Årshjul for udgiftsopfølgning

Tidsfrister for indlæsning af prognoser og grundbudgetter i forbindelse med udgiftsopfølgningerne.

Budgetlovens bestemmelser om udgiftslofter og den forudgående udgiftskontrol stiller en række skærpede krav til ministeriernes udgiftsopfølgning. Kravene til og rammerne for de kvartalsvise udgiftsopfølgninger er beskrevet nærmere i Cirkulære om budgettering og budget- og regnskabsopfølgning, Budgetvejledningen samt i Vejledning til udgiftsopfølgning i staten.

Yderligere information kan findes under Grundbudget og udgiftsopfølgning

  

Ugedag Dato Beskrivelse
fredag 01-07-2022 Første dag for indlæsning af prognose 2, der skal indgå i udgiftsopfølgning til FM.
onsdag 10-08-2022 Sidste frist for indtastning af TB tal i SB hvis de skal indgå i Udgiftsopfølgning 2
onsdag 24-08-2022 Sidste frist for indlæsning af prognose 2, der skal indgå i udgiftsopfølgning til FM.
fredag 30-09-2022 Første dag for indlæsning af prognose 3, der skal indgå i udgiftsopfølgning til FM.
tirsdag 11-10-2022 Sidste frist for indtastning af TB tal i SB hvis de skal indgå i Udgiftsopfølgning 3
tirsdag 25-10-2022 Sidste frist for indlæsning af prognose 3, der skal indgå i udgiftsopfølgning til FM.
onsdag 16-11-2022 Første dag for indlæsning af grundbudget for 2023, der skal indgå i udgiftsopfølgning til FM.
lørdag 31-12-2022 Sidste frist for indlæsning af grundbudget for 2023, der skal indgå i udgiftsopfølgning til FM.