Nyt rekrutteringssystem til staten

Økonomistyrelsen påtænker at gå i udbud med statens rekrutteringsløsning til april 2023.

Forberedelserne til udbuddet er påbegyndt, hvor der er udsendt meddelelse om markedsdialog samt indkaldt til informationsmøder. Som fundament for udbuddet har der været arbejdet med brugerrejser og storyboards, som input til den funktionelle kravspecifikation.

Udbuddet omfatter indkøb af licenser, drift, vedligeholdelse og udvikling af en rekrutteringsløsning. Løsningen skal kunne understøtte rekrutteringsprocessen for statens institutioner, samt andre institutioner, der i dag benytter sig af Statens eRekruttering.

Strategi og planlægning for det kommende udbud, samt implementering af rekrutteringsløsningen er p.t. under udarbejdelse. Økonomistyrelsen ønsker i den forbindelse at opnå bedre indsigt i markedet for rekrutteringsløsninger.

Økonomistyrelsen har derfor inviteret til en dialog med leverandører af rekrutteringsløsninger.

Markedsdialogen afholdes i Økonomistyrelsen i uge 8 2023.

Såfremt potentielle tilbudsgivere ønsker at tilmelde sig til markedsdialogen vedrørende ”Udbud af it-løsning til understøttelse af rekruttering”, kan tilmelding ske via. Ethics.

Tilmeld jer markedsdialogen her: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/415bca65-009e-4ba8-beae-e5b954348f2d/homepage

Eventuelle spørgsmål vedrørende markedsdialog bedes rettet til Marie Spangenberg, e-mail: , tlf.: 24408144.

Overordnet plan for udbud

Dato og tid

Milepæle

  1. kvartal 2023

Udarbejdelse af udbudsmateriale

  1. kvartal 2023

Prækvalifikation af tilbudsgivere

  1. kvartal 2023

Evaluering, demo og forhandling

  1. kvartal 2023

Forventet kontraktunderskrift

Der tages forbehold for ændringer i planen, da der kan forekomme omstændigheder, der nødvendiggør ændring af tidsplanen.