Tidsplan for Statens HR

På denne side kan du følge med i tidsplanen for implementeringen af Statens HR.

Frem mod 2022 skal Statens HR implementeres i over 120 statslige institutioner. Implementeringsplanerne tager hensyn til ministeriernes præferencer og kompleksitet og sikrer samtidig en balanceret udrulning indenfor de tidsmæssige rammer.

Der er tale om flere store implementeringsbølger, som vil berøre samtlige HR- og økonomimedarbjedere og mange andre medarbejdere og chefer i staten.

 

Statens HR: Pilotfase 

1. pilot

 • § 7 Finansministeriet
  • Departementet
  • Digitaliseringsstyrelsen
  • Økonomistyrelsen
  • Statens Administration
  • Statens IT

2. pilot

 • § 8 Erhvervsministeriet
  • Departementet
 • § 17 Beskæftigelsesministeriet
  • Departementet
  • Arbejdstilsynet
  • Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
  • Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
 • § 21 Kulturministeriet
  • Det Kongelige Teater og Kapel

 • § 24 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
  • Fødevarestyrelsen

 • § 19 Uddannelses- og Forskningsministeriet
  • Aalborg Universitet (Fællesadministration, Institut)

  

Statens HR: Implementeringsbølger 

Bølge 1

 • § 19 Uddannelses- og Forskningsministeriet
  • Aalborg Universitet (resten af universitetet)
 • § 8 Erhvervsministeriet
  • Den Maritime Havarikommission
  • Erhvervsstyrelsen
  • Finanstilsynet
  • Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
  • Patent- og Varemærkestyrelsen
  • Sikkerhedsstyrelsen
  • Søfartsstyrelsen
  • Nævnenes Hus
 • § 9 Skatteministeriet
  • Kompetencesekretariatet
  • Medarbejder- og Kompetencestyrelsen
 • § 23 Udlændinge- og Integrationsministeriet 
  • Departementet
  • Udlændingestyrelsen
  • Styrelsen for International Rekruttering og Integration
  • Hjemrejsestyrelsen
 • § 29 Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
  • De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland

Bølge 2 

I drift
1. december 2020

 • § 7 Finansministeriet
  • De Økonomiske Råd
 • § 19 Uddannelses- og Forskningsministeriet
  • Departementet
  • Uddannelses- og Forskningsstyrelsen  
  • Danmarks Innovationsfond
  • Arkitektskolen Aarhus
  • Dansk Dekommissionering
  • Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering
  • Danmarks Akkrediteringsinstitution
  • Studievalg Danmark
  • Studenterrådgivningen
 • § 20 Børne- og Undervisningsministeriet
  • Departementet
  • Danmarks Evalueringsinstitut
  • Dansk Center for Undervisningsmiljø
  • Styrelsen for IT og Læring
  • Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
 • § 29 Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
  • Departementet
  • Danmarks Meteorologiske Institut
  • Energistyrelsen
  • Klimarådet
  • Forsyningstilsynet
  • Geodatastyrelsen
  • Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering

Bølge 3

I drift
1. juni 2021

 • § 11 Justitsministeriet
  • Departementet
  • Tilsynet for Efterretningstjenesterne
  • Civilstyrelsen
  • Datatilsynet
  • Den Uafhængige Politiklagemyndighed
  • Styrelsen for Forsyningssikkerhed
 • § 15 Social- og Indenrigsministeriet
  • Departementet
  • CPR-kontoret
  • Danmarks Statistik
  • Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
  • Ankestyrelsen
  • Børnerådet
  • Det Centrale Handicapråd og Frivilligrådet
  • Kofoeds Skole
  • Rådet for Socialt Udsatte
  • Socialstyrelsen
  • Familieretshuset
 • § 21 Kulturministeriet
  • Departementet
  • Slots- og Kulturstyrelsen
 • § 22 Kirkeministeriet
  • Departementet
 • § 23 Miljøministeriet
  • Departementet
  • Danmarks Miljøportal Digital Miljøforvaltning
  • Miljøstyrelsen
  • Naturstyrelsen og Kystdirektoratet
 • § 24 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
  • Fiskeristyrelsen
  • Landbrugsstyrelsen
 • § 28 Transport- og Boligministeriet
  • Departementet
  • Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane
  • Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland
  • Kommissarius ved Statens Ekspropriationer på Øerne
  • Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
  • Bygningsstyrelsen
  • Færdselsstyrelsen
 • Selvejeinstitutioner
  • VUC Lyngby
  • SOSU H
  • Roskilde Universitet

Bølge 4

I drift
1. april 2022

 • § 5 Statsministeriet
  • Departementet
 • § 6 Udenrigsministeriet
  • Departementet
  • Dansk Institut for Internationale Studier 
 • § 11 Justitsministeriet
  • Domstolsstyrelsen
  • Kriminalforsorgen
 • § 16 Sundheds- og Ældreministeriet
  • Departementet
  • Det Etiske Råd og Den Nationale Videnskabsetiske Komite
  • Styrelsen for Patientsikkerhed
  • Statens Serum Institut
  • Lægemiddelstyrelsen
  • Sundhedsstyrelsen
  • Sundhedsdatastyrelsen
  • Styrelsen for Patientklager
  • Nationalt Genom Center
 • § 21 Kulturministeriet
  • Billedkunstskolerne Det Kongelige Danske Kunstakademi, herunder Akademirådet (Akademi for de skønne kunster)
  • Dansk Sprognævn
  • Den Danske Filmskole
  • Den Danske Scenekunstskole
  • Den Hirschsprungske Samling
  • Det Danske Filminstitut
  • Det Grønne Museum
  • Det Jyske Musikkonservatorium
  • Det Kongelige Danske Musikkonservatorium
  • Det Kongelige Bibliotek
  • Nationalmuseet
  • Nota
  • Ordrupgaard
  • Rytmisk Musikkonservatorium
  • Rigsarkivet
  • Statens Museum for Kunst
  • Statens Værksteder for Kunst og Håndværk
  • Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole

Tidsplanen er opdateret den 8. januar 2021