Høring af udkast til udbudsmateriale

Som led i markedsdialogen forud for genudbuddet af Statens Lønløsning gennemfører Økonomistyrelsen en høring af det foreliggende udkast til udvalgte dele af udbudsmaterialet.

Økonomistyrelsen giver i april 2019 potentielle tilbudsgivere mulighed for at kommentere og komme med forslag til det foreliggende udkast til udvalgte dele af udbudsmaterialet. 

Interesserede tilbudsgivere skal følge vejledningen i nedenstående invitation for at deltage i høringen, da interesserede tilbudsgivere blandt andet skal underskrive en NDA.