Campus online (Møde)

Her finder du korte vejledninger til Campus.

Opret et online møde.pdf

Denne guide viser, hvordan du opretter et online møde.

Opret online møde via Ipad og tablet.pdf

Denne guide viser, hvordan et online møde oprettes i Campus appen på smartphone eller en tablet.

Deltag i et møde.pdf

Denne guide viser, hvordan du deltager i et Campus møde.

Led et møde.pdf

Denne guide viser, hvordan mødelederen af et virtuelt møde igangsætter mødet.

Muligheder og best practice.pdf

Denne guide beskriver mulighederne i Campus og gode råd til afvikling af online møder. 

Afvikling af online møder.pdf

Denne guide indeholder et overblik over de ting, du skal være opmærksom på, når du planlægger og afholder et online møde eller webinar.

Vejledninger

Her finder du længere informative vejledninger til brug af Campus.

Online sessioner

I Campus findes der tre typer online sessioner: online møde, webinar og virtuel klasse. Disse vejledninger beskriver, hvordan man opretter online sessionerne samt mulighederne og funktionerne i Campus online. Forskellen mellem de forskellige typer af online sessioner uddybes også i vejledningerne, så du kan vælge det online arrangement, der passer bedst til anledningen og jeres behov.