Opgraderingsplan for Statens BI – LDV fra version 5 til 6

Økonomistyrelsen har umiddelbart før sommerferien frigivet Statens BI – LDV version 6. Den nye version anvender SQL server 2019 og derfor skal der foretages en egentlig opgradering af Statens BI – LDV fra version 5 til 6.

Med opgraderingen sikrer vi, at vi teknologisk følger med ved at anvende nyeste version af SQL-serveren og underliggende windows-servere. Opgraderingen medfører ikke væsentlige dataændringer. Økonomistyrelsen vil - også fremadrettet - løbende og helt automatisk opgradere alle Statens BI – LDV'erne, så at de seneste rettelser og ændringer til datamodeller bliver rullet ud til alle.

Se en samlet liste over ændringer foretaget i datamodellen mellem grundversionen 5 og 6 (xlsx) 

Alle rapporter, kuber mv., der er udviklet af Økonomistyrelsen, vil også virke efter opgraderingen.

Gældende for institutioner med hostingaftale

For alle de institutioner som har deres Statens BI – LDV driftet via hosting-aftalen (SIT og KMD) sørger Økonomistyrelsen for at institutionens LDV bliver opgraderet.

  • I den forbindelse skal langt de fleste institutioner ikke selv foretage sig andet, end at vente på at opgraderingen er færdig.
  • De institutioner, som har lavet integrationer til LDV, hvor der lægges data ind LDV-databasen, skal selv kontrollere, at deres integration kan kommunikere med SQL server 2019. De bør ligeledes efterfølgende kontrollere at integrationen virker.
  • Der foretages ikke ændringer i IP-adresser, servernavne/serveralias og databasenavne, hvilket betyder at al kommunikation foregår på samme måde som både før og efter opgraderingen.

Gældende for institutioner uden hostingaftale

Institutioner, der selv driftsafvikler eller får deres LDV driftet ved en anden leverandør, skal selv sørge for opgraderingen.

Find vejledninger og programmer her

Opgraderingsplan for statsinstitutioner der er driftet hos Statens It

Statens It foretager en opgradering af en server ad gangen. Det tager ca. 1½ uge og i den periode vil der være ca. et døgns nedetid for den enkelte institution.

Vi har lavet en liste over institutioner og i hvilken periode de kan forvente nedetid. Hvis der sker ændringer i den planlagte opgradering vil vi opdatere listen.

 

