Tips og Tricks

Er en samling af svar på typiske spørgsmål relateret til Det Lokale Datavarehus (LDV) i vores systemsupport.

Tips og Tricks er inddelt i 7 nedenstående kategorier.

Kvikguide Kontrollere version på kuber og rapporter
I denne kvikguide får du en hurtig vejledning i, hvordan du kan kontrollere, hvilken version du anvender på kuber og rapporter

Kvikguide Udsendelse af rapporter fra LDV
I denne kvikguide får du en hurtig vejledning i, hvordan du sender rapporter fra LDV ud på mail. 

Kvikguide Oprettelse af subscriptions i LDV
I denne kvikguide får du en hurtig vejledning i, hvordan du kan oprette automatiske træk af en standardrapport i LDV og dele den med andre (via mail eller fællesmappe).

Anvendelse af Reporting Services hos KMD
I denne kvikguide kan du se, hvordan du får adgang til standardrapporterne til LDV, hvis I er hostet hos KMD.
 

Her er en samlet oversigt over de udarbejdede kvikguides til pivottabeller i Excel. Alle kvikguides er udarbejdet til Excel 2007.

Kvikguide Opret forbindelse til kuber hos CSC og KMD
I denne kvikguide får du en hurtig vejledning i, hvordan du opretter forbindelse til kuberne, når jeres Navision Stat og LDV er hostet hos CSC eller KMD.

Kvikguide Skift af datakilde på pivottabel
I denne kvikguide får du en hurtig vejledning i, hvordan du skifter datakilde på pivottabellen. Dette er fx relevant, når du anvender de Excel-skabeloner, der er udarbejdet af Økonomistyrelsen.

Kvikguide Betinget formatering ("trafiklys" i en pivottabel)
I denne kvikguide får du en hurtig vejledning i, hvordan du indsætter "trafiklys" i din pivottabel.

Kvikguide Pivot til kontrol af ikke tilladte konteringer
I denne kvikguide får du en hurtig vejledning i, hvordan du laver en pivottabel til at kontrollere ikke-tilladte konteringer.

Nyheder i Excel 2010

Kvikguide Tilføje værdifelter flere gange
I denne kvikguide får du en hurtig vejledning i, hvordan det er muligt at have det samme værdifelt inde flere gange samtidigt. Kan fx bruges til både at have løbende total og faktisk total på samme felt

Kvikguide Udsnitsværktøj
I denne kvikguide får du en hurtig vejledning i, hvordan du anvender udsnitsværktøjet og hvordan det anvendes som filter på en eller flere pivottabeller.  

Kvikguide Oprettelse af sæt
I denne kvikguide får du en hurtig vejledning i, hvordan du opretter sæt fra en dimension. Sæt er en delmængde af dimensionen.

 

En partneraftale er en konto i ØDUP (Økonomistyrelsens DataUdvekslingsPunkt). En partneraftale har en indbakke og en udbakke. I indbakken ligger alle data fra Økonomistyrelsens centrale systemer eller andre systemer, som er sendt til den pågældende partneraftale. I udbakken vil de data ligge, som institutionen har sendt til andre via partneraftalen.

Til en partneraftale er der knyttet et antal SLS-løngrupper og SKS-bogføringskredse.

Regnskabsdata kan kun afleveres til en partneraftale, hvis de relevante bogføringskredse er tilknyttet. Under menupunktet 'alias' i ØDUP-brugergrænsefladen fremgår det hvilke alias (bogføringskredse og løngrupper), der er tilknyttet en partneraftale.

Datamart-databasen indeholder views, som præsenterer data fra EDV-databasen.
Der kan være flere datamarts databaser tilknyttet en EDV-database. I en datamart database er data i EDV-databasen repræsenteret i en række views, der er udarbejdet i stjerneskema format.
I opsætningen af datamarten er det muligt at angive, hvilke regnskaber og eller løngrupper datamarten skal indeholde. Herved præsenterer datamarten kun en delmængde af de data, der er til stede i EDV'en.
Datamart-databasen anvendes til rapportering. Rapportering på LDV foretages via standard rapporteringsværktøjer, eksempelvis Reporting Services.

EDV (Enterprise datavarehus) er betegnelsen for den bagvedliggende databasearkitektur og de processer, der transporterer data fra kildesystemet til datavarehuset. EDV er kernen i datavarehuset.

