Brugerinvolvering i Statens BI

Et væsentligt element i Statens BI er en tæt dialog med ministerier og institutioner om bedste praksis og behov i brugen af Business Intelligence løsninger.

Hvordan kan man deltage?

Statens BI udvikles agilt i en række mindre initiativer med henblik på hurtige leverancer til afprøvning i institutionerne.

Har I udviklet en BI-løsning, som kunne være relevant at benytte bredere i staten?

Arbejder I med data, rapporter og analyser på en måde, der kan inspirere andre?

I er velkomne til at kontakte .

BI-netværk for statslige og selvejende institutioner 

Økonomistyrelsen faciliteter et BI-netværk målrettet medarbejdere og projektledere, som arbejder med og udvikler ledelsesinformation i staten. Ambitionen er at vidensdele om anvendelsen af data og dele erfaringer med værktøjer til brug for BI, rapportering, databehandling mv.

Læs mere om BI-netværket her