. 10.00-11.00

Opdateret 19-05-2022 kl. 12:40

Grundet systemarbejde kan SBS være ustabilt søndag den 12. juni 2022 fra kl. 10.00 - 11.00.

Planlagt systemarbejde i Statens Budgetsystem

For at sikre at SBS fungerer optimalt, foretager vi jævnligt systemarbejde i SBS efter en fastlagt plan. Alle planlagte systemarbejder afvikles om aftenen for at forstyrre det løbende arbejde mindst muligt.

  • Onsdag den 25. maj 2022, kl. 19-22
  • Fredag den 27. maj 2022, kl. 20-24
  • Fredag den 17. juni 2022, kl. 20-24
  • Onsdag den 22. juni 2022, kl. 19-22

Kendte udfordringer og mindre gener

Læs om og find workaround-vejledninger til kendte udfordringer og mindre gener i Statens Budgetsystem. Fejlene bliver løbende udbedret.

Opdateret 05-04-2022 kl. 14:50

Seneste PL-regulering pr. 1 april er ikke indarbejdet i lønfremskrivningen i UI22K1 version. Denne skal derfor indarbejdes manuelt i lønprognosen. Det forventes, at reguleringen er indarbejdet i fremskrivningen til månedsversion maj.

Opdateret 01-04-2022 kl. 14:03

Der kan dog stadig opleves lange svartider for brugere med adgange til mere end 10 bogføringskredse.

Vi anbefaler derudover man generelt holder sig til foretage enkelte ændringer af gangen.

Opdateret 01-04-2022 kl. 13:40

Der er konstateret et problem med lang svartid i tabellen MANSIDNRA i lønspecialistens miljø. Problemet resulterer i lang indlæsningstid og/eller at forbindelse til systemet tabes.

Udfordringerne forventes løst i 2. kvartal 2022. 

Så fremt du har et akut behov for at foretage justeringer heri, kan man oprette en sag på Serviceportalen hos Statens Administration