MinisterieInstitutionDatabaseStartdato Slutdato Klar

TRM

Bygningsstyrelsen

BYGST_LDV

04-10-21

13-10-21

KEFM

Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering

EFKM_SDFE_OESLDV

04-10-21

13-10-21

 ✔

EVM

Patent- og Varemærkestyrelsen

EVM_PVS_OESLDV

04-10-21

13-10-21

 ✔

UVM

FGU_Bornholm

FGU_BORNHOLM_LDV

04-10-21

13-10-21

 ✔

UVM

FGU_Fyn

FGU_FYN_LDV

04-10-21

13-10-21

 ✔

UVM

FGU_Himmerland

FGU_HIMMERLAND_LDV

04-10-21

13-10-21

 ✔

UVM

FGU_Skolen_HLSS

FGU_HLSS_LDV

04-10-21

13-10-21

 ✔

UVM

FGU_Hovedstaden

FGU_HOVEDSTADEN_LDV

04-10-21

13-10-21

 ✔

UVM

FGU_KoldingVejen

FGU_KOLDINGVEJEN_LDV

04-10-21

13-10-21

 ✔

UVM

FGU_Lolland_Falster

FGU_LOLLAND_FALSTER_LDV

04-10-21

13-10-21

 ✔

UVM

FGU_Midt_Vest

FGU_MIDT_VEST_LDV

04-10-21

13-10-21

 ✔

UVM

FGU_Midtjylland

FGU_MIDTJYLLAND_LDV

04-10-21

13-10-21

 ✔

UVM

FGU_Midt_og_Østsjælland

FGU_MIDTOESTSJAELLAND_LDV

04-10-21

13-10-21

 ✔

UVM

FGU_Nord

FGU_NORD_LDV

04-10-21

13-10-21

 ✔

UVM

FGU_Nordsjælland

FGU_NORDSJAELLAND_LDV

04-10-21

13-10-21

 ✔

UVM

FGU_Nordvest

FGU_NORDVEST_LDV

04-10-21

13-10-21

UVM

FGU_NordVestsjælland

FGU_NORDVESTSJAELLAND_LDV

04-10-21

13-10-21

 ✔

UVM

FGU_Øresund

FGU_OERESUND_LDV

04-10-21

13-10-21

 ✔

UVM

FGU_Øst

FGU_OEST_LDV

04-10-21

13-10-21

 ✔

UVM

FGU_Østjylland

FGU_OESTJYLLAND_LDV

04-10-21

13-10-21

 ✔

UVM

FGU_Sønderjylland

FGU_SOENDERJYLLAND_LDV

04-10-21

13-10-21

 ✔

UVM

FGU_Syd_og_Midtfyn

FGU_SYD_MIDTFYN_LDV

04-10-21

13-10-21

 ✔

UVM

FGU_SydVestsjælland

FGU_SYD_VESTSJAELLAND_LDV

04-10-21

13-10-21

 ✔

UVM

FGU_Sydøstjylland

FGU_SYDOESTJYLLAND_LDV

04-10-21

13-10-21

 ✔

UVM

FGU_Trekanten

FGU_TREKANTEN_LDV

04-10-21

13-10-21

 ✔

UVM

FGU_Vendsyssel

FGU_VENDSYSSEL_LDV

04-10-21

13-10-21

UVM

FGU_Vest

FGU_VEST_LDV

04-10-21

13-10-21

 ✔

UVM

FGU_Vestegnen

FGU_VESTEGNEN_LDV

04-10-21

13-10-21

 ✔

UVM

FGU_Aalborg

FGU_AALBORG_LDV

04-10-21

13-10-21

UVM

FGU_Aarhus

FGU_AARHUS_LDV

04-10-21

13-10-21

 ✔

FM

Finans Service Center

FORV_LDV

04-10-21

13-10-21

 ✔

ATP

Finans Service Center

OES_FORV_NSPROD_LDV

04-10-21

13-10-21

 ✔

OIM

Økonomi- og Indenrigsministeriet

OIM_DEP_OESLDV

04-10-21

13-10-21

 ✔

OIM

Økonomi- og Indenrigsministeriet

OIM_IKS_OESLDV

04-10-21

13-10-21

 ✔

SIM

Økonomi- og Indenrigsministeriet, KORA, Det Nationale
Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning

OIM_KORA_OESLDV

04-10-21

13-10-21

 ✔

FM

P7P

P7P_LDV

04-10-21

13-10-21

 ✔

FT

Rigsrevisionen

RRE_OESLDV

04-10-21

13-10-21

 ✔

KUM

Slots- og Kulturstyrelsen

SLKS_LDV

04-10-21

13-10-21

 ✔

BSM

Socialministeriet, Boligsocial Udviklingscenter

SM_507_OESLDV

04-10-21

13-10-21

 ✔

SIM

Socialministeriet, Kofoedsskole

SM_61_818_OESLDV

04-10-21

13-10-21

 ✔

BSM

Socialministeriet, Døvefilm Video

SM_756_OESLDV

04-10-21

13-10-21

 ✔

BSM

Socialministeriet, Center For Socialt Frivilligt Socialt Arbejde

SM_777_OESLDV

04-10-21

13-10-21

 ✔

BSM

Socialministeriet, Center For Ligebehandling Af Handicappede

SM_778_OESLDV

04-10-21

13-10-21

 ✔

BSM

Socialministeriet, Uvildig Konsulentordn Handicapområdet

SM_785_OESLDV

04-10-21

13-10-21

 ✔

BSM

Socialministeriet, Videncenter For Selvmordsforskning

SM_790_OESLDV

04-10-21

13-10-21

 ✔

BSM

Socialministeriet, Videnscenter For Hørehandicap

SM_845_OESLDV

04-10-21

13-10-21

 ✔

BSM

Socialministeriet, Dansk Videnscenter For Ordblindhed

SM_846_OESLDV

04-10-21

13-10-21

 ✔

SIM

Socialministeriet, Børnerådet

SM_BR_OESLDV

04-10-21

13-10-21

SIM

Det Centrale Handicapråd og Frivilligrådet

SM_DCH_OESLDV

04-10-21

13-10-21

SIM

Socialministeriet, Departementet

SM_DEP_OESLDV

04-10-21

13-10-21

SIM

Socialministeriet, Ankestyrelsen

SM_DSA_OESLDV

04-10-21

13-10-21

 ✔

BSM

Socialministeriet, Frivilligrådet

SM_FRIV_OESLDV

04-10-21

13-10-21

 ✔

BSM

Socialministeriet, Raadet for socialt udsatte

SM_RSU_OESLDV

04-10-21

13-10-21

 ✔

IM

Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE)

SM_SFI_OESLDV

04-10-21

13-10-21

 ✔

BSM

Socialministeriet, Socialstyrelsen

SM_SST_OESLDV

04-10-21

13-10-21

 ✔

BSM

Socialministeriet, Tilskud

SM_TLR_OESLDV

04-10-21

13-10-21

 ✔

BSM

Socialministeriet, Videnscentre Servicestyrelsen

SM_VIDEN_SST_OESLDV

04-10-21

13-10-21

 ✔

BSM

Socialstyrelsen-Drift

SOS_DRIFT_LDV

04-10-21

13-10-21

 ✔

BSM

Socialstyrelsen

SOS_TILSKUD_LDV

04-10-21

13-10-21

 ✔

BSM

Socialstyrelsen - Tilskudsforvaltning (reservationsbevillinger)

SOS_TILSKUD_TIPS_LDV

04-10-21

13-10-21

 

