Implementering af statens administrative systemer i FGU institutionerne

Implementeringen af de fællesstatslige it-systemer i de nye FGU institutioner skal sikre, at skolerne enkelt og effektivt kan udbetale løn til deres medarbejdere, administrere deres økonomi og indkøb mv.

Herunder er materiale vedrørende drift af de Fællesstatslige økonomisystemer samt materiale fra den systemtekniske implementering i FGU institutionerne.

Kom igang med Navision

Her finder du vejledninger, webinar mv. som er målrettet brugen af Navision Stat.

Implementering og driftsstart

Her vil materiale målrettet implementeringsforløbet samt idriftsættelse af Navision stat,  IndFak og RejsUd blive publiceret.