Driftsstatus

Læs om driftsstatus for it-systemer, som Økonomistyrelsen har driftsansvar for.

Under hvert system kan du også læse om planlagt systemarbejde.

Grønt ikon = Normal drift mandag til fredag mellem kl. 8-16 (planlagt systemarbejde kan forekomme efter kl. 16)

Gult ikon = Information om en aktuel driftsforstyrrelse eller udfordring

Rødt ikon = Systemet er utilgængeligt for alle brugere

Statens Lønløsning

Grønt ikon 

Normal drift

Mere info

Navision Stat


Grønt ikon 

Normal drift

Mere info

""

IndFak

 

Normal drift

Mere info

RejsUd


Normal drift

Mere info

Statens Budgetsystem


grøn

Normal drift

Mere info

Statens Koncernsystem


Normal drift

Mere info

Statens Bevillingslov-system

Normal drift

Mere info

Statens eRekruttering


Grønt ikon

Normal drift

Mere info

Campus


grøn

Normal drift

Mere info

Statens HR


Gult ikon

Driftsforstyrrelse

Mere info

Statens BI

Statens BI - LDV

Driftsforstyrrelse

Mere info

Statens BI

Statens BI - ISOLA

Normal drift

Mere info

Lønoverblik.dk


Normal drift

Mere info

ØDUP


Normal drift

Mere info

BAM


Normal drift

Mere info

Single Sign-on


grøn

Normal drift

Mere info

""

Support

Statens Administration bistår dig med support på de fællesstatslige it-systemer.

Gå til Serviceportalen hos Statens Administration

SAM Serviceportal

Gult ikon 

Driftsforstyrrelse

Mere info