BSM

Socialstyrelsen - Tips- og lottomidler

SOS_TIPS_LDV

04-10-21

13-10-21

 ✔

BSM

Socialstyrelsen-Rådgivning og udredning

SOS_UDRED_LDV

04-10-21

13-10-21

 ✔

SUM

Statens Serum Institut

SSIOES_LDV

04-10-21

13-10-21

 ✔

STM

Statsministeriet, Rigsombud

STM_Rigsombud_OESLDV

04-10-21

13-10-21

 ✔

SIM

Social- og Indenrigsministeriet, Det Centrale Personregister

SUM_CPR_OESLDV

04-10-21

13-10-21

 ✔

SUM

Sundhedsministeriet, Den Centrale Videnskabsetiske Komité

SUM_CVK_OESLDV

04-10-21

13-10-21

 ✔

SUM

Sundhedsministeriet, Departementet

SUM_DEP_OESLDV

04-10-21

13-10-21

 ✔

SUM

Sundhedsministeriet, Det Etiske Råd

SUM_DER_OESLDV

04-10-21

13-10-21

 ✔

SUM

Sundhedsministeriet, Paragraf 16

SUM_IM16_OESLDV

04-10-21

13-10-21

 ✔

SUM

Lægemiddelstyrelsen

SUM_LMST_OESLDV

04-10-21

13-10-21

 ✔

SUM

Lægemiddelstyrelsen

SUM_LMST_OESLDV_2013

04-10-21

13-10-21

 ✔

SUM

Nationalt Genom Center

SUM_NGC_LDV

04-10-21

13-10-21

 ✔

SUM

Sundhedsministeriet, National_Sundheds_IT

SUM_NSI_OESLDV

04-10-21

13-10-21

 ✔

SUM

Sundhedsministeriet, Patientklagenævnet

SUM_PKN_OESLDV

04-10-21

13-10-21

 ✔

SUM

Sundhedsministeriet, Patientombuddet

SUM_PO_OESLDV

04-10-21

13-10-21

 ✔

SUM

Sundhedsministeriet, Patientskadeankenævnet (historik)

SUM_PSAN_OESLDV

04-10-21

13-10-21

 ✔

BSM

Økonomi- og Indenrigsministeriet, Statsforvaltningen, Fælles Tilskud

SUM_SFV_FD_OESLDV

04-10-21

13-10-21

 ✔

BSM

Økonomi- og Indenrigsministeriet, Statsforvaltningen, Fælles Tilskud

SUM_SFV_FT_OESLDV

04-10-21

13-10-21

 ✔

BSM

Økonomi- og Indenrigsministeriet, Statsforvaltningen Sjælland

SUM_SFV_OESLDV

04-10-21

13-10-21

 ✔

BSM

Økonomi- og Indenrigsministeriet, Statsforvaltningen Sjælland

SUM_SFV_OESLDV_HS

04-10-21

13-10-21

 ✔

BSM

Økonomi- og Indenrigsministeriet, Statsforvaltningen Sjælland

SUM_SFV_OESLDV_MJ

04-10-21

13-10-21

 ✔

BSM

Økonomi- og Indenrigsministeriet, Statsforvaltningen Sjælland

SUM_SFV_OESLDV_NJ

04-10-21

13-10-21

 ✔

BSM

Økonomi- og Indenrigsministeriet, Statsforvaltningen Sjælland

SUM_SFV_OESLDV_SD

04-10-21

13-10-21

 ✔

BSM

Økonomi- og Indenrigsministeriet, Statsforvaltningen Sjælland

SUM_SFV_OESLDV_SJ

04-10-21

13-10-21

 ✔

SUM

Sundhedsministeriet, Sundhedsstyrelsen

SUM_SST_2013_OESLDV

04-10-21

13-10-21

 ✔

SUM

Sundhedsministeriet, Sundhedsstyrelsen

SUM_SST_2014_OESLDV

04-10-21

13-10-21

 ✔

SUM

Sundhedsministeriet, Sundhedsstyrelsen

SUM_SST_OESLDV

04-10-21

13-10-21

 ✔

SUM

Styrelsen for Patientklager

SUM_STPK_LDV

04-10-21

13-10-21

 ✔

SUM

Styrelsen for Patientsikkerhed

SUM_STPS_OESLDV

04-10-21

13-10-21

 ✔

SUM

Sundhedsministeriet

SUM_SUM_16_OESLDV

04-10-21

13-10-21

 ✔

SUM

Sundhedsministeriet, ViFAB, Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling

SUM_VIFAB_OESLDV

04-10-21

13-10-21

 ✔

SKM

Administrations- og Servicestyrelsen

ADST_LDV

25-10-21

03-11-21

 

Dronningen

Den Kongelige Civilliste

DKC_LDV

25-10-21

03-11-21

 

FM

Skagens Skipper Skole

FM_LG578_OESLDV

25-10-21

03-11-21

 

TRM

Færdselsstyrelsen

FSTYR_LDV

25-10-21

03-11-21

 

SKM

Gældstytyrelsen

GAELDST_LDV

25-10-21

03-11-21

 

UIBM

Hjemrejsestyrelsen

HJEMST_LDV

25-10-21

03-11-21

 

IM

Bolig- og Planstyrelsen

IM_BPST

25-10-21

03-11-21

 

IM

Indenrigs- og Boligministeriets departement

IM_DEP

25-10-21

03-11-21

 

IM

Indenrigs- og Boligministeriets, koncern

IM_KONCERN

25-10-21

03-11-21

 

FM

KTEAM_TEST_OESLDV

KTEAM_TEST_OESLDV

25-10-21

03-11-21

 