I opsamlingsdatabasen foregår der en datavask og kvalitetssikring af data. Det er i denne del af datavarehuset, at historik bliver håndteret. Det betyder fx, at der her opsamles information, som ikke er indeholdt i kildedata som fx information omkring dimensioner, der har ændret indhold og betydning i kildesystemet. Der foretages ikke rapportering oven på den del af datavarehuset. EDV-databasen anvendes alene til at gemme data i samt til håndtering af historik og metadata.

En LDV-installation omfatter som udgangspunkt et Enterprise datavarehus (EDV) med et antal tilhørende datamarts. Antallet af datamarts afhænger af det antal løngrupper/regnskaber, der ønskes at indgå i LDV installationen.

En LDV-installation vil typisk indeholde flere datamarts, fx når der administrativt oprettes en LDV-installation med data fra de kunder, der indgår i fællesskabet.

Udover selve datavarehuset er der til en LDV-installation knyttet en række standardrapporter i webrapporteringsværktøjet Reporting Services samt en række standardkuber. Indholdet i rapporteringsdelen af datavarehuset vedligeholdes af Økonomistyrelsen, og der vil blive tilføjet nye rapporter/kuber i takt med, at det vurderes at have en almen interesse for de statslige kunder. 

Data i LDV tilføjes via et såkaldt plugin. Økonomistyrelsen har ved opstart af LDV udviklet plugins til SLS og Navision Stat data.

SLS-data til LDV overføres via ØDUP (Økonomistyrelsens DataUdvekslingsPunkt). Overførelsen af data sker efter hver lønkørsel.

Det vil være muligt at tilmelde et daglige udtræk fra SLS, hvor ændringer i stamdata vil blive tilføjet datavarehuset. Muligheden for modtagelsen af de daglige udtræk vil blive annonceret senere.

Installationen af LDV betyder, at datavarehuset skal oprettes på ny hos jeres hosting leverandør. Før opsætningen af datavarehuset skal I bl.a. oplyse jeres hosting leverandør, hvor dimensionerne i jeres datavarehus skal navngives. Anvend fx bilag C "Navngivning af dimensioner" i vejledningen "Kom i gang med rapportering (pdf)" til at oplyse omkring jeres ønsker til opsætning.

ØSC-institutioner skal kontakte Rådgivning og Support.

Det er institutionens eget ansvar at iværksætte de aktiviteter, der fremgår af implementeringstjeklisten (xls) for at sikre installationen af LDV.

Jf. tjeklisten kan I se, hvad I selv skal foretage jer i implementeringsprocessen.

Hvad sker der med Navision Stat LDV? (evt. sæt udløbsdato på siden, da det ikke længere er aktuelt fra slutningen af 2011).
Navision Stat LDV er inkluderet i LDV.
I forbindelsen med opgradering til Navision Stat 5.0 udgives der samtidig en version af LDV, der understøtter Navision Stat 5.0. LDV indeholder den samme datamodel for så vidt angår Navision Stat data. Som følge af opgraderingen til Navision Stat 5.0 vil datamodellen for Navision Stat data blive revideret, ligesom funktionalitet til håndtering af fx historik af data, vil blive tilføjet Navision Stat data.

De nye standardrapporter er et webrapporteringsværktøj. Der er udarbejdet en vejledning i anvendelsen af rapporterne.

Hent vejledning.

LDV er et lokalt datavarehus til håndtering af bl.a. SLS og Navision Stat, der stilles til rådighed som en del af abonnementet for Navision Stat og SLS. LDV-wizard indgår i den nuværende betaling for løn- og økonomisystemydelsen, hvor support af wizard og standardskabeloner indgår i support-leverance.

De omkostninger, der er forbundet med LDV er selve installationsomkostninger, bistand til installation af datavarehus, ud over support og vejledninger samt ændringer af rapporter, kuber mv. er for kundens egen regning.

Data i LDV tilføjes via plugins. Økonomistyrelsen har pt. udviklet et plugin til Navision Stat og SLS. Kunderne har mulighed for at anvende det framework der er udviklet til håndtering af plugins, i forbindelse med tilføjelse af data fra andre kildesystemer (tidsregistrering, sagsbehandling m.v.)

