Årsafslutning 2022 for Statsregnskabet

Dag Dato Beskrivelse
fredag 06-01-2023 Seneste indrapportering til SLS 1. lønkørsel er kl. 14.
1. lønkørsel i SLS angående periode 13 (+ periode 01).
NB! Kan først indlæses i Navision Stat efter Afslut år den 13. januar.
torsdag 12-01-2023 Sidste hverdag for bogføring i periode 12.
fredag 13-01-2023 Ministerierne kan udskrive regnskabstal ultimo periode 12 fra SB-systemet
og Statens Koncern System (SKS).
Der åbnes for Nulstilling af Finans i Navision Stat.
fredag 20-01-2023 SAM udsender regnskabserklæring angående periode 12.
2. lønkørsel i SLS (både 13.1 og 13.2).
fredag 27-01-2023 Indberetning til Økonomistyrelsen vedr. statsforskrivninger og garantier, jf. punkt 2.7.
onsdag 01-02-2023 Sidste dag i periode 13.1
Sidste dag for indlæsning af regnskabstal vedrørende ultimo periode 13.1 fra SKS.
torsdag 02-02-2023 Ministerierne kan udskrive foreløbig regnskabstal ultimo periode 13.1 fra SKS.
Før bogføringen i periode 13.2 påbegyndes, skal der foreta-ges et udtræk af
regnskabstallene fra periode 13.1. Disse tal kan efterfølgende afstemmes med
de tilsvarende SKS-tal.
Redegørelse til Økonomistyrelsen om behov for eventuelle fejlrettelser.
torsdag 09-02-2023 Sidste dag i periode 13.2 for de brugere, som har fået tilladelse til eller krav fra
Økonomistyrelsen (eller Finansministeriets departement) om at foretage yderligere
posteringer til 2022. Forudsætter Økonomistyrelsens godkendelse.
Måneds- og kvartalskørsel for periode 13.2 i SKS og for hele 2022.
Umiddelbart derefter dannes PDF-regnskaber for periode 13.2022 i SKS
og der sendes e-mail til godkendelsesansvarlige.
fredag 10-02-2023 Ministerierne kan udskrive endelige regnskabstal ultimo periode 13.2 fra SKS og for hele 2022.
torsdag 16-02-2023 SAM udsender regnskabserklæring angående periode 13.
torsdag 23-02-2023 Departementernes frist for godkendelse af pdf-regnskab og
SKS for 4. kvartal 2022 inklusiv periode 13.
Indberetning til Økonomistyrelsen vedrørende øvrige speci-fikationer
samt forklaringer på primokorrektioner, jf. punkt 2.7.
Departementernes særlige godkendelsesskrivelse (regn-skabserklæring)
for det afsluttende ministeransvarsområde regnskab for 2022 skal være i Økonomistyrelsen i hænde.
fredag 31-03-2023 Årsrapport for 2022 afleveres elektronisk til Økonomistyrelsen i et
webtilgængeligt format.
Statsregnskab for 2022 forventes afgivet til Folketinget.