KUM

Kulturministeriet, Danmarks Designskole

KUM_DKDS_OESLDV

25-10-21

03-11-21

 

KUM

Kulturministeriet, Kunstakademiets Arkitektskole

KUM_NSLDV_491

25-10-21

03-11-21

 

SKM

Medarbejder- og Kompetencestyrelsen

MEDST_LDV

25-10-21

03-11-21

 

UFM

MFIV, KADK

MFIV_KADK_OESLDV

25-10-21

03-11-21

 

MFVM

Miljø- og Fødevareministeriet, koncern

MFVM_KONCERN_LDV

25-10-21

03-11-21

 

FVM

Miljø-og Fødevareministeriet Departement, Madspildtænketank

MFVM_MSTK_LDV

25-10-21

03-11-21

 

SKM

Motorstyrelsen

MOTORST_LDV

25-10-21

03-11-21

 

SKM

Skatteankestyrelsen

SANST_LDV

25-10-21

03-11-21

 

JM

Styrelsen for Forsyningssikkerhed

SFOS_LDV

25-10-21

03-11-21

 

UIBM

Styrelsen for Int Rekruttering og Integration

SIRI_LDV

25-10-21

03-11-21

 

SKM

Skatteministeriets Departement

SKAT_DEP_LDV

25-10-21

03-11-21

 

SKM

SKAT

SKAT_OESLDV

25-10-21

03-11-21

 

SKM

Skattestyrelsen

SKTST_LDV

25-10-21

03-11-21

 

KUM

Slots- og Kulturstyrelsen

SLKE_LDV

25-10-21

03-11-21

 

SKM

Spillemyndigheden

SPM_LDV

25-10-21

03-11-21

 

SKM

Toldstyrelsen

TOLDST_LDV

25-10-21

03-11-21

 

TRM

Transportministeriet, Auditøren under Transportministeriet

TRM_AUD_OESLDV

25-10-21

03-11-21

 

TRM

Transport og Boligministeriets departement

TRM_DEP_OESLDV

25-10-21

03-11-21

 

TRM

Transportministeriet, Havarikommissionen for Civil Luftfart

TRM_HCL_OESLDV

25-10-21

03-11-21

 

MFVM

Kystdirektoratet

TRM_KDI_OESLDV

25-10-21

03-11-21

 

TRM

Transportministeriet, Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland

TRM_KOMJ_OESLDV

25-10-21

03-11-21

 

TRM

Transportministeriet, Kommissarius ved Statens Ekspropriationer på Øerne

TRM_KOMOE_OESLDV

25-10-21

03-11-21

 

TRM

Transportministeriet, Samlet

TRM_NSLDV

25-10-21

03-11-21

 

TRM

Transportministeriet, Trafistyrelsen

TRM_TS_OESLDV

25-10-21

03-11-21

 

TRM

Trafikstyrelsen

TRM_TS2_OESLDV

25-10-21

03-11-21

 

TRM

Vejdirektoratet

TRM_VEJ_LDV

25-10-21

03-11-21

 

TRM

Transportministeriet, Danmarks Vej- og Bromuseum

TRM_VEJBRO_OESLDV

25-10-21

03-11-21

 

UFM

Departementet_for_Økonomistyrelsen_Fonde

UFM_FONDE

25-10-21

03-11-21

 

UFM

Uddannelses- og Forskningsministeriet

UFM_IKO_LDV

25-10-21

03-11-21

 

UFM

Innovationsfonden

UFM_INNFO

25-10-21

03-11-21

 

UFM

Uddannelses- og Forskningsministeriet

UFM_OESLDV

25-10-21

03-11-21

 

UFM

Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte

UFM_SIU_DRIFT_LDV

25-10-21

03-11-21

 

UFM

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen

UFM_UFS_DRIFT_LDV

25-10-21

03-11-21

 

SKM

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen

UFST_LDV

25-10-21

03-11-21

 

UIBM

UIBM Alle institutioner - Koncern

UIBM_KONCERN_LDV

25-10-21

03-11-21

 

UIBM

UIBM

UIBM_LDV

25-10-21

03-11-21

 

UM

Udenrigsministeriet, DCISM

UM_DCISM_OESLDV

25-10-21

03-11-21

 

UM

Udenrigsministeriet

UM_DEP_TEST_OESLDV

25-10-21

03-11-21

 

UM

Institut for Menneskerettigheder, IMR

UM_IMR_OESLDV

25-10-21

03-11-21

 

UM

Udenrigsministeriet

UM_OESLDV_DKK

25-10-21

03-11-21

 

UM

Udenrigsministeriet

UM_OESLDV_SLS

25-10-21

03-11-21

 

UM

Udenrigsministeriet

UM_OESLDV_VALUTA

25-10-21

03-11-21

 

UFM

Dansk Dekommissionering

VTU_DDK_OESLDV

25-10-21

03-11-21

 

UFM

Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser,
Forsknings- og Innovationsstyrelsen, Højteknologifonden Tilskud, 28809

VTU_FI_06460_OESLDV

25-10-21

03-11-21

 

UFM

Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser,
Forsknings- og Innovationsstyrelsen, Højteknologifonden Tilskud, 28809

VTU_FI_28541_OESLDV

25-10-21

03-11-21

 

