Løn- og personalestatistik til benchmarking med Statens BI – ISOLA

Statens BI – ISOLA indeholder tværstatslige løn- og personalestatistikker til brug for blandt andet lønstyring, ledelsesinformation og til centrale tværstatslige analyser.

Statistik om løn og fravær med Statens BI – ISOLA

Statens BI – ISOLA er en statistisk database, der blandt andet bruges til at lave rapporter om personale, løn og fravær, både for egne medarbejdere og med sammenligninger eller benchmarking på tværs af institutioner og områder.

Statistikkerne bruges blandt andet til lønstyring og til ledelsesinformation i de statslige institutioner, samt ved de statslige overenskomstforhandlinger.

Analysemuligheder i Statens BI – ISOLA

Med Statens BI – ISOLA kan du udføre tværgående analyser om blandt andet:

  • Gennemsnitslønninger, ligelønsstatistik og lønspredningsanalyse
  • Løntillæg og lokal løndannelse
  • Benchmarking af cheflønninger i staten
  • Lønudvikling
  • Fravær i forhold til en række hovedfraværstyper med mulighed for flere beregningsprincipper
  • Ansatte i særlige beskæftigelsesordninger
  • Beregning af personaleomsætning til analyse af mobilitet og personalebevægelser på større områder

De fleste statistikker kan fordeles og afgrænses på statslige områder, virksomheder, personalegrupper, ansættelsestrin og demografi. Du kan herefter lave dine egne analyser i Excel.

Hvor stammer tallene i Statens BI – ISOLA fra?

Statistikgrundlagene stammer fra de faktiske registreringer i både lønanvisningssystemer og tidsregistreringssystemer.

De tal, som anvendes i Statens BI – ISOLA, er bearbejdet, så de viser repræsentative øjebliksbilleder af både løndannelse, fravær og personalesammensætning. Bearbejdningen bevirker, at data kan sammenlignes på tværs af områder, personalegrupper og tid.

Opdateringsfrekvens

Statistikkerne i Statens BI – ISOLA opdateres kvartalsvist. Det er ikke muligt på forhånd at give en fast dato for udgivelse, men vi forsøger at efterleve en række vejledende datoer.

 

 Kvartal

Løn- og personalestatistikker

Fraværsstatistikker

1. kvartal

15. april

1. juni

2. kvartal

1. juli

1. oktober

3. kvartal

1. oktober

1. december

4. kvartal

20. december

1. marts

 

Abonner på statistikrapporter med HRmeter

I værktøjet HRmeter kan du abonnere på en række statistikker som fremsendes kvartalsvis pr. mail. Du kan sammensætte en rapport bestående af en række nøgletal baseret på Statens BI – ISOLAs statistikker og de kan sættes op individuelt, så de dækker den enkelte brugers behov. 

HRmeter-rapporterne er oplagte at bruge til generel orientering om egne medarbejdere, eller som del af en rapportingspakke til ledelsen.

Hent eksempel på en HRmeter-rapport (pdf)

Flere tal om løn og personale

Hvis du blot søger enkle lønstatistikker for medarbejdere i staten, kan vi anbefale det offentligt tilgængelige værktøj Lønoverblik.dk. Det er enkelt at bruge og anvender samme datagrundlag og beregningsmetoder som Statens BI – ISOLAs lønstatistikker. 

Læs mere om Lønoverblik

Hvis din institution får anvist løn gennem Statens Lønsystem/HR-Løn, kan I anvende LDV for meget præcis og detaljeret rapportering på jeres løn, fravær med mere.

Læs mere om Statens BI – LDV