Årshjul for udgiftsopfølgning

Tidsfrister for indlæsning af prognoser og grundbudgetter i forbindelse med udgiftsopfølgningerne.

Budgetlovens bestemmelser om udgiftslofter og den forudgående udgiftskontrol stiller en række skærpede krav til ministeriernes udgiftsopfølgning. Kravene til og rammerne for de kvartalsvise udgiftsopfølgninger er beskrevet nærmere i Cirkulære om budgettering og budget- og regnskabsopfølgning, Budgetvejledningen samt i Vejledning til udgiftsopfølgning i staten.

Yderligere information kan findes under Grundbudget og udgiftsopfølgning

  

Ugedag Dato Beskrivelse
afventer afventer Sidste frist for indlæsning af grundbudget for 2023 i SKS og SBS, der skal indgå i grundbudget til FM.
onsdag 15-03-2023 Frist for aflevering af Udgiftsopfølgning 4 for 2022 til FM.
fredag 31-03-2023 Første dag for indlæsning af prognose 1 i SKS, der skal indgå i udgiftsopfølgning til FM.
mandag 10-04-2023 Sidste frist for indtastning af TB tal i SB hvis de skal indgå i Udgiftsopfølgning 1.
mandag 24-04-2023 Sidste frist for indlæsning af prognose 1, der skal indgå i udgiftsopfølgning til FM.
fredag 30-06-2023 Første dag for indlæsning af prognose 2 i SKS, der skal indgå i udgiftsopfølgning til FM.
torsdag 10-08-2023 Sidste frist for indtastning af TB tal i SB hvis de skal indgå i Udgiftsopfølgning 2.
torsdag 24-08-2023 Sidste frist for indlæsning af prognose 2, der skal indgå i udgiftsopfølgning til FM.
fredag 29-09-2023 Første dag for indlæsning af prognose 3 i SKS, der skal indgå i udgiftsopfølgning til FM.
tirsdag 10-10-2023 Sidste frist for indtastning af TB tal i SB hvis de skal indgå i Udgiftsopfølgning 3.
tirsdag 24-10-2023 Sidste frist for indlæsning af prognose 3, der skal indgå i udgiftsopfølgning til FM.
onsdag 15-11-2023 Første dag for indlæsning af grundbudget for 2024, der skal indgå i udgiftsopfølgning til FM.
søndag 31-12-2023 Sidste frist for indlæsning af grundbudget for 2024 i SBS, der skal indgå i grundbudget til FM.