Ny systemunderstøttelse til finanslov og statsregnskab

Vi vender et nyt blad i Danmarkshistorien. Økonomi-styrelsen er gået i gang med at udvikle den it-løsning, som i fremtiden skal understøtte finanslov og statsregnskab.

I dag understøttes finanslovs- og statsregnskabsprocesserne af Statens Koncernsystem (SKS) og Statens Bevillingslovsystem (SB). Begge løsninger er udviklet af Økonomistyrelsen og har i mange år givet en effektiv og stabil understøttelse af de opgaver, der er forbundet med finansloven og statsregnskabet.

For at nedbringe den tekniske sårbarhed og sikre den fremtidige drift er det imidlertid nødvendigt at udfase de eksisterende løsninger inden for en periode på 4-5 år.

Fremtidssikret teknologi og brugervenlighed

Den nye løsning skal understøtte finanslovs- og statsregnskabsprocessen med funktioner baseret på fremtidssikret teknologi og en brugerflade, der bidrager til intuitive og sammenhængende brugerrejser.

Kapabilitetstegning for SKS-SB Moderniseringsprojektet

Figur: Kapabilitetstegningen viser overordnede funktionaliteter i det nye system, som skal understøtte udarbejdelsen af finanslov og statsregnskab.

Systemløsningen kommer i høj grad til at anvende funktionalitet fra de løsninger, der i forvejen anvendes hos vores kunder, herunder især Statens Budgetsystem og Statens BI. Herudover vil vi etablere nye løsninger til funktioner, der ikke kan understøttes i de eksisterende løsninger.

Funktionerne samles i en ny portal, som giver et let overblik og en sammenhængende adgang til opgaver i forbindelse med finanslovs- og statsregnskabsprocesserne - fra start til slut.

Udviklingen af den nye systemløsning inddrager en bred kreds af projektdeltagere på tværs af Finansministeriets koncern, herunder Finansministeriets departement. Desuden nedsætter vi brugerpaneler, der skal sikre, at den fremtidige løsning kan bære finanslov og statsregnskab sikkert og effektivt videre de næste mange år frem.

Læs mere om, hvordan vi inddrager brugerne i udviklingen af løsningen

Projektet blev risikovurderet ved Statens It-råd i december 2021. Den 16. marts 2022 godkendte Folketingets Finansudvalg aktstykke vedr. projektet. Projektet er nu overgået til gennemførselsfasen, og udviklingsarbejdet er påbegyndt.

Mere information

Vi opdaterer løbende denne side med uddybende information.

Projektets tekniske løsning og målarkitektur

Målarkitekturen opdeler løsningen i en række funktionsområder baseret på de forretningsprocesser, som pt. varetages af Statens Koncernsystem (SKS) og Statens Bevillingslovsystem (SB). Forretningsprocesserne bliver omlagt til dele af Økonomistyrelsens øvrige systemportefølje og til en nyanskaffet systemløsning.

Se målarkitektur for SKS/SB-projektet (pdf)