Udbud af Campus – den statslige Talent Management løsning

Økonomistyrelsen har offentliggjort udbudsmateriale den 12. januar 2022.

Udbuddet omfatter indkøb af licenser, drift og vedligehold af en cloud-baseret løsning til håndtering af strategisk kompetence- og talentudvikling for statens institutioner, samt andre institutioner, der benytter sig af Campus.

Økonomistyrelsen opfordrer alle interesserede til at ansøge om prækvalifikation.

Find udbudsmaterialet her


Første aktivitet i processen var et informationsmøde for potentielle tilbudsgivere, der blev afholdt i Økonomistyrelsen den 1. november 2021.

Opsamling fra informationsmødet

Som dokumentation vedlægges slides fra mødet, ligesom der blev udarbejdet et referat.

Se infomødets slides her (pdf)

Læs den samlede opsamling fra infomødet her (pdf)

Næste milepæl

Prækvalifikationsrunden er overstået og fristen for indsendelse af tilbud er den 11. april 2022 kl. 12.00.

 

Spørgsmål der vedrører udbuddets indhold bedes stillet skriftligt via Ethics.

Eventuelle spørgsmål af generel karakter kan rettes til Leder af Statens Kompetenceløsninger Per Brogaard på tlf. 4077 9198.