UFM

Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser,
Forsknings- og Innovationsstyrelsen, Højteknologifonden Tilskud, 28809

VTU_FI_28801_OESLDV

25-10-21

03-11-21

 

UFM

Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser,
Forsknings- og Innovationsstyrelsen, Højteknologifonden Tilskud, 28809

VTU_FI_28802_OESLDV

25-10-21

03-11-21

 

UFM

Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser,
Forsknings- og Innovationsstyrelsen, Højteknologifonden Tilskud, 28809

VTU_FI_28808_OESLDV

25-10-21

03-11-21

 

UFM

Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser,
Forsknings- og Innovationsstyrelsen, Højteknologifonden Tilskud, 28809

VTU_FI_28809_OESLDV

25-10-21

03-11-21

 

UFM

Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser,
Forsknings- og Innovationsstyrelsen, Højteknologifonden Tilskud, 28809

VTU_FI_OESLDV

25-10-21

03-11-21

 

UFM

Videnskabsministeriet NSLDV Fælles

VTU_NSLDV

25-10-21

03-11-21

 

UFM

Styrelsen for International Uddannelse - Cirius

VTU_NSLDV_CIRIUS

25-10-21

03-11-21

 

UFM

VTU Universitets- og Bygningsstyrelsen

VTU_NSLDV_UBST

25-10-21

03-11-21

 

UFM

Uddannelses- og Forskningsministeriet, FÆLLES (SLS)

VTU_OESLDV

25-10-21

03-11-21

 

UFM

Uddannelses- og Forskningsministeriets - Akkrediteringsinstitutionen

VTU_OESLDV_ACE

25-10-21

03-11-21

 

UFM

Uddannelses- og Forskningsministeriet, FÆLLES (SLS)

VTU_OESLDV_CIRIUS

25-10-21

03-11-21

 

KUM

Uddannelses- og Forskningsministeriet, FÆLLES (SLS)

VTU_OESLDV_DAB

25-10-21

03-11-21

 

UFM

Uddannelses- og Forskningsministeriet, FÆLLES (SLS)

VTU_OESLDV_DEP

25-10-21

03-11-21

 

UFM

Uddannelses- og Forskningsministeriet, FÆLLES (SLS)

VTU_OESLDV_UBST

25-10-21

03-11-21

 

SKM

Vurderingsstyrelsen

VURDST_LDV

25-10-21

03-11-21

 

KUM

Kulturministeriet, Det Danske Filminstitut

DFI_OESLDV

29-11-21

08-12-21

 

FM

Digitaliseringsstyrelsen

DIGST_HIST_LDV

29-11-21

08-12-21

 

FM

Digitaliseringsstyrelsen

DIGST_LDV

29-11-21

08-12-21

 

EVM

Den Maritime Havarikommission

DMH_LDV

29-11-21

08-12-21

 

FM

De Økonomiske Råd

DORS_LDV

29-11-21

08-12-21

 

IM

Danmarks Statistik

DST_LDV

29-11-21

08-12-21

 

KEFM

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet

EFKM_Koncern_OESLDV

29-11-21

08-12-21

 

MFVM

Energiklagenævnet

EKN_LDV

29-11-21

08-12-21

 

KEFM

Energistyrelsen

ENS_LDV

29-11-21

08-12-21

 

EVM

Erhvervsstyrelsen

ERST_LDV

29-11-21

08-12-21

 

UVM

Danmarks Evalueringsinstitut

EVA_LDV

29-11-21

08-12-21

 

UVM

Danmarks Evalueringsinstitut

EVA_LDV_TEST

29-11-21

08-12-21

 

EVM

Nævnenes Hus

EVM_NH_OESLDV

29-11-21

08-12-21

 

FVM

Fiskeristyrelsen

FISKST_LDV

29-11-21

08-12-21

 

FM

FM DEP Koncern

FM_Koncern_OESLDV

29-11-21

08-12-21

 

FM

FM Departementet

FMDEP_HIST_LDV

29-11-21

08-12-21

 

FM

FM Departement

FMDEP_LDV

29-11-21

08-12-21

 

EVM

Finanstilsynet

FT_LDV

29-11-21

08-12-21

 

FVM

Ministeriet for Fødevare, Landbrug og Fiskeri, Departementet

FVM_DEP_OESLDV

29-11-21

08-12-21

 

FVM

Miljø- og Fødevareministeriet, Fødevarestyrelsen

FVM_FVST_2_OESLDV

29-11-21

08-12-21

 

FVM

Miljø- og Fødevareministeriet, Fødevarestyrelsen

FVM_FVST_2_OESLDV_36350

29-11-21

08-12-21

 

FVM

Miljø- og Fødevareministeriet, Fødevarestyrelsen

FVM_FVST_2_OESLDV_36361

29-11-21

08-12-21

 

FVM

Fødevarestyrelsen for SKM

FVM_FVSTSKM

29-11-21

08-12-21

 

FVM

Landbrugsstyrelsen

FVM_NES_OESLDV

29-11-21

08-12-21

 

EVM

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

KFST_LDV

29-11-21

08-12-21

 

KUM

Kulturministeriet, Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster

KUM_AKR_OESLDV

29-11-21

08-12-21

 

