Ny systemunderstøttelse til finanslov og statsregnskab

Økonomistyrelsen er i gang med at udvikle den it-løsning, som i fremtiden skal understøtte finanslov og statsregnskab.

I dag understøttes finanslovs- og statsregnskabsprocesserne af Statens Koncernsystem (SKS) og Statens Bevillingslovsystem (SB). Begge løsninger er udviklet af Økonomistyrelsen og har i mange år givet en effektiv og stabil understøttelse af de opgaver, der er forbundet med finansloven og statsregnskabet.
For at sikre den fremtidige drift er det imidlertid nødvendigt at udfase de eksisterende løsninger, inden for 2-3 år.

Fremtidssikret teknologi og brugervenlighed

Den nye løsning skal understøtte finanslovs- og statsregnskabsprocessen med funktioner baseret på fremtidssikret teknologi og en brugerflade, der bidrager til intuitive og sammenhængende brugerrejser.
Det er planen, at finanslovsprocesserne for 2025 startes op i den nye løsning pr. 1. januar 2024, mens regnskabsprocesserne, herunder regnskabserklæringer, overgår til den nye løsning pr. 1. januar 2025.

 

Kapabilitetstegning for SKS-SB Moderniseringsprojektet

Figur: Kapabilitetstegningen viser overordnede funktionaliteter i det nye system, som skal understøtte udarbejdelsen af finanslov og statsregnskab.

It-løsningen kommer i høj grad til at anvende funktionalitet fra de løsninger, der i forvejen anvendes hos vores kunder, i form af Statens Budgetsystem (SBS) og Statens BI (SBI). Herudover vil vi etablere nye løsningsmoduler til funktioner, der ikke kan understøttes i de eksisterende løsninger. Dette gælder bl.a. håndtering af centrale stamdata, teksthåndtering samt print af både finanslov og statsregnskab

Den nye it-løsning tilgås via en ny portal, som skal give et samlet overblik og en sammenhængende adgang til opgaver i forbindelse med finanslovs- og statsregnskabsprocesserne - fra start til slut.

Udviklingen af den nye it-løsning inddrager en bred kreds af projektdeltagere på tværs af Finansministeriets koncern, herunder Finansministeriets departement. Desuden nedsætter vi brugerpaneler, der skal sikre, at den fremtidige løsning kan bære finanslov og statsregnskab sikkert og effektivt videre, de næste mange år frem.

Læs mere om, hvordan vi inddrager brugerne i udviklingen af løsningen

Forår 2022

Projektet blev risikovurderet ved Statens It-råd i december 2021. Den 16. marts 2022 godkendte Folketingets Finansudvalg et aktstykke vedr. projektet. Projektet er nu overgået til gennemførelsesfasen, og udviklingsarbejdet er påbegyndt.

Nogle af de konkrete opgaver, som er løst i foråret og sommeren 2022, er:

  • Udbud og indgåelse af kontrakt med Atea/Globeteam på stamdataløsning og anmærkningsløsning
  • De første funktioner, som med tiden skal bruges til rammeudmelding i forbindelse med finansloven, er udviklet i Statens Budgetsystem
  • Konkretisering af de funktioner i Statens BI, som skal indsamle regnskabstal og danne rapporter til brug for udarbejdelse af statsregnskabet

Efterår 2022

I efteråret påbegynder vi udvikling af stamdataløsningen og anmærkningsløsningen, og sideløbende udvikles der nye funktioner i Statens Budgetsystem og Statens BI. Brugerne inddrages løbende i forbindelse med udvikling og testning af ny funktionalitet.

Projektets tekniske løsning og målarkitektur

Målarkitekturen opdeler løsningen i en række funktionsområder baseret på de forretningsprocesser, som pt. varetages af Statens Koncernsystem (SKS) og Statens Bevillingslovsystem (SB). Forretningsprocesserne bliver omlagt til dele af Økonomistyrelsens øvrige systemportefølje og til en nyanskaffet modulær it-løsning.

Se målarkitektur for SKS/SB-projektet (pdf)

Mere information

Vi opdaterer løbende denne side med uddybende information.