Driftsstatus for Statens BI - LDV

Læs om driftshændelser og driftsforstyrrelser, som har indflydelse på adgang og anvendelse af Statens BI - LDV.

Driftsforstyrrelse

Angående lønfremskrivning: Fejl i afvigende konteringer

Opdateret d. 27-01-2023 kl. 13.41

Der er fortsat indmeldt fejl i forbindelse med fremskrivningen lønomkostning til forud- og bagudlønnede medarbejdere for nogle institutioner.

Fejlene forventes at være rettet fredag d. 17-02-2023, da der stadig opleves manglende fremskrivning på en del medarbejdere.

Planlagt systemarbejde i Statens BI - LDV

Opgradering af server-hardware og LDV-hovedversion for institutioner med hosting-aftale hos KMD.

OBS: Dette er kun relevant for institutioner med en hosting-aftale hos KMD.

I perioden november 2022 – februar 2023 vil KMD opgradere alle LDV’er til ny og forbedret server-hardware og Statens BI – LDV hovedversion 6.0.

Opgraderingerne medfører korte perioder med nedetid. I kan se hvornår jeres institution bliver opgraderet, og i hvilket tidsrum I kan forvente nedetid på jeres LDV her: Tidsplanen.

Da der er mange LDV’er, der skal opgraderes hos KMD, kan der være risiko for ændringer i tidsplanen, som løbende vil blive holdt opdateret på denne side.

Med serveropgraderingen fås bl.a. følgende forbedringer:

  • Forbedret performance fra nyt hardware og optimering af opdateringsjob
  • Anlægs- og lønmodulet fra Statens Budgetsystem (SBS)
  • Fraværs- og effektmodulet fra Statens HR system (SHR)
  • Support for Navision Stat (NS) 9.x

Find den fulde liste af forbedringer her: Release information Statens BI – LDV 6.0.

Ny hovedversion af Statens BI – LDV 7.0 på vej ud.

Du kan læse om, hvad opgradering af Statens BI – LDV 7.0 har af betydning for dig i vores nyhedsbrev, som du kan finde her: https://nyhedsbrev.oes.dk/archive/1183202/raw/

Se alt om installation og drift for Statens BI – LDV 7.0 her: https://oes.dk/systemer/business-intelligence/installation-og-drift/statens-bi-ldv-70/

Se udrulningsplan for Statens BI – LDV 7.0 her: Link (under opdatering)

Kendte udfordringer og mindre gener

Læs om og find workaround-vejledninger til kendte udfordringer og mindre gener i Statens BI – LDV. Fejlene bliver løbende udbedret.

Opdateret 25-11-2021 10:34 

Rapportserveren er opgraderet på Statens IT

Du kan ikke længere anvende Internet Explorer til at tilgår LDV rapporter, du skal anvende en Edge eller Chrome browser.    

 

Oplever du en fejl, så kontakt supporten via Serviceportalen hos Statens Administration.

Opdateret den 18-02-2022

Vi er opmærksomme på problemet. Det lader til at være et issue med excel, som forhindrer brugere i at gemme arket.
En work-around er at forsøge at gemme filen, med gem-funktionen ( og ikke ved at lukke filen, hvor man så bliver spurgt om at gemme) således, at man får mulighed for at forsøge at gemme filen igen, hvis det første forsøg mislykkes.

Det lykkes som regel at få filen gemt efter 2-3 forsøg.
(Når Excel fejler i gem-funktionen ligger det oprindelige Excel-ark stadig på disken med et temporært navn, á la E45R5.tmp. som kan omdøbes til .*xlsx og åbnes)

Vi er som sagt opmærksomme på problemet, og arbejder på en permanent løsning. Men indtil da, kan ovenstående benyttes som en work-around.

 

Har du stadig problemer med at gemme filen, så kontakt supporten via Serviceportalen hos Statens Administration.