Organisering og brugerinvolvering

Her kan du læse, hvordan vi er i dialog med brugerne, og hvordan vi har organiseret HR-projektet internt.

Tæt dialog og god koordinering

Statens HR påvirker mange institutioner, medarbejdere og arbejdsgange. Løsningen har også sammenhæng til andre systemer og arbejdsopgaver i Finansministeriet. Projektet lægger derfor stor vægt på en tæt dialog med brugerne og på god koordinering på tværs af ministeriet.

Den interne organisering af projektet

Styregruppen

Projektets øverste organ er styregruppen, som har det overordnede ansvar for projektets realisering og succes.

HR-projektet følger standarderne i Statens It-projektmodel. Styregruppen består af chefer i Økonomistyrelsen og Statens Administration, som repræsenterer forretningsmæssige, systemmæssige og brugernære aspekter og skal sikre hurtige beslutninger om økonomi, ressourcer og fremdrift. Direktør Poul Taankvist, Økonomistyrelsen, er formand for styregruppen.

Projektejer/projektleder

Kontorchef Kjeld Speiermann-Vognsen er projektejer.

Brugerinvolvering på tværs af institutioner

Formålet med brugerinddragelse er blandt andet at:

  • give projektet et grundigt kendskab til institutionernes forretningsprocesser
  • forankre projektet i departementer og institutioner
  • forberede og modne implementering af løsningen

Koordinatorer

Gruppen består af en erfaren medarbejder fra hvert departement, som har til opgave at være bindeled mellem ministerområdet og projektet.

Hent liste over koordinatorer (pdf)

Under implementeringsforløbet deltager ministerområde/ institution yderligere i følgende to fora:

Bølgenetværk og bølgeforum

For hver implementeringsbølge etableres der et bølgenetværk og et bølgeforum, som løbende indkaldes til møder i Økonomistyrelsen.

Bølgenetværket består af koordinatoren og projektlederen. Formålet er at udveksle erfaringer på det praktiske og operationelle plan. Der er tale om et arbejdsmøde.

Bølgeforummet består af HR-chefer. Formålet er overordnet strategiske drøftelser ift. implementeringen af Statens HR. 

Læs mere om implementering