Log på Campus via Single-Sign-On

Efter opgraderingen til Campus Cloud den 3. april 2018 har organisationer fået mulighed for at blive tilsluttet Single-Sign-On.

Liste over organisationer med Campus Single-Sign-On

Er din organisation ikke på listen nedenfor, skal du logge på Campus med dit brugernavn og password.

Log på Campus her, hvis din organisation ikke har Single-Sign-On


Organisationer, som kan logge på med Single-Sign-On:

Beskæftigelsesministeriet - inklusiv alle institutioner

Børne- og Undervisningsministeriet - inklusiv alle institutioner

Erhvervsministeriet - inklusiv alle institutioner

Finansministeriet - inklusiv alle institutioner

Forsvarsministeriet

Justitsministeriet:

Danmarks domstole

Kriminalforsorgen

Dansk politi

Klima- energi- og forsyningsministeriet (kun SIT-kunder)

Kulturministeriet (kun SIT-kunder)

Det kongelige bibliotek

Miljø- og fødevareministeriet - inklusiv næsten alle institutioner

Fiskeristyrelsen

Landbrugsstyrelsen

Skatteministeriet (Skatteforvaltningen)

Medarbejder- og kompetencestyrelsen

Kompetencesekretariatet

Social- og Indenrigsministeriet (kun VIVE)

Danmarks Statistik

Statsministeriet

Sundheds- og ældreministeriet - inklusiv alle institutioner

Transport- og Boligministeriet:

BaneDanmark

Vejdirektoratet

Uddannelses- og Forskningsministeriet - inklusiv alle institutioner

Innovationsfonden

Udenrigsministeriet - inklusiv alle institutioner

Udlændinge- og Integrationsministeriet - inklusiv alle institutioner

 

Kommuner

Faxe Kommune

Københavns Kommune (Kultur- og fritidsforvaltningen)

Vesthimmerland kommune 

Selveje:

Aarhus HF & VUC

Gymnasiefællesskabet

Roskilde Universitet (RUC)

SOSU H

VIA University College

Beredskabsforbundet