Årshjul for udgiftsopfølgning

Tidsfrister for indlæsning af prognoser og grundbudgetter i forbindelse med udgiftsopfølgningerne.

Budgetlovens bestemmelser om udgiftslofter og den forudgående udgiftskontrol stiller en række skærpede krav til ministeriernes udgiftsopfølgning. Kravene til og rammerne for de kvartalsvise udgiftsopfølgninger er beskrevet nærmere i Cirkulære om budgettering og budget- og regnskabsopfølgning, Budgetvejledningen samt i Vejledning til udgiftsopfølgning i staten.

Yderligere information kan findes under Grundbudget og udgiftsopfølgning

  

UgedagDatoBeskrivelse
torsdag 01-04-2021 Første dag for indlæsning af prognose 1, der skal indgå i udgiftsopfølgning til FM
fredag 09-04-2021 Sidste frist for indtastning af TB tal i SB hvis de skal indgå i Udgiftsopfølgning 1
fredag 23-04-2021 Sidste frist for indlæsning af prognose 1, der skal indgå i udgiftsopfølgning til FM.
torsdag 01-07-2021 Første dag for indlæsning af prognose 2, der skal indgå i udgiftsopfølgning til FM.
tirsdag 10-08-2021 Sidste frist for indtastning af TB tal i SB hvis de skal indgå i Udgiftsopfølgning 2
tirsdag 24-08-2021 Sidste frist for indlæsning af prognose 2, der skal indgå i udgiftsopfølgning til FM.
fredag 01-10-2021 Første dag for indlæsning af prognose 3, der skal indgå i udgiftsopfølgning til FM.
tirsdag 12-10-2021 Sidste frist for indtastning af TB tal i SB hvis de skal indgå i Udgiftsopfølgning 3
tirsdag 26-10-2021 Sidste frist for indlæsning af prognose 3, der skal indgå i udgiftsopfølgning til FM.
tirsdag 16-11-2021 Første dag for indlæsning af grundbudget for 2022, der skal indgå i udgiftsopfølgning til FM.
fredag 31-12-2021 Sidste frist for indlæsning af grundbudget for 2022, der skal indgå i udgiftsopfølgning til FM.