Plugin til andre systemer håndteres af de leverandører, der udbyder det pågældende kildesystem. Økonomistyrelsen bistår her leverandørerne med anvendelsen af det framework, der er etableret til plugins. Økonomistyrelsen er vidende omkring, at Knowledge Con arbejder på et plugin til mTID, UNIC arbejder på et plugin til Easy-A og PBJ A/S arbejder på et plugin til ScanTid.

Kontakt de pågældende leverandører for tidsplanen omkring release af plugin.

I den ny rammekontrakt for hosting af Navision Stat indgår driften af LDV som en del af basisydelsen. Kontakt jeres hosting leverandør for vilkår og services i forbindelse med aftalen.

Statens Administration-institutioner tilbydes varetagelse af drift af LDV i forbindelse med overtagelsen på Navision Stat.

ØDUP er Økonomistyrelsens DataUdvekslingsPunkt. Det er knudepunktet for kommunikation mellem Økonomistyrelsens centrale systemer og systemer hos institutioner og evt. hosting leverandører.

ØDUP er et postkassebaseret kommunikationssystem (Asynkron løstkoblet datakommunikationssystem), som gør det muligt for kunder at hente data på eget initiativ fx via invoker.

LDV anvender ØDUP til at overføre SLS-data fra CSC til den enkelte kunde. Trafikken (dataoverførelsen) via ØDUP reguleres via en såkaldt partneraftale (en konto). I forbindelse med overførelsen af løndata til LDV skal det fremgå af partneraftalen, hvilke løngrupper I som kunder skal have overført til LDV.

Læs mere om ØDUP

LDV-platformen er udviklet for at få ens rapporteringsstrategi på løn- og regnskabsområdet og dermed et tilbud om bedre adgang til SLS og Navision Stat (NS) informationer i et og samme datavarehus.

Data i LDV tilføjes via plugins. Økonomistyrelsen har pt. udviklet et plugin til Navision Stat og SLS. Kunderne har mulighed for at anvende det framework, der er udviklet til håndtering af plugins, i forbindelse med tilføjelse af data fra andre kildesystemer (tidsregistrering, sagsbehandling m.v.)

LDV indeholder, ud over selve datavarehuset, en rapportpakke udviklet i Reporting Service og en række standardkuber, der kan anvendes til analyser med fx Excel. 

Såfremt ikke alle lønkørsler er med i datavarehuset, gøres følgende:

 • Tjek først, om lønkørslerne er med i SLS-databasen ved at køre følgende SQL-script på SLS-databasen:
  SELECT DISTINCT
  LOEN_GENR_NR,
  LOEN_KOER_NR
  FROM SLS_LGRG0014_OS_ANSF_ID
 • Hvis lønkørslerne er i SLS-databasen, så er opdateringen af EDV-databasen fejlet. Tjek for en sikkerheds skyld, at rapporterne og datasourcen peger på den rigtige database.
 • Hvis lønkørslerne ikke er i SLS-databasen, er der gået noget galt i forhold til ØDUP-kørslen og opdateringen af SLS-databasen. Tjek først om begge ØDUP-job kører som de skal på serveren. Vær desuden opmærksom på, at den bruger, de to services ”SQL Server” og ”SQL Server agent” afvikles som, skal have læse/skrive-rettigheder på Windows-serveren. Ellers kan SLS-data ikke indlæses i SLS-databasen.

Internet Explorer 7 understøtter Reporting Services.

Gruppetræet/document map vises ikke i RS2000.
Internet Explorer 7 (IE7) er ikke fuldt ud kompatibel med RS2000. Gruppetræet vil typisk ikke vises, og der kan være andre uhensigtsmæssigheder. Microsoft har lavet en patch, men den er ikke fri til download. Udfyld formularen, og en update vil blive tilsendt

Generelt om fejlsøgning i wizarden:

 • Error-log indeholder exceptions kastet i wizarden, også under post-update. Typisk vil der stå direkte, hvilket SQL der er fejlet. Error-log’en ligger i samme folder som LDV.Wizard.exe.
 • Output i opdateringsvinduet viser, hvor langt wizarden er kommet i oprettelsen/opdateringen af datavarehus-databaserne. Dette er især anvendeligt, hvis wizarden ikke kaster nogen fejl, men hænger/går i stå.
 • Tabellen System_SqlSekvensAfviklet indeholder det meste af det SQL, der er afviklet, samt en indikation af, om der er opstået en fejl.

