Brugeradministration på Campus

Her på siden finder du en liste over alle funktionspostkasser, som du som ansat skal anvende, hvis du oplever problemer eller har spørgsmål til Campus.

Funktionspostkasser

De enkelte institutioners postkasser finder du herunder, ved at folde ministeriet ud. Har din institution ikke en mailadresse tilknyttet, bedes du henvende dig til din lokale HR-afdeling.

Statslige institutioner

Statsministeriets departement
 
De økonomiske råd

 

Udenrigsministeriet departement
Fiskeristyrelsen

Finansministeriets departement  
Digitaliseringsstyrelsen  
Økonomistyrelsen  
Statens Administration  
Statens IT  

Erhvervsministeriets departement
Erhvervsstyrelsen
Finanstilsynet
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Sikkerhedsstyrelsen
Søfartsstyrelsen
Nævnenes Hus

Skatteministeriets departement
Administrations- og Servicestyrelsen 
Gældsstyrelsen
Medarbejder- og Kompetencestyrelsen
Motorstyrelsen 
Skatteforvaltningen
Skattestyrelsen 
Toldstyrelsen
Udviklings- og Forenklingsstyrelsen
Vurderingsstyrelsen

Justitsministeriets departement
Anklagemyndigheden
Civilstyrelsen
Datatilsynet
Domstolsstyrelsen
Kriminalforsorgen
Rigspolitiet, Koncern HR Politiskolen

Forsvarsministeriets departement 
Værnfælles Forsvarskommando
Hjemmeværnskommandoen
Beredskabsstyrelsen
Forsvarets Efterretningstjeneste
Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse
 
Forsvarsministeriets Personalestyrelse
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse
Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse

Udlændinge- og Integrationsministeriets dep.
 
Udlændingestyrelsen
Styrelsen for International Rekruttering og Integration

Social- og indenrigsministeriets departement
Danmarks Statistik
Socialstyrelsen
Ankestyrelsen
Familieretshuset
Det Centrale Handicapråd
Børnerådet
Rådet for Socialt Udsatte
Kofoeds Skole  
VIVE
CPR  
Rådet for socialt udsatte  
Frivilligrådet  
Social- og indenrigsministeriets benchmarkingenhed  

Sundheds- og Ældreministeriets departement
Sundhedsstyrelsen
Styrelsen for Patientsikkerhed
Sundhedsdatastyrelsen
Statens Serums Institut

Beskæftigelsesministeriets departement
 
Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
Arbejdstilsynet
Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
Beskæftigelsesministeriets  HR

Uddannelses- og Forskningsministeriets dep.
Styrelse for Forskning og Uddannelse
Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte
 
Studenterrådgivningen

Børne- og Undervisningsministeriets departement
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
Styrelsen for It og Læring

Kulturministeriets departement
Slots- og Kulturstyrelsen
Rigsarkivet
Dansk Sprognævn  
Den Danske Filmskole
 
Den Hirschsprungske Samling
Det Danske Filminstitut
Den Danske Scenekunstskole
Det Grønne Museum  
Det Kongelige Bibliotek
Det Jyske Musikkonservatorium
Det Kongelige Danske Kunstakademi
Det Kongelige Danske Musikkonservatorium
Det Kongelige Teater
Nationalmuseet
NOTA
Ordrupgård  
Rytmisk Musikkonservatorium
Statens Museum for Kunst  
Statsbiblioteket  

Kirkeministeriets departement  

Miljø- og Fødevareministeriets dep.
Miljøstyrelsen
Fødevarestyrelsen
Landbrugsstyrelsen
Naturstyrelsen

Transport- og Boligministeriets dep.
BaneDanmark
Bygningsstyrelsen
Havarikommissionen for Civil lufthavn og Jernbane
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
Vejdirektoratet
Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets departement
Energistyrelsen
Geodatastyrelsen
Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering
GEUS
/
DMI
Forsyningstilsynets HR

Kommuner og selvejende institutioner

Rigsrevisionen                         

Københavns Universitet  

Roskilde Universitet (RUC)  

Aarhus HF & VUC  

VIA University College  

SOSU H  

Vesthimmerlands kommune  

Faxe kommune  

Kultur- og Fritidsforvaltningen