Tidsplan for Statens HR

På denne side kan du følge med i projektets tidsplan.

Frem mod 2020 skal Statens HR og SBS implementeres i over 120 statslige institutioner. I vores implementeringsplaner tager vi hensyn til ministeriernes præferencer og kompleksitet, samtidig med at vi sikrer en balanceret udrulning indenfor de tidsmæssige rammer.

Der bliver tale om to store implementeringer, som vil berøre mange medarbejdere og chefer i staten og samtlige HR- og økonomimedarbejdere.

Økonomistyrelsen stiler mod at minimere antallet af overlap mellem de to systemimplementeringer. De to projekter vil løbende sikre intern koordinering. Men der vil være enkelte overlap i implementeringsforløbene. Hvor der er overlap, vil vi gå i tæt dialog med jer om ved udarbejdelsen af den detaljerede implementeringsplan for det enkelte ministerområde.

 

Statens HR: Pilotfase 

1. pilot

 • § 7 Finansministeriet
  • Departementet
  • Digitaliseringsstyrelsen
  • Økonomistyrelsen
  • Statens Administration
  • Statens IT

2. pilot

 • § 8 Erhvervsministeriet
  • Departementet
 • § 17 Beskæftigelsesministeriet
  • Departementet
  • Arbejdstilsynet
  • Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
  • Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
 • § 21 Kulturministeriet
  • Det Kongelige Teater og Kapel

 • § 24 Miljø- og Fødevareministeriet
  • Fødevarestyrelsen

 • § 19 Uddannelses- og Forskningsministeriet
  • Aalborg Universitet (Fællesadministration, Institut)

  

Statens HR: Implementeringsbølger 

Bølge 1

 • § 19 Uddannelses- og Forskningsministeriet
  • Aalborg Universitet (resten af universitetet)
 • § 8 Erhvervsministeriet
  • Den Maritime Havarikommission
  • Erhvervsstyrelsen
  • Finanstilsynet
  • Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
  • Patent- og Varemærkestyrelsen
  • Sikkerhedsstyrelsen
  • Søfartsstyrelsen
  • Nævnenes Hus
 • § 9 Skatteministeriet
  • Kompetencesekretariatet
  • Medarbejder- og Kompetencestyrelsen
 • § 23 Udlændinge- og Integrationsministeriet 
  • Departementet
  • Udlændingestyrelsen
  • Styrelsen for International Rekruttering og Integration
  • Hjemrejsestyrelsen
 • § 29 Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
  • De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland

Bølge 2 

Opstartsmøde -marts 2020

 • § 7 Finansministeriet
  • De Økonomiske Råd
 • § 19 Uddannelses- og Forskningsministeriet
  • Departementet
  • Uddannelses- og Forskningsstyrelsen  
  • Danmarks Innovationsfond
  • Arkitektskolen Aarhus
  • Dansk Dekommissionering
  • Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering
  • Danmarks Akkrediteringsinstitution
  • Studievalg Danmark
  • Studenterrådgivningen
 • § 20 Børne- og Undervisningsministeriet
  • Departementet
  • Danmarks Evalueringsinstitut
  • Dansk Center for Undervisningsmiljø
  • Styrelsen for IT og Læring
  • Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
 • § 29 Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
  • Departementet
  • Danmarks Meteorologiske Institut
  • Energistyrelsen
  • Klimarådet
  • Forsyningstilsynet
  • Geodatastyrelsen
  • Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering

Bølge 3

Opstartsmøde - 

august 2020

 • § 11 Justitsministeriet
  • Departementet
  • Tilsynet for Efterretningstjenesterne
  • Civilstyrelsen
  • Datatilsynet
  • Den Uafhængige Politiklagemyndighed
  • Styrelsen for Forsyningssikkerhed
 • § 15 Social- og Indenrigsministeriet
  • Departementet
  • CPR-kontoret
  • Danmarks Statistik
  • Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
  • Ankestyrelsen
  • Børnerådet
  • Det Centrale Handicapråd og Frivilligrådet
  • Kofoeds Skole
  • Rådet for Socialt Udsatte
  • Socialstyrelsen
  • Familieretshuset
 • § 21 Kulturministeriet
  • Departementet
  • Slots- og Kulturstyrelsen
 • § 22 Kirkeministeriet
  • Departementet
 • § 24 Miljø- og Fødevareministeriet
  • Departementet
  • Danmarks Miljøportal Digital Miljøforvaltning
  • Miljøstyrelsen
  • Naturstyrelsen og Kystdirektoratet
  • Fiskeristyrelsen
  • Landbrugsstyrelsen
 • § 28 Transport- og Boligministeriet
  • Departementet
  • Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane
  • Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland
  • Kommissarius ved Statens Ekspropriationer på Øerne
  • Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
  • Bygningsstyrelsen
  • Færdselsstyrelsen
 • Selvejeinstitutioner
  • VUC Lyngby
  • SOSU H
  • Roskilde Universitet

Bølge 4

Opstartsmøde -

marts 2021

 • § 5 Statsministeriet
  • Departementet
 • § 6 Udenrigsministeriet
  • Departementet
  • Dansk Institut for Internationale Studier 
 • § 11 Justitsministeriet
  • Domstolsstyrelsen
  • Kriminalforsorgen
 • § 16 Sundheds- og Ældreministeriet
  • Departementet
  • Det Etiske Råd og Den Nationale Videnskabsetiske Komite
  • Styrelsen for Patientsikkerhed
  • Statens Serum Institut
  • Lægemiddelstyrelsen
  • Sundhedsstyrelsen
  • Sundhedsdatastyrelsen
  • Styrelsen for Patientklager
  • Nationalt Genom Center
 • § 21 Kulturministeriet
  • Billedkunstskolerne Det Kongelige Danske Kunstakademi, herunder Akademirådet (Akademi for de skønne kunster)
  • Dansk Sprognævn
  • Den Danske Filmskole
  • Den Danske Scenekunstskole
  • Den Hirschsprungske Samling
  • Det Danske Filminstitut
  • Det Grønne Museum
  • Det Jyske Musikkonservatorium
  • Det Kongelige Danske Musikkonservatorium
  • Det Kongelige Bibliotek
  • Nationalmuseet
  • Nota
  • Ordrupgaard
  • Rytmisk Musikkonservatorium
  • Rigsarkivet
  • Statens Museum for Kunst
  • Statens Værksteder for Kunst og Håndværk
  • Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole

Tidsplanen er opdateret 30.11.2020.