KUM

Kulturministeriet, Kunstakademiets Billedkunstskoler

KUM_BKS_OESLDV

29-11-21

08-12-21

 

KUM

Kulturministeriet, Den Danske Filmskole

KUM_DDF_OESLDV

29-11-21

08-12-21

 

KUM

Kulturministeriet, Den Danske Scenekunstskole

KUM_DDSKS_OESLDV

29-11-21

08-12-21

 

KUM

Kulturministeriet, Departement

KUM_DEP_OESLDV_NS

29-11-21

08-12-21

 

KUM

Kulturministeriet, DHS

KUM_DHS_OESLDV

29-11-21

08-12-21

 

KUM

Kulturministeriet, Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum

KUM_DJS_OESLDV

29-11-21

08-12-21

 

KUM

Kulturministeriet, Danmarks Kunstbibliotek

KUM_DKB_OESLDV

29-11-21

08-12-21

 

KUM

Kulturministeriet, Det Kongelige Danske Musikkonservatorium

KUM_DKDM_OESLDV

29-11-21

08-12-21

 

KUM

Kulturministeriet, Det kongelige Teater

KUM_DKT_OESLDV

29-11-21

08-12-21

 

KUM

Kulturministeriet, Det kongelige Teater

KUM_DKT_TEST

29-11-21

08-12-21

 

KUM

Kulturministeriet, Dansk Landbrugsmuseum

KUM_DLM_OESLDV

29-11-21

08-12-21

 

KUM

Kulturministeriet, Dansk Sprognævn

KUM_DSN_OESLDV

29-11-21

08-12-21

 

KUM

Kulturministeriet, Det Kongelige Bibliotek

KUM_KB_OESLDV

29-11-21

08-12-21

 

KUM

Kulturministeriet

KUM_KONCERN_LDV

29-11-21

08-12-21

 

KUM

Kulturministeriet, Kulturstyrelsen HISTORIK

KUM_KS_GL_DRIFT_OESLDV

29-11-21

08-12-21

 

KUM

Kulturministeriet, Kulturstyrelsen

KUM_KS_OESLDV

29-11-21

08-12-21

 

KUM

Kulturstyrelsen Tilskud

KUM_KS_TILSKUD_OESLDV

29-11-21

08-12-21

 

KUM

Nationalmuseet

KUM_NATMUS

29-11-21

08-12-21

 

KUM

Kulturministeriet, Nationalmuseet

KUM_NM_NSLDV_036

29-11-21

08-12-21

 

KUM

Kulturministeriet, NOTA

KUM_NOTA_OESLDV

29-11-21

08-12-21

 

KUM

Kulturministeriet, Glas og Keramikskolen på Bornholm

KUM_NSLDV_375

29-11-21

08-12-21

 

KUM

Administration_Tipsmidler

KUM_NSLDV_TIPS

29-11-21

08-12-21

 

KUM

Kulturministeriet, Ordrupgaard

KUM_ODG_OESLDV

29-11-21

08-12-21

 

KUM

Kulturministeriet, Det Jyske Musikkonservatorium

KUM_OESLDV_761

29-11-21

08-12-21

 

KUM

Rytmisk Musikkonservatorium

KUM_RMC_OESLDV

29-11-21

08-12-21

 

KUM

Kulturministeriet, Statens Arkiver

KUM_SAR_OESLDV

29-11-21

08-12-21

 

KUM

Kulturministeriet, Statsbiblioteket

KUM_SB_OESLDV

29-11-21

08-12-21

 

KUM

Kulturministeriet, Statens Museum for Kunst

KUM_SMK_OESLDV

29-11-21

08-12-21

 

KUM

Kulturministeriet, Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole

KUM_SMKS_OESLDV

29-11-21

08-12-21

 

KUM

Kulturministeriet, Den Danske Scenekunstskole

KUM_SSKS_OESLDV

29-11-21

08-12-21

 

KUM

Kulturministeriet, Statens Værksteder for Kunst

KUM_SVK_OESLDV

29-11-21

08-12-21

 

EVM

Ministeriet for by, bolig og landdistrikter, Departementet

MBBL_DEP_OESLDV

29-11-21

08-12-21

 

MFVM

Miljøstyrelsen

MFVM_MST_LDV

29-11-21

08-12-21

 

FM

Økonomistyrelsen

MODST_HIST_LDV

29-11-21

08-12-21

 

FM

Økonomistyrelsen

MODST_LDV

29-11-21

08-12-21

 

EVM

Nordsøenheden

NSE_LDV

29-11-21

08-12-21

 

EVM

Erhvervs- og Vækstministeriet

OEMDEP_LDV

29-11-21

08-12-21

 

FM

Økonomistyrelsen

PARAGRAF_7_LDV

29-11-21

08-12-21

 

FM

Statens Administration

SAM_HIST_LDV

29-11-21

08-12-21

 

FM

Statens Administration

SAM_LDV

29-11-21

08-12-21

 

FM

Kompetencesekretariatet

SCKK_LDV

29-11-21

08-12-21

 

SUM

Sundhedsdatastyrelsen

SDS_LDV

29-11-21

08-12-21

 

KEFM

Forsyningstilsynet

SET_LDV

29-11-21

08-12-21

 