Installation af RS2005:

 • Vær opmærksom på, at nogle kan anvende evaluation version af SQL Server 2005, hvilket kræver en opdatering til en registreret version. Både SQL Server og Reporting Services skal opdateres.
 • Configuration Tool til RS2005: Gå gennem samtlige steps, selvom de står i grønt, da grænsefladen indeholder en fejl og derved kan være misvisende. 
 • Vær opmærksom på, at ASP-versionen skal sættes til 2.0, hvis der anvendes Reporting Services 2005. Hvis både ASP 1 og 2 er installeret, skal der altså skiftes til version 2, før Reporting Services 2005 virker.

I vejledningen "Kom i gang med rapportering" kan I se hvilke forberedelser, der skal iværksættes inden den tekniske installering af LDV.

Vær særligt opmærksom på:

 • Dimensionsnavngivning i LDV.
 • Fastlæggelse af hvilke regnskaber og løngrupper der skal indgå. 
 • Fastlæggelse af brugerrettigheder.

Læs vejledningen "Kom godt i gang med rapportering"

Bestillingen af SLS-data foretages via Serviceportalen 

Der udfyldes en blanket pr. partneraftale. Ønskes der data til mere end én partneraftale udfyldes en blanket med ny bestilling.

Læs mere om "I gang med ØDUP"

Data bliver overført efter hver lønkørsel til en institutions LDV-løsning. Data vil være tilgængelige i institutionens LDV ca. 3 dage efter en lønkørsel. Tidspunktet afhænger af, hvornår den pårørende institution har sat system til at hente data fra ØDUP, og hvornår LDV opdateres.

Alle data vil blive dannet pr. løngruppe. De institutioner, der har ønsket at anvende LDV, er bestillingen af data allerede foretaget. Såfremt der er en institution, som ønsker at anvende LDV på et senere tidspunkt, og derfor endnu ikke har foretaget en bestilling af data, kan på ethvert tidspunkt foretage en bestilling ved at henvende sig til
systemsupporten via Serviceportalen hos Statens Administration.
Introduktionen af LDV som en ny lokal rapportplatform for løndata betyder, at SLS-kunderne fremadrettet har følgende to metoder for at få adgang til SLS-data:

 1. Adgang til samtlige data fra lokalt datavarehus LDV. Adgangen er designet til rapporteringsmiljøer.
 2. Adgang til data via filudtræk. Filudtræk er en delmængde af SLS-data, som typisk vil anvendes til indlæsning i andre administrative systemer.

Udtræk til administrative systemer, som fx økonomisystemer og større personaleadministrative systemer, anbefales således gennemført via et filudtræk fra SLS. Økonomistyrelsen udarbejder et nyt filudtræk til dette brug, og i den forbindelse vil der blive udarbejdet en referenceliste i forhold til det gamle lokale datavarehus L UVH. Det skal dog bemærkes, at dette filudtræk kun vil indeholde en delmængde af data, og derfor ikke skal ses som en afløser for L UVH.

Wizarden er en del af løsningen, der sikrer opsætningen og den fremtidige administration af datavarehuset. Wizarden gør det enkelt for institutionerne at opsætte og administrere LDV.

I wizarden sikres følgende:

 • Teknisk opsætning og placering af datavarehus
 • Tilkobling af de ønskede løngrupper og regnskaber
 • Brugeradministration
 • Fælles navngivning af dimensioner og segmenter for etablering af kontobro mellem løn og regnskab samt eventuelle plugins
 • Kørselskalender 
 • Opsætning og implementering af rapporter på Reporting Services 
 • Opsætning af kuber på Analysis Services

Wizarden giver også mulighed for at koble yderligere data til datavarehuset via datavarehusets plugin funktionalitet.

Såfremt jeres behov viser sig at være det, kan I henvende jer til os ved at skrive til vores support via Serviceportalen og få yderligere informationer.

Installationswizarden kan hentes via Økonomistyrelsens hjemmeside.
For at få lov til at downloade wizarden skal I acceptere betingelserne for anvendelse af LDV.

Dimensioner og segmenter kan angives med de navne, som I ønsker at anvende i rapporteringen. Det er vigtigt at gøre sig fornuftige overvejelser vedrørende navngivning af dimensioner, da disse umiddelbart ikke kan ændres.

