Digitalt løft af HR-området i staten

Digital understøttelse gør HR-processer mere effektive.

Når personaleadministrative arbejdsgange bliver digitale, skal data kun tastes én gang, før de kan videreføres og genanvendes i andre systemer. Genindtastninger bliver derfor reduceret, manuelle fejl minimeret, og kvaliteten bliver løftet.

Enklere arbejdsgange og bedre data  

Det bliver også lettere at være HR-medarbejder. Et digitalt løft af det HR-administrative område i staten giver bedre organisationsoverblik og en systemunderstøttet arbejdsproces. Det handler om at forenkle arbejdsgangene, og gøre data tilgængelige, så der bliver frigivet tid til kerneopgaverne.

En mere strømlinet proces handler i høj grad om, at tingene hænger sammen, indtastningerne bliver færre og fejlkilderne dermed bliver reduceret

Charlotte Horster, Kst. HR-chef i Finansministeriets Koncern.

Se videoen nedenfor, der indeholder ønsker fra nogle af vores brugere: