Ny systemunderstøttelse til finanslov og statsregnskab

Vi vender et nyt blad i Danmarkshistorien. Økonomi-styrelsen er gået i gang med at udvikle den it- systemløsning, som i fremtiden skal understøtte finanslov og statsregnskab.

I dag understøttes finanslovs- og statsregnskabsprocesserne af Statens Koncernsystem (SKS) og Statens Bevillingslovsystem (SB). Disse systemer er udviklet af Økonomistyrelsen og har i mange år givet en effektiv og stabil understøttelse af de opgaver, der er forbundet med finansloven og statsregnskabet.

For at nedbringe den tekniske sårbarhed og sikre den fremtidige drift er det imidlertid nødvendigt at udfase de eksisterende systemer inden for en periode på 4-5 år.

Fremtidssikret teknologi og brugervenlighed

Den nye systemløsning skal understøtte finanslovs- og statsregnskabsprocessen med funktioner baseret på fremtidssikret teknologi og en brugerflade, der bidrager til intuitive og sammenhængende brugerrejser.

Kapabilitetstegning: Visulalisering af overordnede funktionaliteterFigur: Kapabilitetstegningen viser overordnede funktionaliteter i det nye system, som skal understøtte udarbejdelsen af finanslov og statsregnskab.

Systemløsningen kommer i høj grad til at anvende funktionalitet fra de systemer, der i forvejen anvendes i institutionerne, herunder især Statens Budgetsystem og Statens BI. Herudover vil vi etablere nye løsninger til funktioner, der ikke kan understøttes i de eksisterende systemer.

Funktionerne samles i en ny portal, som giver et let overblik og en sammenhængende adgang til opgaver i forbindelse med finanslovs- og statsregnskabsprocesserne - fra start til slut. 

Udviklingen af den nye systemlløsning inddrager en bred kreds af projektdeltagere på tværs af Finansministeriets koncern, herunder Finansministeriets departement. Desuden nedsætter vi brugerpaneler, der skal sikre, at den fremtidige løsning kan bære finanslov og statsregnskab sikkert og effektivt videre de næste mange år frem.

Næste skridt er, at projektet ved udgangen af 2021 risikovurderes af Statens It-råd og derefter forelægges for en godkendelse ved Finansudvalget.

Mere information

Vi opdaterer løbende denne side med uddybende information.

Projektets tekniske løsning og målarkitektur

Målarkitekturen opdeler løsningen i en række funktionsområder baseret på de forretningsprocesser, som pt. varetages af Statens Koncernsystem (SKS) og Statens Bevillingslovsystem (SB). Forretningsprocesserne bliver omlagt til dele af Økonomistyrelsens øvrige systemportefølje og til en nyanskaffet systemløsning.

Se målarkitektur for SKS/SB-projektet (pdf)