Såfremt der ønskes at foretage en navnændring af dimensioner, indebærer det en geninstallation af wizarden til LDV. Samtidig betyder dette, at den præhistorik, som er opbygget i LDV med data, kan risikere at gå tabt.

Læs mere i vejledningen Kom godt i gang med rapportering (pdf) omkring navngivning af dimensioner og anvend evt. bilag C, i forbindelse med navngivningen.

En institution kan til enhver tid tilmelde en ny løngruppe. Det kræver blot en geninstallering af wizarden. Det skal hermed understreges, at data for den nye løngruppe vil først være tilgængelig fra bestillingstidspunktet.

En geninstalleringen af wizarden betyder ikke, at præhistorik af data mistes helt. Forklaringen er, at når CSC har kørt en institutions data en gang, kan historikken altid hentes igen.

Den bedste måde at dimensionere it-hardware på er at få klarhed over følgende 3 parametre:

 1. Hvor mange brugere ønsker I, at der skal tilgå datavarehuset?
  Husk, at udover de medarbejdere der sidder i løn- og regnskabsafdelinger, er der mulighed for at give den enkelte medarbejder adgang til at se relevante informationer. Antallet af forventede samtidige brugere har betydning ift. antal ram, der skal være installeret på institutionens server.
 2. Hvor stor vil en institutionens løndatabase blive i løbet af 3 år?
 3. Skal der ligge andre data på institutionens database?

I installationsvejledning 1 til LDV er det angivet, i hvilke takt I kan forvente, at jeres LDV-database vokser. Der er samtidig råd omkring dimensionering af hukommelsen i jeres setup.

LDV udvikles således, at den kan køre på en MS SQL 2005, service pack 3.
Med denne løsning vil alle Navision Stat institutioner via deres anvendelse af Navision Stat kunne tage løsningen i anvendelsen uden yderligere omkostninger til licenser.

Løsningen er samtidig designet således, at den ligeledes kan afvikles på en SQL 2005, hvilket betyder at alle de institutioner, der ønsker selv at opgradere deres servere med henblik på at kunne anvende de forberedende rapporteringsfaciliteter på den version af værktøjet, kan tage denne løsning i anvendelse.

Det forventes, at LDV version 2.1, som frigives samtidig med Navision Stat 5.0, udelukkende vil understøtte MS SQL 2005.

SLS-filer vil som hovedregel ligge i ØDUP i 3 måneder.  Det anbefales derfor, at filerne hentes rettidigt på den lokale server. Hentning af filer fra ØDUP til den lokale SLS-database kan iværksættes uafhængigt af opsætningen af LDV.
Det anbefales derfor at iværksætte klargøringen til anvendelsen af LDV hurtigst muligt, herunder at sætte jobbet med hentning af SLS-data i gang.

Bemærk at for at sikre, at ØDUP-invokeren henter filerne rigtigt, skal ØDUP-invokeren først være installeret/opgraderet, samt at der er foretaget en SLS-databaseopgradering med script. Ellers kan lønfilerne ikke pakkes ud på jeres lokale SLS-database.

For at optimere opdateringstiden kræver datavarehuse rigeligt med ram på serveren (min. 2 GB), afhængig af antal brugere og antal databaser.

Der bør desuden være tilstrækkeligt ledig diskplads på datavarehusserveren til swapfiler og temporære tabeller i forbindelse med kørslen af opdateringsjobbet. Typisk bør der være min. 15-20 GB fri harddiskplads.

Datavarehuse kræver som regel meget hukommelse (RAM) på server. Som udgangspunkt kræves der min. 2 GB, afhængig af antal brugere og antal databaser.

Løndata fra SLS bliver overført fra DXC efter hver lønkørsel. Data bliver overført således, at de er tilgængelige 2 hverdage efter en kørsel.

Såfremt en lønkørsel køres den 18. i en måned, vil den være tilgængelig senest kl. 12.00 d. 20. i den pågældende måned.

Data bliver den ene dag, som den er forsinket, tjekket i Økonomistyrelsen på sumniveau, før de bliver frigivet til lokal rapportering.

Navision Stat data i LDV fylder ca. 1 ½ gang mere end jeres Navision Stat database. Du kan tjekke databasestørrelsen på Navision Stat databasen via Enterprise Manager.

