Digitale services på vej

I samarbejde med vores brugere udvikler vi nye digitale services, der afspejler de statslige institutioners behov og udfordringer på det administrative område.

Økonomistyrelsens ambition er, at vi på en klog måde udnytter de digitale muligheder for at skabe bedre, nemmere og mere effektiv administration på de statslige arbejdspladser.

I samarbejde med vores brugere udvikler vi nye digitale værktøjer, der skal lette det administrative arbejde, løfte kvaliteten og give et bedre overblik i dagligdagen. Samtidig arbejder vi for at flere institutioner og brugere får glæde af de digitale services, vi leverer. 

De nye digitale services dækker opgaver, der er ensartede på tværs af statslige institutioner, for eksempel personaleadministration, regnskabsopgaver og andre støttefunktioner. Det er områder, hvor der er potentiale for at forenkle arbejdsgange og styrke opgaveløsningen gennem en fælles digital it-løsning.

Vi er for eksempel ved at anskaffe et fælles tilskudsadministrativt system, der skal gøre det nemmere at søge og administrere statslige tilskudsmidler.

Enklere at administrere tilskud

15%

Andel af myndigheder i staten med it-systemer, der understøtter alle processer for tilskudsadministration – fra ansøgning og sagsbehandling til udbetaling, rapportering og kontrol.

Kilde: Markedsafdækning af tilskudsadministrative systemer (Deloitte, 2018)

Det skal være mere enkelt at søge og administrere statslige tilskud med et nyt fælles it-system, som understøtter hele processen for håndtering af tilskudsmidler. 

Læs mere om det fællesstatslige tilskudssystem