Power BI

Power BI er et lettilgængeligt rapporterings- og analyseværktøj, som gør det muligt for forretningsbrugere at udvikle ledelsesinformation uden nødvendigvis at have dyb indsigt i databehandling.

Med Power BI får I et moderne og agilt rapporterings- og analyseværktøj som kan anvendes til mange forskellige formål. I har mulighed for at anvende Økonomistyrelsens standardrapporter såvel som at udvikle jeres egne. Disse kan både indeholde data fra LDV samt fra andre kilder som f.eks.  lokale fag- og produktionssystemer.

Økonomistyrelsen understøtter rapportering i Power BI, og vi arbejder løbende med at implementere Power BI som rapporterings- og analyseværktøj i staten og selvejesektoren til dem, som ønsker at anvende det.

 

Rapportnavn Beskrivelse
Anvendelse af Power BI med LDV 3.0. (pdf)

Denne vejledning giver brugere og udviklere en grundig introduktion til Power BI – herunder især hvordan man anvender Power BI med LDV 3.0.

Opsætningsvejledning – eksterne datakilder og opdateringsjobs på rapportserver. (pdf)

Denne vejledning har to forskellige formål. Dels vejleder den i, hvilke forudsætninger der skal opfyldes for at kunne opsætte opdateringsjobs for Power BI rapporter på rapportserveren, og dels demonstrerer den, hvordan man opsætter opdateringsjobs på rapportserveren.

Udvidelse af datagrundlag i LDV og Power BI. (pdf)

Denne vejledning beskriver, hvordan man integrerer data fra lokale kildesystemer i sin ledelsesrapportering i LDV og Power BI. Omfattet heraf kan eksempelvis være data fra arbejdsprogrammer, tidsregistrerings- og sagssystemer samt lokale fagdatasystemer. 

  • Nyt i LDV og Power BI
  • Indstillinger af LDV – omrokering i dimension
  • Indstillinger af LDV – faste dimensioner
  • Power BI – forbindelse til kube og datakildeskift
  • Temaer i Power BI
  • Upload til rapportserver
  • Rapportfunktionaliteter 
  • Power BI App til mobil eller iPad

Gå til videovejledninger

Panelet herunder besvarer mange af de mest almindelige spørgsmål ang. Power BI:

Power BI er en pakkeløsning bestående af forskellige komponenter. Disse omfatter blandt andet Power BI Desktop, Power BI Report Server og Power BI Mobile. Hver af komponenterne anvendes til forskellige formål men fungerer i samspil med hinanden.

Power BI udbydes også som en cloud service (Power BI Service), som Økonomistyrelsen ikke aktivt understøtter.

Power BI Desktop er udviklingsværktøjet i Power BI pakken. Det er i Power BI Desktop, at man bygger og tilpasser sine rapporter.

Power BI Report Server (rapportserveren) er en webbaseret on-premise løsning til at dele rapporter internt i en institution eller koncernen. Power BI Report Server er en opgradet version af SQL Server Reporting Services (SSRS), hvor det både er muligt at dele Power BI rapporter og almindelige SSRS rapporter.

Power BI Mobile er en app til smartphones og tablets, som gør det muligt at tilgå sine Power BI rapporter på farten.

Kunder hos SIT kan hente Power BI Desktop enten i SIT’s Software Center eller tilgå det på NIA/VIA.

Kunder hos KMD kan hente Power BI Desktop i Citrix eller på Microsofts hjemmeside.

Power BI Desktop opdateres med ny funktionalitet hver måned, men ikke alle frigivelserne fungerer optimalt med Power BI Report Server.

Derfor er det vigtigt, at den version af Power BI Desktop, som anvendes til rapportudvikling, er optimeret til at fungere med den version af Power BI Report Server, hvor rapporten skal deles. Hvis man fx anvender Power BI Report Server - marts 2018, bør man også anvende Power BI Desktop (Optimeret til Power BI-rapportserver – marts 2018).

Læs mere om Power BI Desktop optimeret til Power BI-rapportserver her:

Installér Power BI Desktop optimeret til Power BI-rapportserver.

Power BI Report Server følger med LDV 3.0 (eller senere versioner).

Power BI Mobile kan hentes gratis til både iPhone, Android og Windows Phone.

Rapportserveren er indrettet til at håndtere rapporter med data fra LDV. Derfor er det oplagt at bygge rapporter i Power BI Desktop med data fra LDV, og uploade dem til rapportserveren, når de er klar til at blive delt med rapportbrugerne.

Hvis man ønsker at anvende rapportserveren til at dele rapporter, som bygger på data fra andre kilder end LDV, skal man være opmærksom på, at dette kræver tilrettelser af indstillinger på serveren og for rapporterne.

De nødvendige tilrettelser er beskrevet i vejledningen:

Opsætningsvejledning – eksterne datakilder og opdateringsjobs på rapportserveren. (pdf)

Man kan gemme sine færdigudviklede Power BI rapporter direkte til rapportserveren fra Power BI Desktop.

Efterfølgende kan indstillinger for rapportens indhentning af data tilpasses på selve rapportserveren.

Du kan få hjælp til dette og mere i vores videovejledning:

Upload til rapportserver

Det er muligt at foretage brugerrettighedsstyring på sine Power BI rapporter på rapportserveren.

Brugerrettighedsstyring gør det muligt at styre hvilke brugere, der skal have hvilken type adgang til hvilke rapporter.

Brugerrettighedsstyring kan foretages på både mappe- og rapportniveau og tilgås via Manage Folder på mappeniveau og Manage på rapportniveau.

Nej. Power BI er et ment som et supplement til Økonomistyrelsens eksisterende portefølje af rapporterings- og analyseværktøjer. Vi understøtter og supporterer fortsat både Excel og almindelige SSRS rapporter. 

LDV kan ligeledes fortsat anvendes med andre rapporteringsværktøjer såsom Tableau, Qlik, Targit mv.