Udbud af Campus – den statslige Talent Management løsning

Økonomistyrelsen forbereder udbudsmaterialet, som forventes offentliggjort inden udgangen af december måned.

Udbuddet omfatter indkøb af licenser, drift og vedligehold af en cloud-baseret løsning til håndtering af strategisk kompetence- og talentudvikling for statens institutioner, samt andre institutioner, der benytter sig af Campus.

Første aktivitet i processen var et informationsmøde for potentielle tilbudsgivere, der blev afholdt i Økonomistyrelsen den 1. november 2021.

Opsamling fra informationsmødet

Som dokumentation vedlægges slides fra mødet, ligesom der blev udarbejdet et referat.

Se infomødets slides her (pdf)

Læs den samlede opsamling fra infomødet her (pdf)