EVM

Søfartsstyrelsen

SFS_LDV

29-11-21

08-12-21

 

EVM

Sikkerhedsstyrelsen

SIK_LDV

29-11-21

08-12-21

 

FM

SIT historisk

SIT_HIST_LDV

29-11-21

08-12-21

 

FM

Statens IT

SIT_LDV

29-11-21

08-12-21

 

UFM

Studenterrådgivningen

SRG_OESLDV

29-11-21

08-12-21

 

UFM

Arkitektskolen Aarhus

UFM_AARCH_OESLDV

29-11-21

08-12-21

 

BM

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

BM_AES_OESLDV

29-11-21

08-12-21

 

BM

Beskæftigelsesministeriet, Arbejdsmarkedsstyrelsen

BM_AMS_OESLDV

29-11-21

08-12-21

 

BM

Beskæftigelsesministeriet, Arbejdsskadestyrelsen

BM_ASK_OESLDV

29-11-21

08-12-21

 

BM

Beskæftigelsesministeriet, Arbejdstilsynet

BM_AT_OESLDV

29-11-21

08-12-21

 

BM

Beskæftigelsesministeriet, Beskæftigelsesregion Hovedstaden

BM_BR_OESLDV_HS

29-11-21

08-12-21

 

BM

Beskæftigelsesministeriet, Beskæftigelsesregion Midtjylland

BM_BR_OESLDV_MJ

29-11-21

08-12-21

 

BM

Beskæftigelsesministeriet, Beskæftigelsesregion Nordjylland

BM_BR_OESLDV_NJ

29-11-21

08-12-21

 

BM

Beskæftigelsesministeriet, Beskæftigelsesregion Syddanmark

BM_BR_OESLDV_SYDDK

29-11-21

08-12-21

 

BM

Beskæftigelsesministeriets departementet

BM_DEP_OESLDV

29-11-21

08-12-21

 

BM

Beskæftigelsesministeriet, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

BM_NFA_OESLDV

29-11-21

08-12-21

 

BM

Beskæftigelsesministeriet, koncern

BM_OESLDV

29-11-21

08-12-21

 

BM

Beskæftigelsesministeriet, koncern

BM_OESLDV_MODST

29-11-21

08-12-21

 

BM

Beskæftigelsesministeriet, Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering

BM_SFR_OESLDV

29-11-21

08-12-21

 

BM

Beskæftigelsesministeriet, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

BM_STAR_OESLDV

29-11-21

08-12-21

 

UVM

Børne- og Undervisningsministeriet

BUVM_DEP_LDV

29-11-21

08-12-21

 

UVM

Børne- og Undervisningsministeriet

BUVM_DEP_OEVRIGE_LDV

29-11-21

08-12-21

 

UVM

Børne- og Undervisningsministeriet

BUVM_KONCERN

29-11-21

08-12-21

 

UVM

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

BUVM_STUK_DRIFT

29-11-21

08-12-21

 

UVM

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

BUVM_STUK_EKSAMEN

29-11-21

08-12-21

 

UVM

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

BUVM_STUK_OEVRIGE

29-11-21

08-12-21

 

EVM

Erhvervsministeriet

EM_KONCERN

29-11-21

08-12-21

 

UFM

Styrelsen for Universiteter og Internationalisering

FIVU_UI_OESLDV

29-11-21

08-12-21

 

UFM

UFM IT

FIVU_UMIT_OESLDV

29-11-21

08-12-21

 

UFM

Styrelsen for Videregående Uddannelser

FIVU_VUS_OESLDV

29-11-21

08-12-21

 

FMN

Forsvarsministeriet, Beredskabsstyrelsen

FMN_BRS_2_OESLDV

29-11-21

08-12-21

 

FVM

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, departementet

FVM_DEP

29-11-21

08-12-21

 

FVM

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, koncern

FVM_KONCERN

29-11-21

08-12-21

 

UIBM

Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Departementet

INM_OESLDV_DEP

29-11-21

08-12-21

 

UIBM

INM, Udlændingeservice

INM_OESLDV_US

29-11-21

08-12-21

 

JM

Koncern LDV for Justitsministeriet, Civilstyrelsen

JIF_CS_OESLDV

29-11-21

08-12-21

 

JM

Koncern LDV for Justitsministeriet, Departement

JIF_DEP_OESLDV

29-11-21

08-12-21

 

JM

Koncern LDV for Justitsministeriet, Datatilsynet

JIF_DT_OESLDV

29-11-21

08-12-21

 

JM

Koncern LDV for Justitsministeriet, Flygtningenævnet

JIF_FLN_OESLDV

29-11-21

08-12-21

 

JM

Koncern LDV for Justitsministeriet

JIF_OESLDV

29-11-21

08-12-21

 

JM

Koncern LDV for Justitsministeriet, Politiklagemyndigheden

JIF_PKM_OESLDV

29-11-21

08-12-21

 

JM

Koncern LDV for Justitsministeriet, Retslægerådet

JIF_RLR_OESLDV

29-11-21

08-12-21

 

JM

Koncern LDV for Justitsministeriet, Strafferetsplejen

JIF_SRP_OESLDV

29-11-21

08-12-21

 

