3.1.0

Her kan du hente LDV version 3.1.0 samt tilhørende filer og dokumenter.

LDV 3.1.0 skal afvikles på en SQL server 2017 Enterprise. Der kan hentes data fra:

 • LDV 3.1.0 understøtter Navision 9.3
 • SLS (lokal databaseversion 1.2.2)
 • RejsUd
 • IndFak
 • Lokale systemer 

Vejledninger

 

Systemkomponenter

Komponent til downloadBeskrivelse

LDV 3.1.0 Wizard

 

Her vil du kunne hente installationsprogrammet til opsætning af jeres lokale datavarehus (LDV).

Før du går i gang, skal du sikre, at følgende er på plads:

 • Der skal være data i SLS-databasen og den skal være på version 1.2.2, hvis der skal løndata i datavarehuset.
 • Der skal være data i RejsUd-databasen, hvis der skal rejseafregningsdata med i datavarehuset.
 • Der skal være data i datatransport databasen hvis der skal være IndFakdata med i datavarehuset
 • Der skal være en SQL server 2017 Enterprise til LDV.

Systemkrav er opfyldt:

 • .Net Framework 4.6
 • Windows server 2016
 • Mangement Studio (SQL Server 2017) og Analysis Manager, hvis kuber tilvælges.
 • Machine Learning Services (In-Database) R
 • Collation: Danish_Greenlandic_100_CS_AS
 • R-server MS SQL server 2017 Enterprise
 • Ved installation af kuber: Integration og Analysis Services MS SQL 2017 Enterprise
 • Ved installation af rapporter Power BI Report Server 2017
 • Adgang til https://ldv.modst.dk fra server, hvor LDV afvikles.
 • Adgang til https://dtldv.modst.dk fra server, hvor Datatransport databasen er

 

SLS-database script, version 1.2.2 Her kan du hente SLS-database script version 1.2.2. Scriptet anvendes både til en ny opsættelse eller opgradering af en eksisterende SLS-database.
Webkonfigurationsprogram, version 2.0 Web-konfigurationsprogram opsættes på en IIS med ASP.NET server. Det skal kun opsættes én gang pr webserver uanset antallet af LDVer. Det kan godt installeres sammen med Reporting Services.
RejsUd opsætningsprogram, version 1.3 Her kan du hente opsætningsprogrammet til RejsUd. Programmet opsætter en windows-service og en SQL database til hentning af rejseafregningsdata til LDV. Se vejledning til programmet her.
Data transport klient opsætningsprogram, version 2.0 Her kan du hente opsætningsprogrammet til datatransport af IndFakdata. Programmet opsætter en SQL database til hentning af IndFakdata til LDV. Se vejledning til programmet her.
NS ØDUP invoker

Data som skal indgå i LDV, vil blive sendt igennem ØDUP (Økonomistyrelsens dataudvekslingspunkt). Se arkitektur for dataudvekslingen.

For at få overført løndata fra ØDUP til SLS-databasen er der nogle komponenter, som skal være opdateret. Det drejer sig om ØDUP invoker og script til opdatering af SLS-databasen, som skal være indlæst, inden installation af LDV påbegyndes.

ØDUP invoker skal være indlæst og opdateret forud for anvendelse af LDV.
Find komponenterne her.

Egenskabsscript til SQL-server Dette script afvikles på SQL-serveren før opsætning af LDV. Scriptet retter nogle systemopsætninger på SQL-serveren. Det skal kun afvikles én gang.

 

 

Programpakker - Versioner

Marts 2019

Programpakke Version Type
IndFak 3.0.4 SQL kode
LDVInternalEnd 3.0.4 SQL kode
LDVInternalStart 3.0.4 SQL kode
NS Indkoebsaftaler 3.0.2 Data
NS NS 3.0.4 SQL kode
NS SKSNumre 3.0.4 Data
NS (UVM) 3.0.4 SQL kode
RejsUD 3.0.4 SQL Kode
SLS LoenFremskrivning 3.0.2 SQL kode
SLS Loentavle 3.0.5 Data
SLS RapportLoendele 3.0.4 Data
SLS 3.0.2 SQL kode
SSAS 3.0.5 Kuber
SSRS 3.0.5 Rapporter
SSRS (UVM) 3.0.2 Rapporter
Webkonfig 3.0.1 PS kode