Økonomistyrelsen har følgende erfaringstal på baggrund af testinstallationerne for tilvæksten af SLS-data i datavarehuset:

* SLS-database: Mellem 0,1 og 0,3 Mb pr. lønkørsel pr. aktiv og inaktive lønregister (bør ikke medregnes).
* EDV: Mellem 0,1 og 0,2 Mb pr. lønkørsel pr. aktiv og inaktive lønregister.
* Datamart: Mellem 0,02 og 0,05 Mb pr. lønkørsel pr. aktiv og inaktive lønregister.

Det betyder, fx at en virksomhed med 300 aktive/inaktive lønregistre:

Aktive/ inaktive lønregistre
ekskl. SLS-database*
Tilvækst pr. mdr. ekskl.
Tilvækst pr. år
300
40-75 Mb
0,9 Gb -1,8 Gb.
600
75-150 Mb
1,8 Gb. -3,6 Gb.
1000
120-250 Mb
3,0 Gb. -6,0 Gb.
4000
480-1000 Mb
12 Gb. - 24 Gb.
* SLS-databasen kan slettes efter de enkelte kørsler.

Nogle enkelte tabeller fra SLS (primært ferie/fravær) overskrives hver gang, da de ikke tilhører en lønkørsel og i princippet kan være rettede tilbage i tid uden markering. Dimensionstabellerne har en blanding af T1- og T2-historik, så nogle af dem vil vokse, når en medarbejder skifter bopæl og lignende, men ikke synderligt. Fact-tabellerne vokser naturligvis for hver kørsel, så efter det første år vil fact-tabellerne være ca. 12 gange større (bortset fra ÅTD-tabeller og lignende).

For at optimere opdateringstiden kræver datavarehuse rigeligt med ram på serveren (min. 2 GB), afhængig af antal brugere og antal databaser. Der bør desuden være tilstrækkeligt ledig diskplads på datavarehusserveren til swapfiler og temporære tabeller i forbindelse med kørslen af opdateringsjobbet. Typisk bør der være min. 15-20 GB fri harddiskplads.

Løsningen kan sættes op således, at datavarehuset placeres på en MS SQL server 2005 og for at hente data fra bl.a. én eller flere MS SQL server 2000-servere.

Det skal dog bemærkes, at jo mere "speciel" løsningen er, jo større er risikoen for, at Økonomistyrelsen ikke har testet lige præcis dette scenarie igennem, hvorfor risikoen for fejl alt andet lige vil være større.

Økonomistyrelsen har testet, at datavarehuset kan oprettes på MS SQL server 2005, og at det kan hente data fra en MS SQL server 2000. Så det bør virke. Men vores udviklingsmiljø er baseret på MS SQL server 2000, hvorfor al vores unit-testing naturligvis er baseret på dette miljø. Men det er meningen, at det skal kunne køre på MS SQL server 2005 og lige præcis det setup, der nævnes, vil være relevant for én stor del af institutionerne.

LDV er designet til at kunne køre med flere instanser.

I forbindelse med testforløbet har Økonomistyrelsen dog erfaret en række problemer, når der anvendes flere instanser.
Det skyldes typisk, at de enkelte instanser ikke er sat op. Vi har testet igennem internt i vores testmiljø, at det kan lade sig gøre, men det kan give problemer i et produktionsmiljø.

Der kan opstå alt muligt, fx kan et "\"-tegn i instansnavnet, gøre det nærmest umuligt at håndtere både Windows- og SQL-brugere, og det kan give problemer i koden, når vi skal skelne mellem local og remote servere osv.
Såfremt I vælger en opsætning, hvor der anvendes et miljø op på tværs af servere på forskellige SQL server-versioner, kan Økonomistyrelsen ikke garanteret, at LDV umiddelbart kan afvikles.

I Økonomistyrelsens testscenarier søges der at teste de hyppigst anvendte scenarier igennem.

Det er op til en institution at vurdere, hvordan I ønsker at sætte LDV op i jeres miljø. Økonomistyrelsen vil ved eventuelle driftsproblemer søge at vejlede jer i fejlretning.

Vi henviser i øvrigt til kendte fejl i LDV.

Nye forslag

Hvis du tidligere har fået et svar, som du tænker, at andre kan have glæde af, eller du omvendt har et spørgsmål, hvor du tænker, at besvarelsen kunne have generel interesse, er du meget velkommen til at kontakte vores systemsupport, for en visning under Tips og Tricks for Det Lokale Datavarehus (LDV).