Nyt fællesstatsligt it-system til tilskudsadministration

Det skal være nemmere at søge om tilskud og administrere tilskudspuljer. Der er derfor taget initiativ til et fællesstatsligt it-system til tilskudsadministration. Beslutningen er taget på baggrund af anbefalinger fra en arbejdsgruppe med deltagelse af 12 ministerier, som Økonomistyrelsen har stået i spidsen for.

Forenkling af den statslige tilskudsadministration

Der findes i dag mere end 400 forskellige tilskudspuljer i staten. Disse puljer drives og administreres af 39 statslige myndigheder på forskellig vis.

Kun 15 procent af de statslige myndigheder har it-systemer, der understøtter hele sagsbehandlingsprocessen for tilskudsadministration – fra ansøgning og sagsbehandling til udbetaling, rapportering og kontrol.

Det betyder, at man som ansøger kan møde forskellige systemer med forskellige kriterier og procedurer, hvis man søger flere puljer.

Det er uhensigtsmæssigt, og derfor har en tværministeriel arbejdsgruppe anbefalet, at den statslige tilskudsadministration forenkles med et fælles tilskudssystem, så det bliver nemmere og mindre bureaukratisk for både ansøgere, modtagere og administratorer. Sideløbende med systemudbuddet gennemføres også en forenkling af de tilskudsadministrative regler.

Læs mere om implementering af arbejdsgruppens anbefalinger her

Proces for anskaffelse, udvikling og udrulning

Tidspunkt for at igangsætte udbud på det nye fællesstatslige tilskudssystem er under afklaring.

Tilskudssystemet forventes at blive udrullet i bølger til alle statslige institutioner med tilskudsadministration (Landbrugsstyrelsen er dog undtaget). Den færdige løsning vil blive udrullet over en årrække under hensyn til, at institutionerne kan afskrive deres nuværende systemer.

Læs mere om udbudsprocessen her

Målbillede for et fællesstatsligt tilskudssystem

Målet for en nye løsning er at forenkle og understøtte den statslige tilskudsadministration i de enkelte myndigheder og på tværs. Den skal facilitere en lettere og gennemsigtig administration af puljer og tilskud med ensartede styring og processer – fra ansøgning og sagsbehandling til udbetaling, rapportering mv. Samtidig skal løsningen understøtte mulighederne for at føre bedre kontrol med midlerne.

For ansøgere skal en ny løsning gøre det nemmere at gøre det rigtigt i ansøgningsprocessen ved at validere flest mulige felter, blokere for ugyldige kombinationer, og kun modtage ansøgninger der er fuldstændige i forhold til information og dokumentation. Ansøgeren skal løbende kunne tilgå puljeoverblik samt overblik over egne ansøgninger og status herpå.

Systemet skal have sammenhæng til statens øvrige systemportefølje og systemer, herunder blandt andet integrationer til Navision Stat, Statens Budgetsystem, Statens BI, NemID og Single Sign On. Der skal foretages validering af stamdata mod verificerede kilder såsom CVR- og CPR registret, samt indberetninger til SKAT.