Genudbud af Statens Lønløsning

Økonomistyrelsen genudbyder driften og applikationsforvaltningen af Statens Lønløsning i 2019

Drift og applikationsforvaltning af Statens Lønløsning varetages i dag af DXC og Statens It. I forbindelse med, at det nuværende aftalegrundlag udløber, skal Økonomistyrelsen genudbyde ydelserne.

Økonomistyrelsen har den 8. juli 2019 annoceret genudbuddet af Statens Lønløsning. 

Udbudsmaterialet kan findes på udbudsportalen Mercell via følgende link: https://permalink.mercell.com/107537120.aspx

Læs udbudsbekendtgørelsen her i EU's TED-database

Status for udbud

Den 10. september 2019 opfordrede Økonomistyrelsen på baggrund af de indkomne prækvalifikationsanmodninger tre leverandører til at afgive tilbud på opgaven.

De prækvalificerede leverandører var:

  • DXC Technology Danmark A/S med Scott/Tiger A/S, KPMG P/S og Netcompany A/S som underleverandører

  • KMD A/S med IBM Danmark ApS som underleverandør

  • Silkeborg Data med CGI Danmark A/S og JN Data A/S som underleverandører

Den 8. november 2019 modtog Økonomistyrelsen første forhandlingstilbud.

Økonomistyrelsen afsluttede den første forhandlingsrunde den 9. marts 2020.

Den 8. april 2020 er der frist for at afgive andet forhandlingstilbud.

På baggrund af de indførte foranstaltninger i forbindelse med COVID-19 har Økonomistyrelsen valgt at forlænge fristen for afgivelse af andet forhandlingstilbud til den 17. april 2020.