Driftsstatus for Navision Stat

Læs om driftshændelser og driftsforstyrrelser, som har indflydelse på adgang og anvendelse af Navision Stat.

Normal drift

Planlagt systemarbejde i Navision Stat

Ingen planlagte servicevinduer i øjeblikket.

Kendte udfordringer og mindre gener

Læs om og find workaround-vejledninger til kendte udfordringer og mindre gener i Navision Stat. Fejlene bliver løbende udbedret.

Nogle institutioner får fejl ved afsendelse af E-bilag efter opdatering til Navision Stat 11.0. Fejlen fremkommer, når der mangler landekode på det bogførte dokument.

Fejlen opstår, hvis der i postnummertabellen (tabel Post Code (225)) i regnskaber findes postnummerlinjer, som ikke er udfyldt med både postnummer, by og landekode.

Fejlen er eksempelvis set, hvor der efter selve oprettelse af en korrekt salgsfaktura med GIS, umiddelbart i transaktionen, skrives videre på salgshovedet med GIS indlæsning og der kaldes et postnummer uden landekode – og derved tømmes et landekodefelt, som oprindeligt var udfyldt.

Det er derfor vigtigt, at der for regnskaber, hvorfra der afsendes E-bilag, at institutionen hurtigst muligt opdatere data og sikre, at alt er udfyldt (postnummer, by og landekode (ISO  3166 alfa2)). Derudover bør man sikre sig, at postnummer, by og landekode også er korrekt udfyldt på debitorer.

Det anbefales også, at institutioner på Navision Stat 9.9 opdaterer data i postnummertabellen.

Sådan gør du:

Flere brugerprofiler kan gennemføre opgaven (eksempelvis Lønmedarbejder, Regnskabsmedarbejder og Økonomifunktion)

Følg i Navision Stat stien: Afdelinger/Opsætning/Programopsætning/Generelt/Postnumre

  1. Gå til handlingsbåndet og klik på handlingen Rediger liste.
  2. Udfyld feltet ”Lande-/områdekode”, på de linjer hvor det mangler.

Debitorkort som benyttes til E-bilag skal restaureres tilsvarende, både i Navision Stat og fagsystemer.

Billede af Navision Stat med opsætning af Postnumre