Statens Tid

Statens Tidsprojekt skal etablere en løsning, som digitalt understøtter enkel tidsregistrering, gør det let at få overblik over egne tidssaldi og arbejder sammen med øvrige statslige systemer.

Kan du blive i tvivl om, hvilken aktivitet du skal registrere dit arbejde på - eller hvordan du skal registre, når du holder fri, holder barsel mm.? Statens tid skal gøre det lettere at registrere rigtigt - første gang.

Styringsværktøj, der skaber sammenhæng 

Projektet Statens Tid arbejder på at optimere arbejdsgangene og danne bindeled mellem øvrige administrative systemer. Tidsløsningen skal understøtte chefer og ledere ved planlægning af ferie mm. samt godkendelser af arbejdstid.

Samtidig får HR-afdelingerne digital understøttelse i forbindelse med den månedslige/kvartalsmæssige evaluering af arbejdstid, ligesom tidsregistreringerne skal overføres til økonomiafdelingerne til brug for økonomistyringen.

Projektet er i analysefasen og er ved at definere scope for tidssystemet. Herefter planlægges udvikling og udrulning af systemet, og en udrulningsplan vil blive meldt ud, så snart den er klar.