JM

JM - Tilsyn med Efterretningstjenesterne

JIF_TET_OESLDV

29-11-21

08-12-21

 

KEFM

GEUS - De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland

KEFM_GEUS_LDV

29-11-21

08-12-21

 

KEFM

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets departement

KEM_DEP_OESLDV

29-11-21

08-12-21

 

KEFM

Klima- og Energiministeriet, Danmarks Meteorologiske Institut

KEM_DMI_OESLDV

29-11-21

08-12-21

 

KEFM

GEUS - De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland

KEM_GEUS_OESLDV

29-11-21

08-12-21

 

KEFM

KEM, Klimarådet

KEM_KR_OESLDV

29-11-21

08-12-21

 

KM

Kirkeministeriet Departement

KM_DEP_OESLDV

29-11-21

08-12-21

 

KM

Kirkeministeriets Departement

KM_DEP_TILSKUD_LDV

29-11-21

08-12-21

 

KM

Ministeriet for Ligestilling og Kirke, Ligestilling

MILK_LIGE_OESLDV

29-11-21

08-12-21

 

MFVM

Miljøministeriets Departement

MIM_DEP_OESLDV

29-11-21

08-12-21

 

MFVM

Miljøministeriet, Danmarks Miljøportal

MIM_DMP_OESLDV

29-11-21

08-12-21

 

KEFM

Miljøministeriet, Geodatastyrelsen

MIM_KMS_OESLDV

29-11-21

08-12-21

 

MFVM

Miljøministeriet, koncern

MIM_KONCERN

29-11-21

08-12-21

 

MFVM

MIM, Miljøstyrelsen

MIM_MST_OESLDV

29-11-21

08-12-21

 

MFVM

Miljøministeriet, Naturstyrelsen

MIM_NST_OESLDV

29-11-21

08-12-21

 

MFVM

Miljøministeriet, koncern

MIM_OESLDV

29-11-21

08-12-21

 

EVM

Miljøministeriets Nævn og Råd

MIM_XKN_OESLDV

29-11-21

08-12-21

 

ATP

ATP, Pensionstyrelsen

SM_PENST_OESLDV

29-11-21

08-12-21

 

UVM

Styrelsen for It og Læring

STIL_LDV

29-11-21

08-12-21

 

STM

Statsministeriet

STM_OESLDV

29-11-21

08-12-21

 

STM

Rigsombuddet på Færøerne

STM_RIOMFO

29-11-21

08-12-21

 

STM

Rigsombuddet i Grønland

STM_RIOMGRL

29-11-21

08-12-21

 

MFVM

SVANA

SVANA_OESLDV

29-11-21

08-12-21

 

FM

Moderniseringsstyrelsen

TEST_MODST_LDV

29-11-21

08-12-21

 

UFM

Studievalg Danmark

UFM_SVDK_LDV

29-11-21

08-12-21

 

UFM

Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte

UFM_UFMIT_OESLDV

29-11-21

08-12-21

 

UFM

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen

UFM_UFS_LDV

29-11-21

08-12-21

 

UFM

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen

UFM_UFS_TILSKUD_LDV

29-11-21

08-12-21

 

UVM

Undervisningsministeriet, Dansk Center for Undervisningsmiljø, DCUM

UVM_DCUM_OESLDV

29-11-21

08-12-21

 

UVM

Undervisningsministeriet, Departementet

UVM_DEP_OESLDV_06419

29-11-21

08-12-21

 

UVM

Undervisningsministeriet, Departementet

UVM_DEP_OESLDV_26001_025

29-11-21

08-12-21

 

UVM

Undervisningsministeriet, Departementet

UVM_DEP_OESLDV_26001_551

29-11-21

08-12-21

 

UVM

Undervisningsministeriet, Departementet

UVM_DEP_OESLDV_26001_868

29-11-21

08-12-21

 

UVM

Undervisningsministeriet, Departementet

UVM_DEP_OESLDV_26001_869

29-11-21

08-12-21

 

UVM

Undervisningsministeriet, Departementet

UVM_DEP_OESLDV_26040_024

29-11-21

08-12-21

 

UVM

Undervisningsministeriet, Departementet

UVM_DEP_OESLDV_27030_196

29-11-21

08-12-21

 

UVM

Undervisningsministeriet, Departementet

UVM_DEP_OESLDV_27031

29-11-21

08-12-21

 

UVM

Undervisningsministeriet, Departementet

UVM_DEP_OESLDV_27101

29-11-21

08-12-21

 

UVM

Undervisningsministeriet, Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen

UVM_DEP_OESLDV_27775_505_552_867

29-11-21

08-12-21

 

UVM

Undervisningsministeriet, Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen

UVM_DEP_OESLDV_27775_552_867

29-11-21

08-12-21

 

UVM

Undervisningsministeriet, Departementet

UVM_DEP_OESLDV_27776

29-11-21

08-12-21

 

UVM

Undervisningsministeriet, Departementet

UVM_DEP_OESLDV_27777

29-11-21

08-12-21

 

UVM

Undervisningsministeriet, Koncern

UVM_KONCERN_OESLDV

29-11-21

08-12-21

 

UVM

Undervisningsministeriet Styrelsen for IT og Læring

UVM_UNIC_OESLDV

29-11-21

08-12-21