Standardrapporter til økonomistyring

Få hjælp til den daglige økonomistyring ved brug af standardrapporter fra Statens BI. Rapporterne leveres i en samlet pakke af seks forskellige rapporter til for-skellige formål og målgrupper. Det er muligt at anvende rapporterne med deres eksisterende opsætninger eller tilpasse dem til de lokale styringsbehov.

Bedre økonomistyring med løbende rapportering

Ved at anvende standardrapporter fra Statens BI får institutionens ledere og økonomimedarbejdere et solidt grundlag til at løfte den interne økonomistyring. Data i rapporterne opdateres dagligt, og rapporterne er tilgængelige for alle statslige og selvejende institutioner, som anvender Statens BI - LDV.

Rapportpakken skal hentes ned lokalt og derefter uploades til institutionens LDV. Det gøres via zip-filen i linket herunder:

Standardrapporter til økonomistyring (zip-fil)

""

Rapporterne findes i tre forskellige ’pakker’, der er målrettet henholdsvis direktioner, fagchefer og økonomimedarbejderes styringsbehov. Alle rapporter har en forside med et dashboards, der samler nøgletallene i overskuelige grafer og tabeller samt en række underliggende sider, hvor de forskellige økonomistyringsrelaterede dimensioner uddybes.

Rapporterne er udviklet til brug for en enkel og værdiskabende styring og indeholder de vigtigste parametre til økonomistyring inden for:

  • Budgetopfølgning herunder aktiviteter, projekter, delregnskab og FL-formål 
  • Fakturabehandling herunder rettidig betaling og indkøbscompliance
  • Lønopfølgning herunder over-/merarbejde, refusion og lønlister pr. medarbejder

Figuren er beskrevet i teksten underneden

Den samlede pakke af standardrapporter til økonomistyring i Power BI indeholder følgende rapportskabeloner:

  • Budget- og lønopfølgning – direktion
  • Budgetopfølgning – fagchef
  • Budgetopfølgning – økonomimedarbejder
  • Fakturaopfølgning – fagchef
  • Fakturaopfølgning – økonomimedarbejder
  • Lønopfølgning – økonomimedarbejder og fagchef

Vejledning, dokumentation og nyttige links

Vejledningen i linket herunder giver en uddybende guide til opsætning af standardrapporterne:

Vejledning til opsætning af standardrapporter i Power BI (pdf)

Se desuden vejledningen herunder for en uddybende introduktion til opsætning af faste dimensioner samt omrokering i dimension:

Vejledning til indstillinger af LDV (pdf)

Økonomistyrelsen har desuden produceret en række videovejledninger i anvendelse af LDV og Power BI, som kan tilgås ved at klikke på linket i højre side af siden her. Her er det bl.a. muligt at se videoer om opsætning af faste dimensioner samt upload af Power BI rapporter til rapportportalen mv.

Dokumentation af indholdet af de enkelte rapporter er tilgængelig i dokumenterne herunder:

Navn Beskrivelse
Budget- og lønopfølgning til direktion (pdf) Giver institutionens direktion overblik over budget og forbrug på både økonomi og løn.
Budgetopfølgning til fagchef (pdf) Giver institutionens fagchefer overblik over institutionens budgetopfølgning med undersider dedikeret til opfølgning på bl.a. aktiviteter og projekter.
Budgetopfølgning til økonomimedarbejder (pdf) Giver institutionens økonomimedarbejdere overblik over institutionens budgetopfølgning med undersider dedikeret til opfølgning på bl.a. aktiviteter, projekter, delregnskab og FL-formål. 
Fakturaopfølgning til fagchef (pdf) Giver løbende overblik over fakturaopfølgningen herunder compliance og rettidighed for institutionens fagchefer.
Fakturaopfølgning til økonomimedarbejder (pdf) Giver løbende overblik over fakturaopfølgningen herunder compliance og rettidighed for institutionens økonomimedarbejdere.
Lønopfølgning til fagchef (pdf) Giver overblik over institutionens lønbudgetter- og forbrug herunder opfølgning på over/-merarbejde, refusion og lønlister pr. medarbejder for fagchefer og økonomimedarbejdere.