Driftsstatus for IndFak

Læs om driftshændelser og driftsforstyrrelser, som har indflydelse på adgang og anvendelse af IndFak.

Indkøb - Fejl i visningen på aftalerne

Opdateret 06-10-2021 kl.08:30

Der er i øjeblikket en fejl i visningen på aftalerne.

Af visningen fremgår det fejlagtigt, at ordreintegrationen ikke er opsat. Dette er markeret ved en gul trekant til højre for aftalen, på flere af aftalerne i aftaleoversigten.

På trods af advarselstrekanten er ordreintegrationen opsat, og der kan sendes ordrer fra den pågældende aftale.

Fejlen bliver rettet med release Mercell 83, som forventes leveret i uge 43.

 

Planlagt systemarbejde i IndFak

Pt. er der ikke planlagt systemarbejde, der kan forstyrre den daglige brug af IndFak.